(HBDT) – Tất ká xă̭n xa̒ng dớ nbgă̒i dêm kiếm xwát zi̭ch bênh baw diḙ̂ ba̒n, baw khu kắch li, diê̒w tli̭ tiếp xúc va̒ chăm xoóc bêḙ̂nh nhân… dớ mo̭l ngươ̒i ản an twa̒n tlước da̭i zi̭ch Covid-19. Dỏ la̒ nhửng "thiên thâ̒n” ảw tlẳng tlêênh tiển dâ̒w chổng zi̭ch.


 

Kác i, bác xi̭ Bêḙ̂nh viên Da khwa tính diê̒w tli̭ cho bêḙ̂nh nhân vắc Covid-19.

 

 

Ngăi bớ ngă̒i dâ̒w kỏ zi̭ch, tất ká kác dươ̒ng zaw thơưng kôô̒ng kác diḙ̂ ba̒n tính ản lâ̭p chốt kiếm zi̭ch. Wa̒i lư̭c lươ̭ng liên ngă̒nh thi̒ dô̭i ngṷ i, bác xi̭ ớ ni chư̭c 24/24 dớ kiếm xwát mo̭l baw, tha diḙ̂ ba̒n. Bác xi̭ Ngwiḙ̂n Thanh Tân, Tlướng tla̭m i tể xa̭ Dôô̒ng Tâm (La̭c Thwí) cho mắt: Tla̭n kỏ 7 ngươ̒i, tloong kaw diếm chôổng zi̭ch, kản bô̭ kuố tla̭m ó kỏ ngă̒i ngí, thươ̒ng xwiên tăng ka chư̭c ta̭i tla̭m. Mối ngă̒i ta̭i chốt kỏ khwáng 400 -–0 lươ̭t mo̭l, fương tiḙ̂n di baw diḙ̂ ba̒n tính. Wa̒i wiḙ̂c kiếm tla thân nhiḙ̂t, dâ̒n tôi tiên chiê̒n dêểnh ngươ̒i zân ha̭n chể tha wa̒i, tha ảng khả fái kỏ khấw chang.

Tloong kôông tác foo̒ng zi̭ch, dô̭i ngṷ kản bô̭ i tể zư̭ foo̒ng lư̭c lư̭c lươ̭ng kwan tloo̭ng, vất vá nhhất. Ngăi bớ ban dâ̒w, kản bô̭ Tlung tâm Kiếm xwát bêḙ̂nh tâ̭t tính (Xớ I tể) luôn thew ro̭i ziển biển, chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng zi̭ch bớ xa. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Fón, Tlướng Khwa Kiếm xwát bêḙ̂nh chiê̒n nhiḙ̂m (Tlung tâm Kiếm xwát bêḙ̂nh tâ̭t tính) cho mắt: Bớ khi̒ kỏ zi̭ch, kôông wiḙ̂c kuố kản bô̭ khwa kấp nhê̒w lâ̒n ngă̒i thươ̒ng. Chiḙ̂n la̒ thôông ka, nướ dêm mḙ̂ wê̒l nha̒ ó fái la̒ la̭. Mối khi kỏ do̒n xe kắch li wê̒l, kản bô̭ chư̭c dỏn kiếm tla i tể, lể mâ̭w xét ngiḙ̂m, la̒ hô xơ, bảw kaw... khânh tlảng mḙ̂ xoong. 15 kản bô̭ kuố Khwa, mẩi khảng ni̒ khi̒ no̒ i kăng mêê̒nh dớ dáp ửng ản kôông tác foo̒ng zi̭ch.

Bác xi̭ chwiên khwa I Ha̒ Lê Kươ̒ng, Fỏ Tlướng Khwa Chiê̒n nhiḙ̂m (Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính) cho mắt: Bớ khảng 7, khwa tiếp nhâ̭n bêḙ̂nh nhân nhiḙ̂m Covid-19 dớ diê̒w tli̭. Ni la̒ nhiḙ̂m vṷ nă̭ng nê̒, khỏ khăn. Tloong nhửng ngă̒i diê̒w tli̭, thơ̒i tiết rẳng noỏng, chí mă̭c dô̒ báw hô̭ môô̭cg lúc la̒ dác khốt tha rất khỏ chi̭w. Ó chí mă̭c tloong ka chư̭c 8 thiểng dôô̒ng hô̒, ma̒ kác i, bác xi̭, diê̒w zươ̭ng fái mă̭c dô̒ báw hô̭ 24/24 dớ foo̒ng tleẻnh bêḙ̂nh. Kác bêḙ̂nh nhân diê̒w tli̭ khói, khi̒ tha viḙ̂n nhê̒w ngươ̒i kám dôô̭ng viết thơ kảm ơn kác i, bác xi̭. Nhửng thiểng dôô̭ng viên chân tha̒nh zúp dâ̒n tôi kỏ dôô̭ng lư̭c, thêm vưng tin tloong kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19.

Viḙ̂t Lâm

 

 

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi Chăm lo kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) – Hwiḙ̂n Kim Bôi – Mươ̒ng Dôô̭ng, la̒ môô̭ch tloong 4 vu̒ng Mươ̒ng lởn kuố tính, kỏ nhê̒w dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c (DBZT) kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm khwáng 75% zân xổ. Nhê̒w năm kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kác chỉnh xắch zân tôô̭c, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), fát hwi, tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết zân tôô̭c, thúc dấi xư̭ bi̒nh dắng kuố kác zân tôô̭c – dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Diḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/1, khâw khi xwất hiḙ̂n ka zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, ta̭i thi̭ chản Ma̭n Dức ra̒ xwát kỏ 101 dổi tươ̭ng F1, 157 dổi tươ̭ng F2, 452 dổi tươ̭ng F3. Ban chí da̭w (BCD) foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 hwiḙ̂n va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn dang chái kwa nhửng ngă̒i khả kăng thắng dớ ngăn chă̭n zi̭ch ó dớ lâi lan tha kôô̭ng dôô̒ng.