(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.
Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ản dâ̒w tư kheéch, ta̒i liḙ̂w thwâ̭n lơ̭i  cho ngươ̒i zân dêểnh hoo̭c tâ̭p, tla kửw

Thew xổ liḙ̂wthôổng ke kuố Hô̭i Khwiển hoo̭c tính, dêểnh khảng 4, to̒n tính kỏ 2.045/2.068 xỏm, bán, tố zân fổ kỏ Kâw la̭c bô̭ (KLB) fát chiến kôô̭ng dôô̒ng thôn vởi 4.725 thă̒nh viên, kỏ 132 TTHTKD kỏ chṷ xớ hwa̭t dôô̭ng rieng, 13 TTHTKD ản chang bi̭ lwa, da̒i, 100% TTHTKD da̒ khắc rẩw, kỏ tú kheéch kôô̭ng dôô̒ng, nổl ma̭ng iternet fṷc vṷ khai thác ta̒i liḙ̂w hwa̭t dôô̭ng chwiên dê̒. Kỏ 3.751 zảw viên hưởng zẩn viên, kôông tác viên ră̭i chwiên ngiḙ̂p chwiên dê̒ kấp hwiḙ̂n va̒ kấp xa̭

Dôô̒ng chỉ Kwách Thể Tán, Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt: Thơ̒i zan kwa, kác TTHTKD da̒ dấi meḙnh tiên chiê̒n wê̒l vi̭ hcỉ, vai tlo̒ kuố TTHTKD; tố chức di tlaw dối, hoo̭c tâ̭p kinh nghiḙ̂m , xâi zư̭ng va̒ fát chiến TTHTKD. Dă̭c biḙ̂t kwan tâm fát hciến kác KLB fát chiến kôô̭ng dôô̒ng thôn. Kác TTHTKF da̒ tâ̭p chung tố chức nhửng hwa̭t dôô̭ng thuô̭c mô̭ch xổ lỉnh vư̭c chú iểw: zảw zṷc, chăn ruôi, tlôô̒ng cho̭t, i tể, ngê̒ thú kôông, fáp lwâ̭t, van hwả, văn ngḙ̂... Bớ năm 2009 dêểnh a̭ ni̒, kác TTHTKD tlêênh to̒n tính da̒ tố chức zảw zṷc, hwẩn liḙ̂n, thôông tin, tư vẩn... cho khânh 3,6 tliḙw lươ̭t ngươ̒i zân tham zư̭. Kca chwiên dê̒ hwa̭t dôô̭ng ta̭i TTHTKD kỏ nô̭i zung thiết thư̭c nhơ: xwả mu̒ chư̭, ki̭ thwâ̭t chăn ruôi, tlôô̒ng cho̭ tư vẩn fáp lwâ̭t...

Twi nhiên, hwa̭t dôô̭ng kuố kác TTHTKD ko̒n môô̭ch xổ tô̒n ta̭i, ha̭n chể wê̒l kơ xớ, vâ̭t chất, kinh fỉ hwa̭t dôô̭ng, kôông tác fổi hơ̭p, môô̭ch xổ hwa̭t dôô̭ng chươ hấp zâ̭n ngươ̒i zân, chươ zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Ngwiên nhân ản xác di̭nh la̒ zo chi̒nh dô̭ kản bô̭ kwán lỉ, zảw viên, hưởng zẩn viên thiểw kiển thức chwiên ngă̒nh, ta liḙ̂w tham kháw, fương fáp záng ră̭i... chươ dú khá năng dáp ửng nhu kâ̒w kuố kôô̭ng dôô̒ng.

Tlước thư̭c tể rỉ dôô̒ng chỉ Kwách Thể Tán, Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt thêm; Tloong thơ̒i ăn dêểnh, kác TTHTKD kâ̒n tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c diê̒w tla nhu kâ̒w ngươ̒i hoo̭c, fát chiến kác KLB kôô̭ng dôô̒ng. Kỏ kể hwă̭ch kṷ thế xâi zư̭ng dô̭i ngṷ zảw viên, bảw kảw viên, hưởng zâ̭n viên kỏ dú kinh ngiḙ̂m va̒ năng lư̭c hwa̭t dôô̭ng ta̭i TTHTKD. Tiếp tṷc dâ̒w tư xâi zư̭ng mởi TTHTKD, kác thiết bi̭ fṷc vṷ hwa̭t dôô̭ng. Tăng kươ̒ng kôông tác xa̭ hô̭i hwả zảw zṷc, hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c hổ chơ̭ hơ̭p fáp cho hwa̭t dôô̭ng kuố TTHTKD. Tố chức da za̭ng, linh hwa̭t cho kác hwa̭t dôô̭ng dáp ửng nhu kâ̒w hoo̭c tâ̭p thươ̒ng xwiên, hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i kuố mo̭i ngươ̒i. Dôô̒ng thơ̒i, kác TTHTKD kâ̒n tiếp tṷc tham mưw vởi kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n ban hă̒nh hḙ̂ thôổng văn bán chí da̭w wê̒l xâi zư̭ng va̒ fát chiến TTHTCD.


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Khỏ khăn tloong xắp xếp kản bô̭ khâw xáp nhâ̭p xa̭ ớ hwiḙ̂n Mai Châw

(HBDT) – Thew thôổng kê, khâw thư̭c hiḙ̂n xáp nhâ̭p kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, hwiḙ̂n Mai Châw zôi zư tlêênh 130 kản bô̭, kôông chức va̒ 120 kản bô̭ bản chwiên chắch, ni la̒ wiḙ̂c dă̭c biḙ̂t ản hwiḙ̂n kwan tâm.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tích kư̭c hướng ửng foong tla̒w xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p

(HBDT) – Thew zởi thiḙ̂w kuố kác dôô̒ng chỉ Hô̭i Khwiển hoo̭c TF Hwa̒ Bi̒nh, dâ̒n tôi dêểnh tham zư̭ buối xinh hwa̭t chwiên dê̒ "Tư vẩn zinh zươ̭ng, chăm xooc khức khwé” kuố kâw la̭c bô̭ (KLB) 20/10 fươ̒ng Fương Lâm.

Nhâ̭p diê̒w chính 87 thôn, xỏm, khu fổ kuố 7 hwiḙ̂n tloong tính

(HBDT) – Ngă̒i 12/7, UBNZ tính ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 1706QĐ-UBND wê̒l wiḙ̂c nhâ̭p, diê̒w chính, dă̭ch thên, dối thên va̒ tha̒nh lâ̭p mởi thôn, xỏm, khu fổ thuô̭c 28 xa̭, thi̭ chẩn kuố kác hwiḙ̂n: Tân La̭c, La̭c Xơn, Mai Châw, La̭c Thwí, Kim Bôi, Lương Xơn, Da̒ Bắc va̒ Tân La̭c.

Xứ lỉ ngiêm hiḙ̂w tlướng dớ xắi tha xai fa̭m tloong thu-chi dâ̒w năm hoo̭c

(HBDT) - Bô̭ ZZ&DT iḙ̂w kâ̒w kác Xớ ZZ&DT tăng kươ̒ng thanh tla, kiếm tla, xứ lỉ ngiêm ngươ̒i dửng dâ̒w kơ xớ zảw zṷc dớ xắi tha xai fa̭m tloong thu-chi dâ̒w năm hoo̭c