(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.Da̭i ziḙ̂n Dwa̒n Thanh niên fươ̒ng, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hửw Ngi̭ va̒ Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng kác khất kwa̒ cho kác hô̭ za di̒nh khỏ khăn kuố 3 xỏm Ngu̒, Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c 2 xa̭ Vâ̒i Nươ, Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc)

Ta̭i lḙ̂ tha kwân, dwa̒n thiê̒n ngwiḙ̂n da̒ thăm hói, dôô̭ng viên va̒ tlaw tă̭ng 27 fâ̒n kwa̒ baw gô̒m: ố dô̭i, kwâ̒n ảw, kảw, mi̒ thôm... vởi tôống tli̭ zả 17.000.000 dôô̒ng cho kác hô̭ za di̒nh khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố 3 xỏm. Dôô̒ng thơ̒i khảm bêḙ̂nh, fát thuốc nam cho ba̒ kon.

Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ nhă̒m fát hwi tinh thâ̒n lả lee̒nh du̒m lả reéch,tương thân, tương ải, ta̭w môi tlươ̒ng lee̒nh meḙnh dớ kản bô̭, hô̭i viên, DV-TN kôôngt hiển va̒ tlướng thă̒nh.

 Linh Nhâ̭t


KÁC TIN KHÁC


Xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i

(HBDT) – Zởi chức tính Hô̒ Bắc (Tlung Kwuốc) thôông bảw, xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i va̒ WHO da̒ ban bổ ti̒nh tla̭ng khấn kấp tlêênh to̒n kâ̒w dổi vởi zi̭ch bêḙ̂nh ni̒.

Hwiḙ̂n Kaw Fong xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Hô̭i Khwiển hoo̭c hwiḙ̂n Kaw Fong ka̭ ni̒ kỏ 88 chi hô̭i, 11.621 hô̭i viên, tăng 429 hô̭i viên xo vởi năm 2018. Xác di̭nh ỉ ngiḙ̂, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c, nhiḙ̂m vṷ ni̒ luôn ản kác kấp Hô̭i kwan tâm chủ tloo̭ng.

Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố fṷ nư̭ xỏm Tân Xơn

(HBDT) – Thơ̒I zan kwa tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ kỏ nhê̒w mô hi̒nh fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố hô̭i viên fṷ nư̭ Chi hô̭i xỏm Tân Xơn, xa̭ Lô̭ Xơn (Tân La̭c) la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh tiêw biếw xảng ta̭w va̒ kỏ hiḙ̂w kwá kuố ủn ma̭ng hô̭i viên ớ ni.