(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 19/3, BCD foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n Kim Bôi (viết tắt la̒ BCD) ho̭p deẻnh zả kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n.To̒n kắnh kuô̭c ho̭p

Khâw khi kỏ xư̭ chí da̭w kuố tính, hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ ki̭p thơ̒i chấn bi̭ kác fương ản foo̒ng, chôổng zi̭ch. Tố chức chí da̭w tiên chiê̒n, foo̒ng chôổng zi̭ch bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức nhơ: hô̭i ngi̭, hô̭i tháw, tơ̒ rơi, áp fích, ... BCD hwiḙ̂n da̒ chiến khai kác văn bán kuố Tlung ương, tính wê̒l foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 dêểnh kác kơ kwan, ban ngă̒nh, dwa̒n thế va̒ nhân zân tloong hwiḙ̂n. Xâi zư̭ng fương ản wê̒l mẳi moóc, chang tiết bi̭, vât tư i tể, bổ chỉ khu kắch li. Diê̒w tli̭ ửng fỏ Covid-19. To̒n hwi̭en chiến khai fun 405 kg hwả chất khứ khwấn ta̭i 133 diếm gô̒m: kác tlươ̒ng hoo̭c, kơ kwan, nhửng nơi tâ̭p chung dôông mo̭l, kác diếm kôông kôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Dớ ửng fỏ kôô̒ng zi̭ch bêḙ̂nh kấp dô̭ 2,3 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n da̒ xă̭n xa̒ng cho diếm kắch li tâ̭p chung dám báw kắch li cho 148 ngươ̒i khi kỏ zi̭ch bêḙ̂nh xắi tha. Thew BCD ka̭ ni̒ kỏ 5 tlươ̒ng hơ̭p ớ xóm Thung Mươ̒ng, xa̭ Tủ Xơn di law dôô̭ng ta̭i Malaixia wê̒l diḙ̂ fương. Th[lr ngă̒i 18/3, ngă̒nh I tể da̒ thư̭c hiḙ̂n lể mâ̭w xét ngiḙ̂m va̒ tố chức kắch li tâ̭p chung 5 kôông zân tlêênh
Dớ foo̒ng chôông zi̭ch hiḙ̂w kwá, tloong thơ̒i zan đeẻnh, BCD hwiḙ̂n tiếp tṷc zi chi̒ fương ản kắch li tâ̭m chung, kắch li ta̭i nha̒ khi fát hiḙ̂n tlươ̒ng hơ̭p ngi ngơ̒. Tiếp tṷc ra̒ xwát mo̭l bớ vu̒ng zi̭ch wê̒l va̒ deenh kweenh tiếp xúc kôô̒ng bêḙ̂nh nhân dớ thew ro̭i khức khwé. Dôô̒ng thơ̒i, da̒ dê̒ ngi̭ BCD tính, Xớ ZZ&DT xứ zṷng tlươ̒ng FT ZTNC-TLKX dớ la̒ khu kắch li va̒ diê̒w tli̭ wa̒i bêḙ̂nh viḙ̂n vởi vởi kấp dô̭ 3, 4

DT

KÁC TIN KHÁC


Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.

Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.