(HBDT) – Thew bảw kảw kuố Kôông an tính, bớ dâ̒w năm năi, thô̭i fa̭m wê̒l xâm ha̭i fṷ nư̭, tlé em tiếp tṷc za tăng ká wê̒l xổ vṷ va̒ tỉnh chất ngiêm tloo̭ng, dă̭c biḙ̂t nối lêênh ti̒nh tla̭ng tlé em bi̭ xâm ha̭i zo chỉnh ngươ̒i thân kuố mêê̒nh, hă̒nh vi lap la̭i nhê̒w bâ̭n, gâi tốn thương năng nê̒ wê̒l thế chất, tinh thâ̒n kuố tlé


Hoo̭c xinh tlươ̒ng THKX Hư̭w Nghi̭ (TF Hwa̒ Bi̒nh)tham za thi̒m hiếw kiển thức wê̒l foo̒ng chôổng xâm ha̭i tlé em

 

Dâ̒w năm năi, TANZ tính vớ fiên twa̒ xét xứ hi̒nh xư̭ xơ thấm dổi vơit Bu̒i Văn Zwanh, xỏm Kha̒w, thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) wê̒l thô̭i hiếp zâm ngươ̒i zưởi 17 thuối. Bu̒i Văn Zwanh va̒ chi̭ Bu̒i Thi̭ V kết hôn wê̒l chung khôổng kôô̒ng kha̒ bớ năm 2017. Chị Bùi thị V kỏ kon kải riêng là Bùi Ngọc Ch (khinh năm 2007). Bớ khảng 5/2018 dêểnh khảng 19/2019, Bu̒i Văn Zwanh da̒ lơ̭i zṷng khi̒ chi̭ V ó kỏ ớ nha̒, ku̒ng nhơ xư̭ ngâi thơ chươ mắt tư̭ báw vḙ̂ kuố chẩw Ch… nhê̒w lâ̒n zwa̭ na̭t, khôổng chể, thư̭c hiḙ̂n ha̒nh vi hiếp zâm chẩw Ch.

Tlước rỉ zư lwâ̭n vô ku̒ng kăm thu̒ tlước vṷ ản Bu̒i Văn Ưngr, xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Tân La̭c) wê̒l thô̭i hiếp zâm ngươ̒i zưởi 16 thuối. Dáng lêênh ản, Bu̒i Văn Ứng chính la̒ bổ dé, la̒ bổ môô̭ng kuố kác na̭n nhân. Bớ khảng 2-6/2019, lơ̭i zṷng vơ̭ ó kỏ nha̒, Bu̒i Văn Ưngr nhê̒w bâ̭n thư̭c hiḙ̂n ha̒nh vi hiếp zâm dổi vởi kon dé va̒ thô ngwa̭i. Thủ vâ̭t hưn chi̭ Bu̒i Thi̭ L…(ko dé kuố Ưngr) dang kỏ thai, kon chẩw ngwa̭i – ngươ̒i bi̭ Ưngr zu̒ng daw kê̒ kel thư̭c hiḙ̂n ha̒nh vi chỏ mả mởi hơn 11 thuối…

Diếm chung ớ kác vṷ ản zâm ô kon rét la̒ dổi tươ̭ng xâm ha̭i thươ̒ng kwne mắt kôô̒ng za di̒nh, hăi la̒ ba̭n thân kôông cha mḙ na̭n nhân, da̒ lơ̭i zṷng xư̭ non ớt, ngâi thơ kuố rét kon, xư̭ chú kwan kuố dưở ká dớ la̒ dê̒w bâ̭i ba̭. Kác vṷ ản la̒ ngươ̒i thân tloong za di̒nh, thươ̒ng zu̒ng khức ép tâm lỉ, zwa̭ zâ̭m dớ khôổng chể ó cho na̭n nhân tổ kảw. Nhê̒w na̭n tâm lỉ e nga̭i, khể tha lo xâw hố, rưới ngươ̒i thân bi̭ xứ lỉ. Chấp nhâ̭n ti̒nh tla̭ng bi̭ xâm ha̭i kẻw za̒i.

