KÁC TIN KHÁC


Nhưửng tẩm kương “Thuối kaw – kương tlaảng”

(HBDT) – Ôông Bă̭ch Dức Zṷc, Chú ti̭ch Hô̭i ngươ̒i kaw thuối (NKT) xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) la̒ ngươ̒i tâ̭n tâm, nhiḙ̂t ti̒nh tloong kôông wiḙ̂c. Ôông luôn fát hwi vai tlo̒ Daáng viên kương mâ̭w, nhiḙ̂t ti̒nh tloong kôông wiḙ̂c, kóp khức xâi zưư̭ng tố chức Hô̭i tloong kheḙch, vưưng meḙnh.

200 i, bác xi̭ tính ha lêênh dươ̒ng hổ chơ̭ Thă̒nh fổ Ha̒ Nô̭i foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 9/9 Ban Chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tính da̒ tố chức lḙ̂ tha kwân tiển dươ 200 kản bô̭ I tể tính ha lêênh dươ̒ng hổ chơ̭ TF Ha̒ Nô̭i FCZ Covid-19. Zư̭ lḙ̂ tha kwân kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Fỏ tlướng Ban CD FCZ Covid-19 tính; Bu̒i Tiển Lư̭c, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTK tính va̒ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh.

Fẩn khới, tươi bui dỏn cha̒w năm hoo̭c mởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính (chứ hwiḙ̂n Lương Xơn daang thư̭c hiḙ̂n za̭n kắch xa̭ hô̭i dớ foo̒ng, chôổng Coviđ-19) dôô̒ng lwa̭t tố chức lḙ̂ khai zaáng năm hoo̭c mởi va̒ "Ngă̒i to̒n zân dươ rét dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2021 – 2022. Tloong bổi kắnh daang kăng mêê̒nh chôổng zi̭ch Covid-19, lḙ̂ khai záng ản tố chức tlaang tloo̭ng, ngẳn go̭n, thiết thư̭c, nhă̒m dôô̭ng viên ki̭p thơ̒i kác thâ̒i kô zảw va to̒n thế hoo̭c xinh kwiết tâ, bước baw năm hoo̭c mởi.