(HBDT) – Ta̭i hwa̭t dôô̭ng zaw lưw kác kâw la̭c bô̭ lâ̭p chi̒nh to̒n kwuốc zo Kwi̭ Dariu tố chức ta̭i Lâm Dôô̒ng, zư̭ ản "Kắnh bảw lṷ va̒ xế dất” kuố nhỏm hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Na̒ Fo̒n (Mai Châw) vinh zư̭ da̭t zái nhi̒. Kác ủn dê̒w la̒ kon em tô̭c Thải, kỏ ủn thuô̭c ziḙ̂n, kôi bố bớ rét.


Zư̭ ản "Kắnh bảw lṷ va̒ xa̭t xế dất” kuố nhỏm hoo̭c xinh tlươngq TH&THKX Na̒ Fo̒n (Mai Châw) da̭t zái nhi̒ zaw lưw kác kâw la̭c bô̭ lâ̭p chi̒nh to̒n kwuốc zo Kwi̭ Dariu tố chức. 

Tư̭ tin nháw chiḙ̂n, ủn Ha̒ Thi̭ Thu Hươ̒ng, hoo̭c xinh lớp 9, tlươ̒ng Na̒ Fo̒n cho mắt: Khu vư̭c xa̭ Na̒ Fo̒n bo̭n ủn khinh khôổng la̒ miê̒n nủi, nhê̒w khôông hỏl, nhê̒w do̭n ảng khả zaw thôông fái di kwa hỏl, ngâ̒m tla̒n. Baw muô̒ mươ za̒w, za̒w hỏl, xa̭t lớ dất xắi tha bất ngơ̒, thươ̒ng xwiên gâi tai na̭n, thiḙ̂t ha̭i wê̒l kon mo̭l va̒ fương tiḙ̂n. Bớ rỉ kuu̒ng vởi kiển thức ản hoo̭c, xư̭ hổ chơ̭ kuố thâ̒i kô, dâ̒n ủn lêênh ỉ tướng va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản "Kắnh bảw lṷ va̒ xa̭t xế dất” moong la̒ zám thiếw thiḙ̂t ha̭i thiên tai khu vư̭c miê̒n nu̒i.

Khi̒ mươ to dác wê̒l, zo zoo̒ng chắi hḙp cho rêênh lṷ lêênh rất leenh, lṷ hỏl thươ̒ng kỏ tôốc dô̭ khwáng 5m/s, rất khỏ fát hiḙ̂n khf no̒ chắi kwa ngâ̒m tla̒n. Zo rỉ kác bủn kwiết di̭nh xâi zư̭ng mô hi̒nh kắnh bảw lṷ, dă̭ch kám biển zoo̒ng chắi ta̭i thươ̭ng lưw, kachs ngâ̒m tla̒n 2km. Nhơ vâ̭i, bớ dính lṷ chắi ớ vi̭ chỉ dểnh ngâ̒m tla̒n vất khwáng 7 fút, dám báw dú thơ̒i zan cho mo̭l va̒ fương tiḙ̂n ó kwa ngâ̒m. Ủn Ha̒ Ma̭nh Hu̒ng cho mắt: Mô hi̒nh kuố dâ̒n ủn dă̭ch ta̭i vi̭ chỉ do, dă̭ch kám biể zoo̒ng chắi dớ xác di̭nh lưw lươ̭ng dác, chiê̒n tỉn hiḙ̂w dêểnh bô̭ vi xứ lỉ. Khi zoo̒ng chắi bi̒nh thươ̒ng thi̒ kác chẳn vớ, de̒n xeenh bâ̭t tlảng, mo̭l va̒ fương tiḙ̂n kwa la̭i bi̒nh thươ̒ng. To̒n bô̭ hḙ̂ thôổng xứ zṷng nguô̒n năng lươ̭ng mă̭t tlơ̒i va̒ ắc kwi dớ fu̒ hơ̭p kôô̒ng diḙ̂ ba̒n miê̒n nủi.

Tlêênh ngwiên lỉ rỉ, kác ủn da̒ ngiên kửw lắp dă̭ch kám biển xa̭t xế dất ta̭i khu vư̭c kỏ ngwi kơ xa̭t lớ kaw. Khi̒ kỏ hiḙ̂n tươ̭ng xa̭t lớ, kám biển xḙ chiê̒n tỉn hiḙ̂w wê̒l bô̭ vi̭ xứ lỉ dớ hḙ̂ thôổng de̒n nhấp nhẳi hă̭c bâ̭t dó, lwa ta̭i khu zân kơ xḙ bảw dôô̭ng thew thew mức dô̭ dớ ngươ̒i zân mắt ma̒ xơ tản.

Tloongnkwả chi̒nh chi̒nh chiến khai zư̭ ản, kác ủn kă̭p nhê̒w khỏ khăn: Ká 5 em dê̒w kỏ dơ̒i khôổng kinh tể khỏ khăn. Kác ủn ó kỏ mẳi tỉnh dớ tla kửw, thi̒m kiểm thôông tin, dê̒w fái thư̭c hiḙ̂n ớ tlươ̒ng, khỏ khăn tloong wiḙ̂c thi̒m kiểm muô tlang thiết bi̭. Twi nhiên vươ̭t lêênh khỏ khăn, kác ủn nhâ̭n ản xư̭ úng hô̭ kuố fṷ hwinh, thâ̒i kô zảw, Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng. kết kwá zái Nhi̒ ta̭i zaw lưw kác kâw la̭c bô̭ lâ̭p chi̒nh to̒n kwuốc ta̭i Lâm Dôô̒ng rất xửng dảng. Thă̒nh kôông ni̒ kuố kác ủn da̒ kóp fâ̒n khwiển khích foong tla̒w xảng ta̭w KHKT tloong hoo̭c xinh zân tô̭c thiếw xổ nỏi riêng, hoo̭c xinh tính ha nỏi chung.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.