(HBDT) – Ngă̒i 26/9, Ban tố chức (BTC) Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019 tố chức ho̭p bảw kảw tiển dô̭ kôông tác chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC da̒ chu̒ chi̒ hô̭i ngi̭.Lă̭nh da̭w Xớ VH-TT&ZL bảw kảw tiển dô̭ kông tác chiến khai Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019.

Tlêênh kơ xớ nô̭i zung ản xác di̭nh thew Kể hwa̭ch xổ 84/KH-BTC, ngă̒i 6/5/2019 kuố BTC Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019, Xớ VH0TT&ZL da̒ fổi hơ̭p vởi dơn vi̭ tư vẩn tiển hă̒nh xâi zư̭ng ki̭ch bán khung. Fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, ban, ngă̒nh, kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ xâi zư̭ng zư̭ twản kinh fỉ tôống thế. BTC da̒ ban hă̒nh kwi chể vâ̭n dôô̭ng, kwán lỉ va̒ xứ zṷng nguô̒n ta̒i chơ̭. Da̒ hwa̒n thă̒nh woo̒ng xơ kháw kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng; fổi hơ̭p dơn vi̭ tư vẩn xâi zư̭ng, vớ website va̒ fanpage nguoidepxumuong.vn va̒ da̒ kỏ hơn 10.000 mo̭l thew ro̭i va̒ tương tác. Da̒ chiến khai la̒ wiḙ̂c vởi mô̭ch xổ nha̒ ta̒i chơ̭ cho chương chi̒nh liên hwan ấm thư̭c...

Ta̭i buối ho̭p, kác tha̒nh viên BTC da̒ tâ̭p chung tháw lwâ̭n nhửng vẩn dê̒ vưởng vắc tloong tố chức thư̭c hiḙ̂n da̒ zẩn dêểnh chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung bi̭ châ̭m xo vởi kể hwă̭ch va̒ dươ tha nhửng dê̒ xwất, kiển ngi̭.

Fát biếw tôống kết buối ho̭p, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC nhẩn meḙnh, wiḙ̂c tố chức thư̭c hiḙ̂n kác nô̭i zung dêểnh chi̒ ni̒ ko̒n châ̭m xo vởi kể hwă̭ch. Zo rỉ dớ chiến khai kác nhiḙ̂m vṷ thew dủng kể hwă̭ch, tiển dô̭ dê̒ tha, BTC kâ̒n tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ như: Tha̒nh lâ̭p Hô̭i dôô̒ng thấm di̭nh kác nô̭i zung ngḙ̂ thwâ̭t kuố tính dớ thấm di̭nh ki̭ch bán chi tiết tloong chương chi̒nh dớ kăn kử chẩm thâ̒w. Chi̒nh fê zwiḙ̂t logo kuố chương chi̒nh. Chấn bi̭ kác nô̭i zun dớ bảw kảw Bô̭ VH-TT&ZL; fổi hơ̭p vởi Xớ TT&CT la̒ wiḙ̂c kôô̒ng Da̒i Chiê̒n hi̒nh Viḙ̂t Nam dăng kỉ xoỏng chiê̒n hi̒nh tlư̭c tiếp lḙ̂ khai ma̭c. Wê̒l zư̭ twản diê̒w chính kinh fỉ, Xớ VH0TT&ZL fổi hơ̭p pơ̭i Xơ Ta̒i Chỉnh bố xung kinh fỉ. Dổi vởi dê̒ xwất dấi lu̒i thơ̒i zan tố chức baw tlung tâ̒n khảng 12, dê̒ ngi̭ Xớ VH0TT&ZL kỏ tơ̒ chi̒nh nỏi ro̭ ngă̒i, zơ̒ kṷ thế la̒ kăn kử fáp lỉ, nêw lỉ zo diê̒w chính thơ̒i zan dớ bảw kảw vởi UBNZ tính.

 

Hô̒ng Ngo̭c

 


KÁC TIN KHÁC


Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.

Dấi meḙnh fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030, tính kỏ 80% hoo̭c xinh, xinh viên va̒ ngươ̒i hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc ản tiếp kâ̭n, xứ zṷng thôông tin, chi thức, 20% ngươ̒i zân vu̒ng diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn ản tiếp kâ̭n xứ zṷng thôông tin, chi thức ta̭i kác thư viḙ̂n kôông kôô̭ng; 100% kơ xớ zảw zṷc ớ kác bơơ̭c, kấp hoo̭c kỏ thư viḙ̂n vởi vổn ta̒i liḙ̂w fu̒ hơ̭p...

Suối khoáng Kim Bôi - nơi lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng

(HBDT) – Kỏ lḙ ít ngươ̒i mắt, bớ năm 1975 mă̭c zu̒ chươ ản tiên chiê̒n, kwáng bả, internet i chươ kỏ, nhưng da̒ kỏ rất nhê̒w mo̭l thi̒m dêểnh ngí zươ̭ng, fṷc hô̒i khức khwé ta̭i hỏl khwảng Kim Bôi. Nơi ni̒ kắch thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, kắch thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, ảng khả rất thwâ̭n lơ̭i cho zu kheéch di la̭i bă̒ng ô tô va̒ ká xe mẳi.