Mới ni ớ xa̭ Va̭n Mai (Mai Châw) xắi tha vṷ wiḙ̂c xâm ha̭i chẩw bẻ N.A.T khinh năm 2016. Dảng nỏi ngăi ká khi mḙ̂ na̭n nhân iểng măng kon kải bô̭, thâm tâm chi̭ vấn cho ră̒ng dó la̒ chiḙ̂n duô̒. Chi̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ H., mḙ̂ dé bẻ N.A.T tâm xư̭: măng kon kải ră̒ng, tôi vấn ngi̭ la̒ tlo̒, vi̒ bán thân ngươ̒i thanh niên ni̒ da̒ tlướng thă̒nh, ha̒ng ngă̒i vấn hăi la̭i nha̒ zôô̭ng, ôông ba̒ dân tôi i kwỉ mển. Ngươ̭c la̭i nỏ i mển kon tôi, thươ̒ng zoong di zôô̭ng.

Bớ nhử vṷ wiḙ̂c tlêênh, kỏ thế thẩi rét chươ mắt kắch foo̒ng vḙ̂, thâ̭m chỉ ngăi ká kác bơ̭c la̒ bổ, la̒ mḙ̂ chươ nhâ̭n thức ro̭, hiêw ro̭ ti̒nh tla̭ng ngwi hiếm dớ báw vḙ̂ kon em mêê̒nh. Da̭i biếw Kwuốc hô̭i Kwắch Thể Tán cho ră̒ng: Tloong kwả chi̒nh zảm xát thư̭c hiḙ̂n fáp lwâ̭t wê̒l kôông tác foo̒ng chôổng xâm ha̭i rét kon, dâ̒n tô̭i nhâ̭n thẩi vấn ko̒n tâm lỉ í la̭i, cho ră̒ng kôông tác foo̒ng ngươ̒ xâm ha̭i tlé em chú iểw zo ngă̒nh LD-TB&XH thư̭c hiḙ̂n.

Wiḙ̂c foo̒ng ngươ̒ xâm ha̭i fṷ nư̭, tlé em, dă̭c biḙ̂t la̒ xâm ha̭i ti̒nh zṷc la vẩn dê̒ kấp thiết, kâ̒n xư̭ baw kuô̭c kuố to̒n hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kác kấp, kác ngă̒nh va̒ to̒n xa̭ hô̭i. Kâ̒n xác di̭nh foo̒ng vḙ̂ tlước nhửng xư̭ wiḙ̂c dâw loo̒ng xắi tha. Vi̒ thể kấn dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n cho tlé em, ngươ̒i zân mắt wê̒l kác fương thức, thú dwa̭n kuố lo̭i thô̭i fa̭m ni̒, dớ nơơng kaw ỉ thức foo̒ng ngươ̒. Ku̒ng thew rỉ, mối za di̒nh kỏ vai tlo̒ kwan tloo̭ng, vi̒ ni chính la̒ môi tlươ̒ng khr dâ̒w tiên, nơi hi̒nh thă̒nh, nuôi zươ̭ng, zaw zṷc nhân kắch kon ngươ̒i. Kác baơ̭c la̒ cha, mḙ tlước hết kâ̒n chang bi̭ kiển thức cho bán thân, zảw zṷcm hưởng zâ̭n cho kon chẩw kác ki̭ năng, kiển thức kơ bán dớ foo̒ng vḙ̂, tleẻnh kác ha̒nh vi̭ xâm ha̭i. Kác kơ kwan tư fáp kâ̒n thơư̭c hiḙ̂n tốt chức năng diê̒w tla, xét xứ, chwi tổ, xét xứ ngiêm kác vṷ ản xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em, dớ răn de, xứ lỉ thích dảng dổi vởi nhửng ké koi thươ̒ng fáp lwâ̭t.

 

Fương Linh


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.