(HBDT) – Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c thwí vươ̒ tố chức lḙ̂ ba̒n zaw nha̒ mải ẩm ti̒nh thương cho za di̒nh hô̭i viên nge̒w Bu̒i Thi̭ Thaw, thôn Rô̭c Chṷ, xa̭ Khwan Zṷ

 

Lảnh da̭w Hô̭i LHFN hwiḙ̂n La̭c Thwí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ hô̭i viên tlaw tă̭ng xổ thiê̒n hổ chơ̭ cho za di̒nh chi̭ Thaw

Chi̭ Bu̒i Thi̭ Thaw la̒ hô̭i viên nge̒w, za di̒nh ko̒n tloong ngôi nha̒ ta̭m, thuổng kấp. Vởi xổ thiê̒n hổ chơ̭ 20 tliḙ̂w dôô̒ng kuố Hô̭i LHFN hwiḙ̂n va̒ xư̭ hổ chơ̭ 2 tliḙ̂w dôô̒ng ku̒ng ngă̒i kôông kuố hô̭i viên chi hô̭i thôn Rô̭c Chṷ 1; xư̭ úng hô̭ doỏng kóp kuố chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, enh ủn ho̭ ha̒ng, za di̒nh chi̭ Thaw da̒ xâi ản ngôi nha̒ mởi kiên kổ rôô̭ng 60m2 tống kinh fỉ 65 tliḙ̂w dôô̒ng.

Ngôi nha̒ ản xâi zư̭ng la̒ nguô̒n dôô̭ng viên lởn dổi vởi za di̒nh chi̭ Thaw, zúp za di̒nh ốn di̭nh kuô̭c khôổng, ruôi ră̭i kon kải, fát chiến kinh tể.

                                                                                            PV

KÁC TIN KHÁC


Fát hwi hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, zai dwa̭n 2005 – 2020, kác Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) tloong to̒n tính tố chức ản 72.981 lớp, kỏ khânh 5 tliḙ̂w mo̭l tham za hoo̭c tâ̭p. kwa rỉ kóp fâ̒n kúng kổ, fát hwi hiḙ̂w kwá kôông tác fố kâ̭p zảw zṷc TH&THKX; xâi zư̭ng khổi do̒n kết tloong nhân zân.

Foo̒ng chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em: Ră̭i rét kắch tư̭ báw vḙ̂

(HBDT) – Thew bảw kảw kuố Kôông an tính, bớ dâ̒w năm năi, thô̭i fa̭m wê̒l xâm ha̭i fṷ nư̭, tlé em tiếp tṷc za tăng ká wê̒l xổ vṷ va̒ tỉnh chất ngiêm tloo̭ng, dă̭c biḙ̂t nối lêênh ti̒nh tla̭ng tlé em bi̭ xâm ha̭i zo chỉnh ngươ̒i thân kuố mêê̒nh, hă̒nh vi lap la̭i nhê̒w bâ̭n, gâi tốn thương năng nê̒ wê̒l thế chất, tinh thâ̒n kuố tlé