(HBDT) – Thơ̒I zan kwa tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ kỏ nhê̒w mô hi̒nh fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố hô̭i viên fṷ nư̭ Chi hô̭i xỏm Tân Xơn, xa̭ Lô̭ Xơn (Tân La̭c) la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh tiêw biếw xảng ta̭w va̒ kỏ hiḙ̂w kwá kuố ủn ma̭ng hô̭i viên ớ ni.


Chi̭ Bu̒i Thi̭ Xwiên, Chi hô̭i fṷ nư̭ Tân Xơn. Xa̭ Lô̭ Xơn, (hwiḙ̂n Tân La̭c) ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w

 

La̒ ngươ̒i kỏ kinh ngiḙ̂m chăn ruôi kủi nhê̒w năm, chi̭ Bu̒i Thi̭ Xwiên ngỏ thẩi kắch ruôi kủi thew chiê̒n thôổng tiê̒m ấn nhê̒w rúi ro zo hăi bi̭ bêḙ̂nh va̒ zả ká thi̭ tlươ̒ng. Năm 2016, khâw khi thi̒m hiếw thôông tin tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng va̒ kwa kác lớp tâ̭p hwẩn zo Hô̭i Fṷ nư̭ xa̭ tố chức wê̒l mô hi̒nh ruôi kủi kheḙch bă̒ng tháw zươ̭c. Dêểnh kác tla̭i kủi to ớ Ha̒ Nô̭i dớ ngỏ, hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m. Kác lo̭i kâl nhơ: Cha̒ khôống lô̒, hwa̒ng ngoo̭c, khố xâm, râw mẩw... vươ̒ kỏ zả tli̭ zinh zươ̭ng, vươ̒ la̒ kâl zươ̭c liḙ̂w foo̒ng va̒ tli̭ bêḙ̂nh cho kủi. Chi̭ Xwiên da̒ muô kâl zôổng wê̒l dớ tlôông deenh kweenh cha vươ̒n dớ áp zṷng baw da̒n kủi nha̒ mêê̒nh.

Chi̭ Xwiên chiê xé: Za di̒nh lươ̭ cho̭n zôổng kủi lo̒i Thải Lan, kủi khoo̭c zươ, muô bớ tla̭i zôổng Hwa Viên (Ba Vi̒ - Ha̒ Nô̭i). Bă̒ng fương fáp ruôi cho ăn kâl zươ̭c liḙw kết hơ̭p vởi thức ănc hiê̒n thôổng nhơ: kó woi, kâl chuổi, nă̒n kảw,... Dôô̒ng thơ̒i thươ̒ng xwiên vḙ̂ xinh cho kủi va̒ chuô̒ng tla̭i kheḙch kwang, da̒n kủi nha̒ chi̭ luôn khwé meḙnh, fát chiến tốt, chs kủi hơm, ngon, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng lươ̭ cho̭n. Chí khâw 5 khảng chăn ruôi thew fương fáp mởi, za di̒nh chi̭ Xwiên da̒ cho xwất lưở kủi dâ̒w tiên, chư̒ chi fỉ thu wê̒l 15 tliḙ̂w. Bớ ngă̒i dêê̒nh kân ni̒ za di̒nh chi̭ zwi chi̒ chăn ruôi bă̒ng fương fáp ni̒, mối năm tlung bi̒nh xwất baảnh khwáng 2 tẩn kủi thương fấm. Zả bớ 100 – 160 ngi̒n dôô̒ng/kg. Chư̒ hết chi fỉ, za di̒nh chi̭ thu la̭i tlêênh 150 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm.

Chi̭ Da̒w Thi̭ Lwan i la̒ môô̭ch tố viên thee̒nh kôông kôô̒ng mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng tháw zươ̭c. Vởi mức la̭i thu tlung bi̒nh 100 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm bớ ruôi kủi, za di̒nh chi̭ dang dâ̒w tư ra̒n tla̭i dớ fát chiến tloong thơ̒i zan dêểnh. Dă̭c biḙ̂t za di̒nh chi̭ kết hơ̭p chăn ruôi kuit kôô̒ng tlôông kam va̒ bưới da xeenh bớ tâ̭n zṷng fân chuô̒ng, thu nhâ̭p za di̒nh chi̭ da̭t 300 tliḙ̂wi̒/ năm.

Chi̭ Vṷ Thi̭ Hwể, Chi hô̭i tlướng chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm Tân Xơn cho mắt: Bớ xư̭ thee̒nh kôông kuố mô hi̒nh ruôi kủi zươ̭c liḙ̂w kuố za di̒nh chi̭ Xwiên, năm 2017 tố ruôi kủi kheḙch xỏm Tân Xơn da̒ ản tha̒nh lâ̭p kỏ 6 thă̒nh viên tham za. Mối thă̒nh viên dâ̒w tư muô 3kon kủi zôổng bán diḙ̂ ruôi thew fương fáp tháw zươ̭c, dê̒w zoong la̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh. Dă̭c biḙ̂t kác xán fấm kủi kuố mô hi̒nh luôn ản kheéch ha̒ng dă̭ch muô tlước vởi zả ốn di̭nh bớ 120 – 160 ngi̒n/kg kủi hơi. La̭i xwất thu ản mối hô̭ tlung bi̒nh 15 – 20 tliḙ̂w dôô̒ng/ lưở. Vởi hiḙ̂w kwá kuố mô hi̒nh, khảng 6/2018 kác thă̒nh viên kuố mô hi̒nh da̒ meḙnh za̭n dăng kỉ tham za hô̭i thi "Xảng kiển kinh zwănh” zo Zư̭ ản Zám nge̒w kuố tính tố chức va̒ xảng kiển kác eenh chi̭ da̒ ản deẻnh zả kaw va̒ ản hổ chơ̭ 90 tliḙ̂w dôô̒ng.

Twi khới ngiḙ̂p bớ mô hi̒nh ó mởi, nhửng kắch la̒ mởi, tư zwi leenh, nhă̭i bẻn da̒ zúp kác chi̭ em tloong mo hi̒nh fát chiến kinh tể hiḙ̂w kwá, zoong la̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh vươn lêênh la̒ zâ̒w. Da̒ kỏ nhê̒w ủn ma̭ng ớ kác diḙ̂ fương khác dêểnh tham kwan, ho̭c hói.

Hôô̒ng Zwiên


KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.