(HBDT) – Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c thwí vươ̒ tố chức lḙ̂ ba̒n zaw nha̒ mải ẩm ti̒nh thương cho za di̒nh hô̭i viên nge̒w Bu̒i Thi̭ Thaw, thôn Rô̭c Chṷ, xa̭ Khwan Zṷ

 

Lảnh da̭w Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c Thwí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ hô̭i viên tlaw tă̭ng xổ thiê̒n hổ chơ̭ cho za di̒nh chi̭ Thaw

Chi̭ Bu̒i Thi̭ Thaw la̒ hô̭i viên nge̒w, za di̒nh ko̒n tloong ngôi nha̒ ta̭m, thuổng kấp. Vởi xổ thiê̒n hổ chơ̭ 20 tliḙ̂w dôô̒ng kuố Hô̭i LHFN hwiḙ̂n va̒ xư̭ hổ chơ̭ 2 tliḙ̂w dôô̒ng ku̒ng ngă̒i kôông kuố hô̭i viên chi hô̭i thôn Rô̭c Chṷ 1; xư̭ úng hô̭ doỏng kóp kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, enh ủn ho̭ ha̒ng, za di̒nh chi̭ Thaw da̒ xâi ản ngôi nha̒ mởi kiên kổ rôô̭ng 60m2 tống kinh fỉ 65 tliḙ̂w dôô̒ng.

Ngôi nha̒ ản xâi zư̭ng la̒ nguô̒n dôô̭ng viên lởn dổi vởi za di̒nh chi̭ Thaw, zúp za di̒nh ốn di̭nh kuô̭c khôổng, ruôi ră̭i kon kải, fát chiến kinh tể.

                                                                                            PV

KÁC TIN KHÁC


Tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021

(HBDT) – Ngă̒i 6/1, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính kỉ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 07/KH-UBNZ tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Tết Ngwiên dản Tân Khứw 2021 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Tân La̭c tiếp nổl nhửng chang wa̒ng zảw zṷc mui nhoo̭nh

(HBDT) – Nhê̒w năm khâânh ni, chất lươ̭ng zảw zṷc (ZZ) mui nhoo̭nh kuố hwiḙ̂n Tân La̭c luôn ớ tloong tấp 3 kuố tính. Xổ lươ̭ng hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p lớp 9 thi dô̭ baw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, FT ZTNC THFT tính kuu̒ng nhơ kác tlươ̒ng chất lươ̭ng kaw khác ngă̒i ka̭ng tăng.

Hướng 100% chi fỉ diê̒w tli̭ nô̭i chủ tlải twiển ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính bớ ngă̒i 1/1/2021

(HBDT) – Ngươ̒i kỏ thé BHIT khi̒ di khảm, chươ bḙ̂nh (KCB) tlải twiển bớ ngă̒i 1/1/2021 xḙ thư̭c hiḙ̂n thew chỉnh xắch mởi wê̒l mức hướng BHIT

Xa̭ Ngoo̭c Lâw Chú dôô̭ng foo̒ng chôổng dỏl chả cho za xúc

(HBDT) - Tlước ziển biển fức ta̭p kuố muô̒ chả năm năi, xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) tích kư̭c chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng dỏl, chả, tăng kươ̒ng zư̭ chư̭ thức ăn, za kổ chuô̒ng tla̭i nhă̒m zám tổi da thiḙ̂t ha̭i cho da̒n vâ̭t ruôi