(HBDT) – Nhă̒m zúp cho kon rét kỏ tâm lỉ thái mải ó lo rưới khi̒ baw bêḙ̂nh viḙ̂n, Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n Dwa̒n Da̒ Bắc dâ̒w tư khu bui chơi co rét ngăi ta̭i bêḙ̂nh viḙ̂n. Ni la̒ mô hi̒nh thiết thư̭c va̒ kỏ ỉ ngiḙ̂ nhân văn xâw xắc bới wiḙ̂c chươ bêḙ̂nh ó chí kâ̒n zu̒ng thuốc ma̒ nhửng vẩn dê̒ tâm lỉ, thư za̭n cho bêḙ̂nh nhân i vô ku̒ng kwan tloo̭ng.
Tlé em bui zôô̭ng ớ Tlung tâm i tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc

Dâ̒w khảng 7, dâ̒n tôi dêểnh Tlung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ngăi tlước khu diê̒w tli̭ kuố Khwa Nhi va̒ môô̭ch xổ khwa khác la̒ khu bui chơi cho kon rét tloong khuôn viên khwáng 50m2. Tloong khu kỏ 2 bô̭ kâ̒w tlươ̭t lắp gép, va̒i kon ngươ̭ nhươ̭, kể xích du. Ngỏ kác ủn rét dang bui zôô̭ng chăng ngăi ngi̭ ră̒ng kác ủn dang fái diê̒w tli̭ ta̭i bêḙ̂nh viḙ̂n. Ku̒ng ba̭n ngô̒i tlêênh xích du, thôn Bu̒i Thi̭ Linh, 8 thuối ớ xỏm Mó La, xa̭ Tu Lỉ kế: Tlước ni, thôn rất rưới baw bêḙ̂nh viên. Kứ ngi̭ dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n la̒ rưới tiêm, tắi foo̒ng châ̭t chô̭i. Mẩi khảng tlước thôn bi̭ tâ̭t ớ ớ mă̭t cho rêênh fái baw nă̒m diê̒w tli̭, măl la̒ kỏ khu bui chơi ni̒, thôn ản zôô̭ng kơ̒ngg nhê̒w ba̭n. Kác ba̭n dêểnh ni kỏ ngươ̒i thi̒ di ku̒ng bổ, mḙ̂, kỏ ba̭n thi̒ diê̒w tli̭ za̒i ngă̒i. Thôn chăng rưới bêḙ̂nh viḙ̂n nươ̭.

Ba̒ Dinh Thi̭ Hwể ớ xỏm Fiểw, xa̭ Tiê̒n Fong tlo̒ chiḙ̂n: Tôi di ngỏ thôn dang fái dắi viḙ̂n, twi bi̭ ổm, nhưng ản zôô̭ng tôi thẩi thôn vấn kươ̒i, hwa̭t bát, leenh, kỏ kám zác như thôn khwé hơn...

Ó chí kóp fâ̒n zái twá kăng thắng kuố bêḙ̂nh nhi, bêḙ̂nh nhâ̭n, ngươ̒i nha̒ bḙ̂nh nhân va̒ kác i, bác xi̭, khu bui chơi ko̒n kỏ tác zṷng dổi vởi khá năng fṷc hô̒i kuố bêḙ̂nh nhân. Chi̭ Lo̒ Thi̭ Ko̭i ớ xỏm Ko̒ Făi, xa̭ Tân Minh chiê xé: Thôn nha̒ thôi hăi bi̭ ổm, thươ̒ng xwiên dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n dớ diê̒w tli̭. Mối bâ̭n dêểnh bêḙ̂nh viḙ̂n tôi dươ nỏ kwa ni dớ zôô̭ng. Tlước nỏ rưới bác xi̭ lẳm, kứ thẩi ngăi mă̭c ảw blu la̒ nha̭m. Ka̭ ni̒ nỏ chang ko̒n rưới nươ̭.

Ngỏ kwa hâ̒w hết kác bêḙ̂nh nhi baw viḙ̂n khảm, chươ bêḙ̂nh dê̒w chanh thú baw khu bui chơi. Nhê̒w thôn ớ bên wa̒i bêḙ̂nh viḙ̂n i baw zôô̭ng. Thiểng kươ̒i, zôô̭ng nhơ xuô di dâw dở kuố bêḙ̂nh tâ̭t tloong mo̭l kác ủn. Thẩi kác kon zôô̭ng, kác bơ̭c cha, mḙ i iên tâm hơn wê̒l ti̒nh tla̭ng khức khwé kuố kác kon.

Dô̒ng chỉ Fa̭m Kwuốc Twẩn, Fỏ zảm dôốc Tlung tâm bêḙ̂nh viên I tể Da̒ Bắc cho mắt: Nhă̒m fṷc vṷ bêḙ̂nh nhân tốt nhất, tloong thơ̒i zan kwa, wa̒i kơ xớ vâ̭t chất fṷc vṷ chwiên môn, Tlung tâm I tể hwiḙ̂n chủ tloo̭ng dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơ̒ng nhơ kâl xeenh, fân luô̒ng, xắp xếp la̭i khu dớ ô tô, xe mẳi, kái ta̭w foo̒ng bêḙ̂nh nhân, nha̒ vḙ̂ xinh... Dổi vởi khu bui chơi cho rét dươ ba whwa̭t dôô̭ng bớ khảng 2/2019. Twi chươ kỏ die̒w kiḙ̂n dâ̒w tư nhê̒w tlo̒ zôô̭ng, nhửng ản nhê̒w bơ̭c fṷ hwinh úng hô̭. Dâ̒n tôi xác di̭nh khu bui chơi la̒ môô̭ch fâ̒n kwan tloong tloong bêḙ̂nh viḙ̂n nhă̒m mṷc dích xwa zi̭w kơn dâw bêḙ̂nh tâ̭t khi̒ dêểnh ni diê̒w tli̭. Tôi moong muổn mô hi̒nh ni̒ ngă̒i ka̭ng ản nhân rô̭ng, dô̒ng thơ̒i nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, zúp dơ̭ kuố kác nha̒ háw tâm, kôô̭ng df xa̭ hô̭i dổi vởi tlé em dang chi̭w thiḙ̂t tho̒i wê̒l bêḙ̂nh tâ̭t.


Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.

Dấi meḙnh foong tla̒w thi duô “Thuối kaw kương tlảng”

(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.

Za tăng ti̒nh tla̭ng dé kon thử 3 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Tí lḙ dé kon thử 3 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang kỏ xu hưởng tăng. Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2019, to̒n tính kỏ 5.066 rét kon mởi dé, tloong rỉ kỏ 511 tlươ̒ng hơ̭p khinh kon thử 3, chiểm 10,1%, tăng 2,5% xo ku̒ng ki̒ năm 2018. Ka̭ ni̒, nhửng za di̒nh kỏ diê̒w kiḙ̂n kinh tể khả zá kỏ xu hưởng khinh kon thử 3. Ni la̒ môô̭ch thắch thức lởn dổi vởi ngă̒nh Zân xổ kuố tính.