(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), wa̒i vé dḙp thiên nhiên hu̒ng vi̭ ma̒ ta̭w hwả da̒ ban tă̭ng, ớ ni ko̒n kỏ bán xắc văn hwả dô̭c dảw riêng kỏ kuố zân tô̭c Mông. Tloong rỉ văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng vấn zư̭ ản nét riêng dă̭c xắc nhơ muổ khe̒n be̒, ke̒n lả, khảw... ản kác ủn ma̭i, chaa̒ng tlai biếw ziḙ̂n xăi dẳm loo̒ng ngươ̒i.


Eenh Xu̒ng A Bô, kôông chức văn hwả xa̭ hô̭i xa̭ Pa̒ Ko̒ cho mắt; Văn ngḙ̂h kwâ̒n chủng ps xa̭ Pa̒ Ko̒ ngă̒i kaa̭ng fát chiến rôô̭ng khắp, thu hút dôông nhân zân tham za baw kác dô̭i văn ngḙ̂ xỏm, bán. Cji̒ ni̒ ớ xa̭ kỏ 7 dô̭i văn ngḙ̂, mối dô̭i kỏ 15 – 20 thă̒nh viên. Kác dô̭i văn ngḙ̂ kuố xa̭ dê̒w xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng, tư̭ muô khẳm tlaang fṷc va̒ chaang thiết bi̭ kâ̒n thiết dớ hwa̭t dôô̭ng, biếw ziḙ̂n fṷch vṷ nhân zân baw kác ngă̒i lḙ̂, thết, kác zi̭p kí niḙ̂m lởn kuố dất nước. Mối zi̭p biếw ziḙ̂n ko̒n la̒ zi̭p dớ kác thă̒nh viên kác dô̭i văn ngḙ̂ ho̭c hói, zaw lưw, tlaw dối thêm nhê̒w kiển thức, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi bán xắc văn hwả zân tô̭c.
Chi̭ Xu̒ng Thi̭ Ha̭nh, dô̭i văn ngḙ̂ xỏm Cha̒ Dẳi chiê xé:  Dô̭i văn ngḙ̂ xỏm ản thă̒nh lâ̭p khânh 20 thă̒nh viên, ó chí la̒ kác ba̒, kác mḙ la̒ kác ha̭t nhân văn ngḙ̂ ớ kơ xớ, am hiếw văn hwả zân tô̭c, ko̒n kỏ kác ba̭n tlé tham za. Ngươ̒i mắt nhê̒w hưởng zẩn ngươ̒i mắt ít hơm. Bớ khi̒ xỏm la̒ zu li̭ch homestay, kác dô̭i văn ngḙ̂ xỏm thươ̒ng xwiên biếw ziḙ̂n fṷc vṷ kheechs zu li̭ch
Nét dă̭c biḙ̂t ớ ni ko̒n zư̭ ản fâ̒n lởn  kác diḙ̂w muổ, diḙ̂w khe̒n va̒ zân ka chiê̒n thôổng ngươ̒i Mông. Eenh Xu̒ng A Thông, xỏm Pa̒ Hảng Lởn chiê xé: Ôông tưở mo̭l Mông khi̒ ká lêênh dê̒w fái tâ̭p thối ke̒n, rất khỏ  vi̒ vươ̒ thối vươ̒ fái kết hơ̭p kác bước chân muổ nhơ daanh chân, zắi zâ̭t lu̒i, wă̭nh mo̭l... 
Văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng fát chiến la̒ foong fủ thêm dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho ngươ̒i zân diḙ̂ fương. Kác tiết mṷc văn ngḙ̂ chú iểw cho chỉnh thă̒nh viên za̒n zư̭ng kỏ nhê̒w xaảng ta̭w. Eenh Xu̒ng A Bô cho mắt thêm: Wiḙ̂c dấi meḙnh xâi zư̭ng dô̭i văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kóp fâ̒n thôông tin chú chương, dươ̒ng lổi, chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước, báw tô̒n, fát hwi kác zả tli̭ văn hwả zân tô̭c. Kwa kác hwa̭t dôô̭ng biếw ziḙ̂n văn ngḙ̂, chất lươ̭ng kác dô̭i văn ngḙ̂ ngă̒i kaa̭ng ản nơng kaw, nhê̒w tiết mṷc văn ngḙ̂ hăi ản lươ̭ cho̭n biếw ziḙ̂n ta̭i kác hô̭i thi, hô̭i ziḙ̂n kuố hwiḙ̂n, kuố tính tố chức ản deẻnh zả kaw. Kwa rỉ kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ ta̭i diḙ̂ fương, nơng kaw hướng thṷ wê̒l dơ̒i khôổng văn hwả cho ba̒ kon, ba̒i chư̒ kác hú tṷc, tḙ̂ na̭n xan hô̭i
Hô̒ng Ngo̭c

KÁC TIN KHÁC


Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.