(HBDT) – Thew Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối, hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối khu vư̭c khỏ khăn xḙ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ chôổng nhơ hoo̭c xinh bơơ̭c tiếw hoo̭c.Hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối vu̒ng khỏ khăn xḙ ó fái doỏng ho fỉ (Ánh PV/Viḙtnam+) 

Ngă̒i 1/7 Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối năm 2019 chỉnh thức kỏ hiḙ̂w lư̭c. Khwán 4, Diê̒w 99 kuố Lwâ̭t kwi di̭nh bố xung dổi tươ̭ng ản miḙ̂n hoo̭c fỉ la̒ kon rét mâ̒m non 5 thuối ớ thôn, xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, vu̒ng ba̭i ngang ven biến, hái dáw

Tlước rỉ thew Nghi̭ di̭nh xổ 86/2015NĐ-CP kuố Chỉnh fú, chí hoo̭c xinh tiếw hoo̭c tlươ̒ng kôông ản miḙ̂n hoo̭c fỉ.

Wa̒i diếm mởi hoo̭c fỉ cho hoo̭c xinh mâ̒m non, ta̭i Khwán 5, Diê̒w 99 ku̒ng kwi di̭nh "kon rét zưởi 5 thuối ó thuô̭c dổi tươ̭ng kwi di̭nh ta̭i khwán 4 Diê̒w ni̒ va̒ hoo̭c xinh tlung hoo̭c kơ xớ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ thew lô̭ chi̒nh zo Chỉnh fú kwi di̭nh”

Lwâ̭t i kwi di̭nh ớ diḙ̂ ba̒n ó dú tlươ̒ng kôông lâ̭p, hoo̭c xinh tiếw hoo̭c tloong kơ xớ zảw zṷc tư thcṷ ản nha̒ nước hổ chơ̭ doỏng thiê̒n hoo̭c fỉ. Mức hổ chơ̭ zo hô̭i dôô̒ng nhân zân kấp tính kwiết di̭nh

Bên bang kác kwi di̭nh wê̒l hoo̭c fỉ, Lwâ̭t zảw zṷc xướ dối năm 2019 kỏ nhê̒w dối mởi chương chi̒nh, kheéch zảw khwa zảw zṷc fố thôông thew Kwiết di̭nh xổ 29-NQ/TW va̒ Ngi̭ kwiết xổ 88/2014/QH13./.

 

Theo Vietnamplus.vn


KÁC TIN KHÁC


Hướng 100% chi fỉ diê̒w tli̭ nô̭i chủ tlải twiển ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính bớ ngă̒i 1/1/2021

(HBDT) – Ngươ̒i kỏ thé BHIT khi̒ di khảm, chươ bḙ̂nh (KCB) tlải twiển bớ ngă̒i 1/1/2021 xḙ thư̭c hiḙ̂n thew chỉnh xắch mởi wê̒l mức hướng BHIT

Xa̭ Ngoo̭c Lâw Chú dôô̭ng foo̒ng chôổng dỏl chả cho za xúc

(HBDT) - Tlước ziển biển fức ta̭p kuố muô̒ chả năm năi, xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) tích kư̭c chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng dỏl, chả, tăng kươ̒ng zư̭ chư̭ thức ăn, za kổ chuô̒ng tla̭i nhă̒m zám tổi da thiḙ̂t ha̭i cho da̒n vâ̭t ruôi

Khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w La Văn Kâ̒w

(HBDT) - Vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n, thôổng nhất tloong xi ngi̭ va̒ wiḙ̂c la̒, xỏm La Văn Kâ̒w tiếp tṷc tlớ thee̒nh keẻnh chim dâ̒w da̒n tloong xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w (KZKNTMKM) Ớ xa̭ Thươ̭ng Kôốc (La̭c Xơn)