(HBDT) – Hô̭i Khwiển hoo̭c hwiḙ̂n Kaw Fong ka̭ ni̒ kỏ 88 chi hô̭i, 11.621 hô̭i viên, tăng 429 hô̭i viên xo vởi năm 2018. Xác di̭nh ỉ ngiḙ̂, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c, nhiḙ̂m vṷ ni̒ luôn ản kác kấp Hô̭i kwan tâm chủ tloo̭ng.


Zảw zṷc xa̭ vu̒ng kaw dă̭c biḙ̂t khỏ khăn Iên Thươ̭ng (Kaw Fong) ản kwan tâm, to̒n xa̭ ó kỏ hoo̭c xinh dá hoo̭c

 

Năm 2019, Kwi̭ Khwiển hoo̭c kác kấp tloong hwiḙ̂n hwi dôô̭ng ản 1.506 tliḙ̂w dôô̒ng, tloong ri năm 2018 chiến la̭i 330 tliḙ̂w dôô̒ng, bi̒nh kwân 35 ngi̒n dôô̒ng/ ngươ̒i zân. Wa̒i tha thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w ruôi kủi nhươ̭ tiết kiḙ̂m khwiển ho̭c, to̒n hwiḙ̂n tiết kiḙ̂m ản 4.266 tliḙ̂w dôô̒ng.

Bớ nguô̒n Kwi̭ Khwiển hoo̭c, tloong năm hwiḙ̂n da̒ ză̒nh 68 tliḙ̂w dôô̒ng tlaw ho bôống cho 316 hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn, 618 tliḙ̂w dôô̒ng thướng cho 5.033 hoo̭c xinh va̒ 5.000 zảw viên kỏ thă̒nh tích tốt tloong hoo̭c tâ̭p va̒ kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng hoo̭c tâ̭p. Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp da̒ vâ̭n dôô̭ng kác dơn vi̭, kả nhân kỏ tẩm loo̒ng háw tâm zúp dơ̭ hoo̭c xinh hwa̒n kắnh khỉ khăn vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p va̒ tă̭ng kwa̒ hoo̭c xinh kác nha̒ tlươ̒ng nhân zi̭p tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, khai záng năm hoo̭c 2019 – 2020. Tiêw biếw nhơ: Ngân ha̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n tlaw 78 khất kwa̒ tli̭ zả 48 tliḙ̂w dôô̒ng cho hoo̭c xinh tlươ̒ng THFT Kaw Fong; Kâw la̭c bô̭ Lan (Tâi Fong) tlaw 12 xe da̭p tli̭ zả 14,4 tliḙ̂w dôô̒ng; UBNZ kác xa̭, thi̭ chẩn, Ban CHKWX hwiḙ̂n tlaw 56 xe da̭p, 5 ngoóc hoo̭c tâ̭p cho hoo̭c xinh; Chi kṷc Kiếm lâm hwiḙ̂n tă̭ng kheéch zảw khwa cho hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Xwân Fong va̒ THFT Kaw Fong... Ngă̒nh ZZ&DT hwiḙ̂n zwi chi̒ foong tla̒w "Mối thâ̒i kô dơ̭ dâ̒w môô̭ch hoo̭c xinh” bă̒ng hi̒nh thức tă̭ng kheéch, kwâ̒n ảw, dô̒ zu̒ng hoo̭c tâ̭p. Kác xa̭ xâi zư̭ng tốt foong tla̒w xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c la̒: Tâi Fong, Dông Fong, Bắc Fong, Thu Fong va̒ thi̭ chẩn Kaw Fong.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Minh Hwa̭t, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c hwiḙ̂n Kaw Fong cho mắt: Nhơ̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng va̒ xứ zṷng hwiḙ̂ kwá Kwi̭ Khwiển hoo̭c ma̒ kác foong tla̒w khwiển hoo̭c nỏi chung, foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n fát chiến khả meḙnh. Ngăi bớ dâ̒w năm, Hô̭i Khwiên hoo̭c da̒ kỏ kôông văn kới UBNZ, Hô̭i Khwiển hoo̭c kác xa̭, thi̭ chẩn wê̒l moo̭ch xổ chí tiêw nhiḙ̂m vṷ kơ bán năm 2020. Dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng tố chức, fố biển, tiên chiê̒n kác tiêw chí4 hô hi̒nh hoo̭c tâ̭p dêểnh to̒n zân va̒ hô̭ za di̒nh.

Khâw hô̭i ngi̭ kấp hwiḙ̂n, Hô̭i Khwiển hoo̭c kác xa̭, thi̭ chẩn da̒ tham mưw cho Ban chí da̭w xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p ớ kơ xớ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai kṷ thế, tố chức dăng kỉ thi duô kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p. Hwiḙ̂n Hô̭i da̒ tố chức 3 hô̭i ngi̭ dăng kỉ cho 3 kṷm thi duô thêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n tloong kwi̭ I/2019. Ka̭ ni̒ hwiḙ̂n kaw Fong kỏ 96% hô̭ dăng kỉ fẩn dẩw da̭t zănh hiḙ̂w "za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, 90% zoo̒ng ho̭c fẩn dẩw da̭t "zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p”, 100% xa̭, thi̭ chẩn dăng kỉ fẩn dẩw da̭t zănh hiḙ̂w "kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p kấp xa̭”

Tiển Kwân


KÁC TIN KHÁC


Xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i

(HBDT) – Zởi chức tính Hô̒ Bắc (Tlung Kwuốc) thôông bảw, xổ ngươ̒i tứ voong zo virus corona ta̭i Tlung Kwuốc da̒ lêênh dêểnh 212 ngươ̒i va̒ WHO da̒ ban bổ ti̒nh tla̭ng khấn kấp tlêênh to̒n kâ̒w dổi vởi zi̭ch bêḙ̂nh ni̒.

Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố fṷ nư̭ xỏm Tân Xơn

(HBDT) – Thơ̒I zan kwa tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ kỏ nhê̒w mô hi̒nh fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. Mô hi̒nh ruôi kủi bă̒ng zươ̭c liḙ̂w kuố hô̭i viên fṷ nư̭ Chi hô̭i xỏm Tân Xơn, xa̭ Lô̭ Xơn (Tân La̭c) la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh tiêw biếw xảng ta̭w va̒ kỏ hiḙ̂w kwá kuố ủn ma̭ng hô̭i viên ớ ni.

Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.