(HBDT) - Tlêênh dính Vân Xơn (Tân La̭c) kweenh năm mâl vơ̒n, khôông khỉ tloong lee̒nh , iên á, thănh bi̒nh. Thơ̒i tiết thâ̭t thew tlôô̭ng da̭ mo̭l ươ, rḙ̂ chi̭w. Dă̭c tloong cha, ka tlêênh dô̒l, kả chơ̒ hỏl. Mối ngă̒i di kwa thâ̭t zán dơn, nhḙ nha̒ng. Kỏ lḙ chính vi̒ nhi̭p khôổng châ̭m, zán dơn va̒ hwa̒ mêênh baw thiên nhiên rêênh thiể ma̒ Vân Xơn tlớ thee̒nh thung lung chươ̒ng tho̭, nhê̒w ngươ̒i kaw thuối (NKT) khôổng lô la̒ niê̒m tư̭ ha̒w , vổn kwỉ kuố tloong mối za di̒nh, zoo̒ng tô̭c.


Kṷ Dinh Kín ớ xỏm Bắch, xa̭ Vân Xơn (Tân La̭c) 91 thuối vấn khwé meḙnh, tinh tươ̒ng.

Ớ tlêênh dô̭ kaw khwáng 1.200, Vân Xơn ản kháp nhâ̭p bớ 3 xa̭ Luủng Vân. Bắc Xơn va̒ Nam Xơn. To̒n xa̭ chi̒ ni̒ kỏ khânh 1.200 noóc nha̒, 5.505 nhân khấw. Xa̭ thuô̭c vuu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, kinh tể chú iểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Twi nhiên Vân Xơn ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất nhê̒w ngươ̒i khôổng lô, tho̭ kaw, nhê̒w kṷ ôông, kṷ ba̒ khôổng khwé meḙnh, tinh tươ̒ng. Kác kṷ ớ thuung luṷng Vân Xơn vấn tư̭ chăm xoóc khức khwé cho bán thân va̒ la̒ kác kôông wiḙ̂c thươ̒ng ngă̒i nhơ baw rư̒ng di kúi, lể thuốc nam. Fând da kác kṷ kỏ khức khwé ốn di̭nh va̒ ớ kôô̒ng kon chẩw tloong za di̒nh kỏ 3-4 thể hḙ̂.

Nhê̒w ngươ̒i cho ră̒ng, chính vi̒ kuô̭c khôổng tlêênh vuu̒ng khṷ kaw, khỉ hâ̭w kweenh năm tloong lee̒nh. ma mé zúp dôô̒ng zân tôô̭c Mươ̒ng ớ nơi ni̒ khôổng khwé va̒ khôổng tho̭. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ tlêênh 700 hô̭i viên NKT, tloong rỉ dô̭ thuối bớ 70 - 79, kỏ 127 ngươ̒i; bớ 80-89 kỏ 62 ngươ̒i; tlêênh 90 thuối kỏ 15 ngươ̒i. . NKT tâ̭p chuung khinh khôổng ớ kác xỏm Bắch, Chiê̒ng, Ngḙ, Hă̒i Chơ̒... Chi̒ ni̒ ngươ̒i kaw thuối nhất la̒ kṷ Bu̒iThi̭ Nhâm ớ xỏm Hă̒i Chơ̒ (98 thuối), kṷ Dinh Văn Úuch ớ xỏm Ngḙ (98 thuối).

Môô̭ch tloong nhưửng bỉ kwiết dớ mo̭l ớ ni khôông lô nểw kỏ bi̭ bêḙ̂nh chú iểw zuu̒ng kác ba̒i thuốc nam chiê̒n thôổng kuố zân tôô̭c dớ diê̒w tli̭, zúp ngươ̒i zân kỏ khcứ khwé tốt dớ law dôô̭ng, xán xwât. Kác thă̒nh fâ̒n chỉnh chú iểw la̒ la̒ kâl, lả ản lể ớ tlêênh rêư̒ng wê̒l, xơ chể, dái khô, nổ dớ oỏng ha̒ng ngă̒i.

