(HBDT) – Hưng Thi la̒ môô̭ch tloong nhửng xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí. Zo diê̒w kiḙ̂n zaw thôông chiê kắch, dơ̒i khôổng kinh tể chú iểw xán xwất nôông, lâm ngiḙ̂p cho rêênh tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw. Vởi mṷc tiêw hổ chơ̭ ngươ̒i nge̒w va̒ kác dổi tươ̭ng chỉnh xắch fát chiến kinh tể, dám báw an xinh xa̭ hô̭i. Nhửng năm kwa, nguô̒n ưw da̭i kúô Chỉnh fú thôông kwa Ngân ha̒ng CXXH doỏng vai tlo̒ kwan tloo̭ng la̒ luôn di ku̒ng ngươ̒i zân tloong xa̭. Ku̒ng vởi xư̭ chí da̭w kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, hô̭i, dwa̒n thế, xư̭ nổ lư̭c kuố ngươ̒i zân, nguô̒n ưw da̭i kóp fâ̒n zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bớ 2 – 3% mối nămKheéch ha̒ng zaw zi̭ch ta̭i diếm zaw zi̭ch xa̭ Hưng Thi (La̭c Thwí).

Dáng wí, UBNZ xa̭ chú dôô̭ng fổi hơ̭p NHCX hwiḙ̂n chiến khai tốt kavs chỉnh xắch tỉn zṷng ơw da̭i, zúp nhê̒w hô̭ kỏ thêm vổn fát chiến xán xwất, kinh zwănh, năơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng. Xai dấi meḙnh tiên chie̒n wê̒l chỉnh xắch tỉn zṷng ưw da̭i, chương chi̒nh tỉn zṷng dổi vởi hô̭ nge̒w, kác dổi tươ̭ng chỉnh xắch thôông kwa xinh hwa̭t chi, tố kuố kác dwa̒n thế. Nhê̒w hô̭ da̒ thwát nge̒w vươn lêênh khả zá, kỏ thu nhâ̭p ốn di̭nh, xâi zư̭ng kiên kổ nha̒ kướ, muô khẳm chang thiết bi̭ xinh hwa̭t tiḙ̂n ngi fṷc vṷ dơ̒i khôổng za di̒nh.

Dớ ngươ̒i zân tiếp kân vởi nguô̒n vổn CXXH, xa̭ xâi zư̭ng 17 tố TK&WV. Tloong rỉ Hô̭i fṷ nư̭ kwán lỉ 4 tố, Hô̭i Nôông zân kwán ;ỉ 4 tố, Dwa̒n Thanh niên kwán lỉ 5 tố, thư̭c hiḙ̂n 11 chương chi̒nh tỉn zṷng chỉnh xắch, zư nơ̭ da̭t tlêênh 21 tí dôô̒ng vởi 625 hô̭ wăl vổn. Chươgn chi̒nh cho wăl hô̭ nge̒w kỏ zư nơ̭ kaw nhất 5,7 tí dôô̒ng vởi 155 hô̭ wăl; chương chi̒nh hô̭ kâ̭n nge̒w kỏ 80 hô̭ wăl, zư̭ nơ̭ tlêênh 3,1 tí dôô̒ng; chương chi̒nh cho wăl xán xwất, kinh zwănh vu̒ng khỏ khăn kỏ zư̭ nơ̭ tlêênh 3,6 tí dôô̒ng kỏ 126 hô̭ wăl...Wa̒i tha xa̭ hwi dôô̭ng thiê̒n kới tiết kiḙ̂m thôông kwa tố ản 500 tliḙ̂w dôô̒ng. Nhê̒w năm liê̒n xa̭ chăng kỏ nơ̭ kwả ha̭n.

Dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Zương, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Hưng Thi cho mắt: Nhơ̒ chỉnh xắch kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, ngươ̒i nge̒w, hô̭ chỉnh xắch ản tiếp kâ̭n vởi nguô̒n vổn ưw da̭i, kỏ diê̒w kiḙ̂n fát chiến kinh tể za di̒nh. Kác hô̭ wăl vổn dê̒w xứ zṷng dủng mṷc dích, kỏ hiḙ̂w kwá, tlá kôốc, tlá la̭i dủng ha̭n. Nhê̒w hô̭ thwát nge̒w, vươn lêênh la̒ zẩw, nâơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng. Kỏ thế khắng di̭nh, ni la̒ môô̭ch tloongnhửng kêênh tỉn zungj dắc lư̭c zúp xa̭ zám nge̒w, ta̭w kơ hô̭i cho ngươ̒i zân kỏ diê̒w kiḙ̂n fát hwi, khai thác nhửng tiê̒m năng, lơ̭i thể dớ fát chiến kinh tể. Dêểnh hết năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i kuố xa̭ da̭t tlêênh 38 tliḙ̂w dôô̒ng/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n tlêênh 9%


Hái Linh


KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.