(HBĐT) - (HBDT) – Ngăi khâw khi xác di̭nh kỏ 1 kôông zân kư chủ ta̭i tố 3, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) zương tỉnh kôông Covid-19, bớ 1h ngă̒i 31/1 thă̒nh ổ tiển hă̒nh foong twá khu vư̭c tố 3 nhă̒m khwănh vu̒ng ngăn chă̭n ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Ngươ̒i zân khu vư̭c tố 3, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) tiếp nhâ̭n nhu iểw fấm zo Kôông ti KF dâ̒w tư fát chiến Anh Ki̒ hổ chơ̭ 

Tố 3 kỏ 281 hô̭, tlêênh 900 nhân khâw. UBNZ fươ̒ng Dôô̒ng Tiển da̒ thă̒nh lâ̭p Ban Chí da̭w, lâ̭p 5 chốt kiếm xwát, hwi dôô̭ng lư̭c lươ̭ng kôông an, zân kwân, báw vḙ̂ zân fổ zwi chi̒ hwa̭t dôô̭ng 24/24h.. Xâi zư̭ng va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác fương ản khi̒ khu vư̭c foong twá kỏ mo̭l ổm, dâw, dâw dé hăi chết, kung kấp lương thư̭c, thuốc men, xứ lỉ rác thái… Kwa 5 ngă̒i chiến khai foong twá, ti̒nh hi̒nh zân kư tố 3 dám báw ốn di̭nh, mo̭i ngươ̒i, mo̭i nha̒ chấp hă̒nh ngiêm túc kác kwi di̭nh kuố Nha̒ nước wê̒l foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19.

Vởi moong muổn zúp ngươ̒i zân zám bơớch khỏ khăn, iên tâm tư tướng, nhê̒w zwănh ngiḙ̂p, tố chức, kả nhân da̒ tư̭ ngwiḙ̂n hổ chơ̭ nhân zân. Tiêw biếw nhơ Kôông ti KF dâ̒w tư fát chiến Anh Ki̒ hổ chơ̭ 1.440 kg kảw, 288 thủl kú, tlải, thâw; nha̒ ha̒ng Za Hân hổ chơ̭ tlêênh 1.000 kg thâw, khú, tlải; nha̒ thuốc Le Thwan, Minh Ngwiḙ̂t (Fươ̒ng Dôô̒ng Tiển) hổ chơh dác xát khwấn, khấw chang; Kôông ti KFTM Di̭nh Nhwâ̭n tă̭ng 821 khất kwa̒, tli̭ zả tlêênh 28 tliḙ̂w dôô̒ng.

Ba̒ Ngwiḙ̂n Thi̭ Tươi, Tôống zảm dôốc Kôông ti KF dâ̒w tư fát chiến Anh Ki̒ cho mắt: Vởi tinh thâ̒n, chắch nhiḙ̂n vi̒ kôô̭ng dôô̒ng, khâw khi nhâ̭n thôông tin foong twá khu vư̭c tố 3, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển, kôông ti dâ̒n tôi da̒ kwiết di̭nh chích môô̭ch fâ̒n kinh fỉ muô kảw, thâw, kú, tlải dớ hổ chơ̭ nhân zân…

Ôông Châ̒n viḙ̂t Zúng, ngươ̒i zân tố 3 chiê xé: Dâ̒n tôi hiếw ro̭ wiḙ̂c foong twá la̒ dớ báw vḙ̂ khức khwé cho bán thân va̒ kôông dôô̒ng zân kư. Zỏ ri, mo̭i ngươ̒i, mo̭i nha̒ dôô̭ng viên kha̒ ó kwả lo lẳng, hwáng lwa̭n, chấp ha̒nh ngiêm túc kác kwi di̭nh kuố nha̒ nước tloong foo̒mg chôổng zi̭ch bêḙ̂nh. Dêểnh chi̒ ni̒ chươ xác di̭nh ản thơ̒i diếm kết thúc foong twá, dâ̒n tôi moong tiếp tṷc nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, chăm lo kuố kôô̭ng dôô̒ng zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ka̭ ni̒, khu vư̭c foong twá foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 ớ tố 3 kơ bán ản kiếm xwát. Twi nhiên zư̭ bảw ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh ko̒n ziển biển fức ta̭p, khỏ lươ̒ng. Zỏ rỉ kác kấp chỉnh kwiê̒n, ngươ̒i zân ó ản lơ la̒, chú kwan, vất kắnh zác, luôn chú dôô̭ng tinh thâ̒n foo̒ng, chôổng zi̭cḙ̂nn. Kỏ rêênh rỉ mḙ̂ hi voo̭ng zi̭ch khởm ản dấi lu̒i, dớ tlước mă̭t dỏn Thết Tân Khứw 2021 bi̒nh iên tloong diê̒w kiḙ̂n bi̒nh thươ̒ng mởi.


Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.