Tlêênh roóc nha̒ Mươ̒ng Bi bổn muô̒ mâl chăng, kác kṷ kha̒ chươ̒ng tho̭ nhơ kâl rưư̒ng da̭i nga̒n, la̒ chô̭ zươ̭ tinh thâ̒n, niê̒m bui, niê̒m tư̭ ha̒w kuố kon chẩw. Kỉnh chú kác kṷ luôn khôổng bui, khôổng khwé, bước chân bân khởm lêênh rư̒ng lể thuốc, thổl wêl bên bếp ẩm kể cho kon chẩw iểng chiḙ̂n zưư̭ng la̒ng Mươ̒ng, mỏm mẻm nṷ kươ̒i dỏn kon chẩw wê̒l xum vâ̒i khi̒ Thết dêểnh, xwân wê̒l.

KÁC TIN KHÁC


Chung thăi tấi lu̒i bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh bi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Bḙ̂nh tan mẳw bấm xinh (Thalassemia) kỏ 2 tiḙ̂w tlửng dwản ản la̒ thiểw mẳw pơ̭i doo̭ng khắch tloong kơ thế bḙ̂nh nhân fái diê̒w tli̭ ká tơ̒i, nểw chăng diê̒w tli̭ liê̒n mă̭ch, tâ̒i tú xḙ kỏ tư̒ biển tlửng, la̒ cho bḙ̂nh nhân lô fát tliến thế tla̭ng, zám khức hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng…

Kấp zút chwấn bi̭ cho ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10

(HBDT) - Tloong 3 ngă̒i 6 - 8/6 khắp tê ni̒ Xớ ZZ&DT xḙ tố tlức 1 dơ̭t thi zwi nhất tí twiến xinh paw lớp 10 (năm hoo̭c 2023 - 2024) ta̒n kác tlươ̒ng THFT kôông lâ̭p. Bi̒ chí tố tlức 1 dơ̭t thi (thăi bi̒ 2 dơ̭t nhơ tlước ni) cho dêênh ta̒n thôông tin liên kwan têểnh ki̒ thi kwan tloo̭ng ni̒ thu hút xư̭ kwan tâm dă̭c biḙ̂t kuố ho̭c xinh pơ̭i fṷ hwinh. Têểnh ka̭ ni̒, ta̒n kác tlươ̒ng THFT tloong tính i ta̒ kôông khai kể hwă̭ch twiến xinh; dôô̒ng thơ̒i tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, tư bẩn hưởng ngiḙ̂p zúp hoo̭c xinh kỏ lươ̭ cho̭n hơ̭p ka̭ dăng kỉ zư̭ twiến paw tlươ̒ng.

Kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ dẳng noỏng

(HBDT) - Muô̒ dẳng noỏng, nhu kâ̒w xứ zṷng diḙ̂n tăng kaw cho dêênh ngwi kơ kwả tái diḙ̂n lưởi. Tí dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong muô̒ dẳng noỏng, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai la̒ tư̒ zái fáp ti kôô̒ng pơ̭i khwiển kảw kheéch ha̒ng xứ zṷng tiết kiḙ̂m diḙ̂n.

Ngă̒nh I tể nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé Nhân zân

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, ngă̒nh I tể luôn kwan tâm nơơng kaw chất lươ̭ng chăm xoóc khức khwé (CXKK) Nhân zân thôông kwa wiḙ̂c tâ̭p chuung nguô̒n lư̭c chiến khai kác zái fáp dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơơ̒ng, tlang thiết bi̭; chiến khai kac zi̭ch vṷ khảm, chươ bêḙ̂nh (KCB); xâi zưư̭ng foong kắch fuṷc vṷ văn minh, thân thiḙ̂n; ưửng zuṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong kwán lỉ KCB, hưởng dêểnh xư̭ a̒i loo̒ng kuố ngươ̒i zân.

Zư̭ kiển tloong khảng 5 bớ la̭i Tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Xớ Zaw thôông bâ̭n tái (ZTBT) Hwa̒ Bi̒nh tang tích kư̭c la̒ wiḙ̂c pơ̭i Bô̭ ZTBT kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kơ kwan liên kwan tí bớ la̭i tlung tâm Dăng kiếm xe kơ zởi zư̭ kiển tloong khảng 5 ni̒, dáp ửng nhu kâ̒w dăng kiếm xe kơ zởi ta̭ng khả bô̭ tang ziḙ̂n tha kăng thắng tlêênh diḙ̂ pa̒n.