(HBDT) – Ngă̒i 9/3, Xớ ZZ&DT da̒ kỏ kôông văn xổ 395/SZZ-CTTT wê̒l wiḙ̂c cho hoo̭c xinh, xinh viên, hoo̭c viên tiếp tṷc ngí hoo̭c dớ thư̭c hiḙ̂n foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19


Hửng ngă̒i kwa, khi hoo̭c xinh bơ̭c THFT di hoo̭c tlớ la̭i luôn ản kản bô̭ i tể thew ro̭i thươ̒ng xwiên.

Thew rỉ, dớ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covidt-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính; thư̭c hiḙ̂n ỉ kiển chí da̭w kuố UBNZ tính, to̒n bô̭ hoo̭c xinh, xinh viên, hoo̭c viên tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ngí hoo̭c bắt dâ̒w bớ 14h ngă̒i 9/3/2020 cho dêểnh khi̒ Xớ ZZ&DT kỏ thôông bảw di hoo̭c tlớ la̭i.

Xớ ZZ&DT iêw kâ̒w kác dơn vi̭, nha̒ tlươ̒ng tăng kươ̒ng chiến khai, thư̭c hiḙ̂n dâ̒i dú ki̭p thơ̒i kác văn bán chí da̭w, hưởng zâ̭n kuố Xớ ZZ&DT va̒ kác kấp, ngă̒nh wê̒l kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covidt-19.Ki̭p thơ̒i nẳm bắt thôông tin wê̒l ngươ̒i thân la̒ hoo̭c xinh, xinh viên, hoo̭c viên đi nước wa̒i wê̒l tloong thơ̒i zan zi̭ch bêḙ̂nh. Nểw hoo̭c xinh kuố nha̒ tlươ̒ng kỏ tiếp xúc vởi vởi ngươ̒i thân di nức wa̒i wê̒l fái bảw cho Ban chí da̭w foo̒ng chôổng zi̭ch kuố hwiḙ̂n/tha̒nh fổ va̒ Xớ ZZ&DT dớ ki̭p thơ̒i kỏ kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch.

Kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c xâi zư̭ng kể hwă̭ch záng ră̭i, ôntâ̭p tloong thơ̒i zan hoo̭c xinh ngí hoo̭c tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covidt-19. Iêw kâ̒w zảw viên kỏ hi̒nh thức zaw nhiḙ̂m vṷ, ba̒i tâ̭p la̒ ớ nha̒ cho kác ủn hoo̭c xinh, thôông kwa tin nhẳn, zaw ba̒i tlư̭c tiển... va̒ thươ̒ng xwiên hưởng zâ̭n, zái dáp, kiếm tla kác ủn

D.L (TH)


KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.