(HBDT) – UBNZ tính vươ̒ ban hă̒nh văn bán xổ 883/UBNZ-TCMT ngă̒i 22/5/2020 wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ tloong thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch thew Ngi̭ kwiết xổ 42/2020/NQ, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú

Chú ti̭ch UBNZ tính iêw kâ̒w UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ khấn chương ra̒ xwát la̭i kác dổi tươ̭ng ngươ̒i kỏ kôông, hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i tloong ziḙ̂n ản hổ chơ̭. Ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n kác dổi tươ̭ng chu̒ng lắp, ó thuô̭c ziḙ̂n ản hướng chỉnh xắch. Kác dổi tươ̭ng hướng chỉnh xắch ko̒n xót, chươ kỏ tloong zănh xắch hướng kinh fỉ hổ chơ̭, dê̒ xwất kới Xớ LD-TB&XH tlước ngă̒i 25/5 dớ thấm di̭nh, tôống hơ̭p bảw kảw Chú ti̭ch UBNZ tính. Ki̭p thơ̒i chẩn chính, la̒ ro̭ chắch nhiḙ̂m kuố tố chức, kả nhân ko̒n dớ xắi tha xai xót tloong kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n, dôô̒ng thơ̒i xem xét xứ lỉ, kí lwâ̭t… thew thấm kwiê̒n.

Xớ LD-TB&XH khấn chương ra̒ xwát, thấm di̭nh la̭i kác dổi tươ̭ng ngươ̒i kỏ kôông, hô̭ kâ̭n nge̒w, dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i bi̭ ánh hướng vi̒ zi̭ch Covid-19 ản hổ chơ̭ thew Ngi̭ kwiết xổ 42/2020/NQ, dê̒ xwất bảw kảw Chủ ti̭ch UBNZ tính kết kwá thư̭c hiḙ̂n tlước ngă̒i 28/5. Tiếp tṷc ra̒ xwát, tố chức thấm di̭nh zănh xắch, hô̒ xơ dê̒ ngi̭ UBNZ hấp hwiḙ̂n chi̒nh bố xung nhửng dổi tươ̭ng thuô̭c ziḙ̂n ản hướng chỉnh xắch mê bi̭ thiểw xót, thiểw tloong zănh xắch da̒ fê zwiḙ̂t, dê̒ xwất chi̒nh Chú ti̭ch UBNZ tính. Tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla wiḙ̂c chiến khai thư̭c hiḙ̂n ta̭i kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, ki̭p thơ̒i xứ lỉ nhửng vẩn dê̒ liên kwan thuô̭c thấm kwiê̒n.

* Dấi leenh tiể dô̭ thư̭c hiên chỉnh xắch hổ chơ̭ dổi tươ̭ng bi̭ ắnh hướng vi̒ zi̭ch Covid-19: Tlước rỉ Văn foo̒ng UBNZ tính da̒ kỏ Kôông văn xổ 3051/VPUBND-TCMT ngă̒i 13/5/2020 wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng k tác chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 63/KH-UBND ngă̒i 29/4/2020

Văn bán tló ro̭: Dớ dấi leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch ngươ̒i kỏ kôông, hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, dổi tươ̭ng báw chơ̭ chỉnh xắch xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ thew Ngi̭ kwiết xổ 42/2020/NQ kuố Chỉnh fú, Xó LD-TB&XH, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ khấn chương thư̭c hiḙ̂n, ra̒ xwát, fân lo̭i tôống hơ̭p kới Xớ LD-TB&XH thấm di̭nh chi̒nh Chú ti̭ch UBNZ tính fê zwiḙ̂t la̒ zănh xắch kơ xớ tố chức thư̭c hiḙ̂n chi tlá thew dủng kwi di̭nh. Tố chức chi tlá thư̭c hiḙ̂n minh bă̭ch, k khai dám báw thơ̒i zan leenh nhất. Ó dớ xắi tha lơ̭i zṷng chỉnh xắch, chú dôô̭ng fổi hơ̭p MTTK tính tăng kươ̒ng kôông tác zảm xát, kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭.

B.M (TH)


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.