(HBDT) – Ngă̒i 26/9, Ban tố chức (BTC) Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019 tố chức ho̭p bảw kảw tiển dô̭ kôông tác chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC da̒ chu̒ chi̒ hô̭i ngi̭.Lă̭nh da̭w Xớ VH-TT&ZL bảw kảw tiển dô̭ kông tác chiến khai Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019.

Tlêênh kơ xớ nô̭i zung ản xác di̭nh thew Kể hwa̭ch xổ 84/KH-BTC, ngă̒i 6/5/2019 kuố BTC Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019, Xớ VH0TT&ZL da̒ fổi hơ̭p vởi dơn vi̭ tư vẩn tiển hă̒nh xâi zư̭ng ki̭ch bán khung. Fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, ban, ngă̒nh, kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ xâi zư̭ng zư̭ twản kinh fỉ tôống thế. BTC da̒ ban hă̒nh kwi chể vâ̭n dôô̭ng, kwán lỉ va̒ xứ zṷng nguô̒n ta̒i chơ̭. Da̒ hwa̒n thă̒nh woo̒ng xơ kháw kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng; fổi hơ̭p dơn vi̭ tư vẩn xâi zư̭ng, vớ website va̒ fanpage nguoidepxumuong.vn va̒ da̒ kỏ hơn 10.000 mo̭l thew ro̭i va̒ tương tác. Da̒ chiến khai la̒ wiḙ̂c vởi mô̭ch xổ nha̒ ta̒i chơ̭ cho chương chi̒nh liên hwan ấm thư̭c...

Ta̭i buối ho̭p, kác tha̒nh viên BTC da̒ tâ̭p chung tháw lwâ̭n nhửng vẩn dê̒ vưởng vắc tloong tố chức thư̭c hiḙ̂n da̒ zẩn dêểnh chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung bi̭ châ̭m xo vởi kể hwă̭ch va̒ dươ tha nhửng dê̒ xwất, kiển ngi̭.

Fát biếw tôống kết buối ho̭p, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC nhẩn meḙnh, wiḙ̂c tố chức thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung dêểnh chi̒ ni̒ ko̒n châ̭m xo vởi kể hwă̭ch. Zo rỉ dớ chiến khai kác nhiḙ̂m vṷ thew dủng kể hwă̭ch, tiển dô̭ dê̒ tha, BTC kâ̒n tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ như: Tha̒nh lâ̭p Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh kác nô̭i zung ngḙ̂ thwâ̭t kuố tính dớ thấm di̭nh ki̭ch bán chi tiết tloong chương chi̒nh dớ kăn kử chẩm thâ̒w. Chi̒nh fê zwiḙ̂t logo kuố chương chi̒nh. Chấn bi̭ kác nô̭i zun dớ bảw kảw Bô̭ VH-TT&ZL; fổi hơ̭p vởi Xớ TT&CT la̒ wiḙ̂c kôô̒ng Da̒i Chiê̒n hi̒nh Viḙ̂t Nam dăng kỉ xoỏng chiê̒n hi̒nh tlư̭c tiếp lḙ̂ khai ma̭c. Wê̒l zư̭ twản diê̒w chính kinh fỉ, Xớ VH0TT&ZL fổi hơ̭p pơ̭i Xơ Ta̒i Chỉnh bố xung kinh fỉ. Dổi vởi dê̒ xwất dấi lu̒i thơ̒i zan tố chức baw tlung tâ̒n khảng 12, dê̒ ngi̭ Xớ VH0TT&ZL kỏ tơ̒ chi̒nh nỏi ro̭ ngă̒i, zơ̒ kṷ thế la̒ kăn kử fáp lỉ, nêw lỉ zo diê̒w chính thơ̒i zan dớ bảw kảw vởi UBNZ tính.

 

Hô̒ng Ngo̭c

 


KÁC TIN KHÁC


Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.

Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.