Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.


Mṷc dích kuố Khảng hă̒nh dôô̭ng la̒ tâ̭p chung vâ̭n dôô̭ng kác kơ kwan, dơn vi̭, kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng, nha̒ háw tâm, kôông dôô̒ng zân kư... úng hô̭ Ka̭i "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” kác kấp va̒ chương chi̒nh an xinh xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw zám nge̒w, fát chiến KT-XH, dám báw KF-AN. Fát hwi chiê̒n thôổng tương thân, tương ải, zúp dơ̭ ngươ̒i nge̒w, hô̭ nge̒w, hô̭ ka̭n nge̒w, hô̭ hwa̒n kắnh khỏ khăn, kôô̭ng dôô̒ng nge̒w vu̒ng xâw, vu̒ng xa tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Hướng ửng foong tla̒w thi duô "Ká nước chăng thăi vi̒ ngươ̒i nge̒w – chăng dớ ngăi bi̭ dá la̭i khả khâw” zo Thú tưởng Chỉnh fú fát dôô̭ng.

Thew kể hwă̭ch kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tloong kác kơ kwan, dơn vi̭, lư̭c lươ̭ng vṷ tlaang úng hô̭ tổi thiếw 1 ngă̒i lương hwă̭c 1 ngă̒i thu nhâ̭p tlớ lêênh. Mối hô̭ xán xwất, kinh zwănh zi̭ch vṷ úng hô̭ tổi thiếw 100.000 dôô̒ng tlớ lêênh; mối hô̭ za di̒nh úng hô̭ 30.000 dôô̒ng (tlư̒ hô̭ nge̒w)

Kác zwanh nghiḙ̂p hổ chơ̭ tổi thiếw 500.000 dôô̒n hwă̭ch chích môô̭ch fâ̒n lơ̭i nhwâ̭n kuố zwănh ngiḙ̂p dớ úng hô̭ ngươ̒i nge̒w, HTX úng hô̭ tổi thiếw 200.000 dôô̒ng. Kác zwanh ngiḙ̂p, dơn vi̭ kỏ diê̒w kiḙ̂n tlcư̭ tiếp dăng kỉ vởi BKL Kwi̭ ká kấp dớ xâi zư̭ng nha̒ da̭i do̒n kết cho hô̭ nge̒w.

Diḙ̂ chí tiếp nhâ̭p úng hô̭ Kwi̭ kấp tính ta̭i Wí ban MTTK tính, ta̒i khwán 3000201006484 ngân ha̒ng Agribank Hwa̒ Bi̒nh.Hi̒nh thức úng hô̭ bă̒ng chiến khwán, thiê̒n mă̭t, bă̒ng vâ̭t liḙ̂w xâi zư̭ng, ha̒ng hwả, nhu iểw fấm, kon, kâl zôổng, mẳi moóc thiết bi̭ cho hô̭ nge̒w xán xwất nôông – lâm ngiḙ̂p. Úng hô̭ nha̒ da̭i do̒n kết tlư̭c tiếp hwă̭c thew diḙ̂ chí kṷ thế.

 

K.L(TH)


KÁC TIN KHÁC


Tha kwân chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 ta̭i xa̭ Vâ̒i Nươ va̒ Hiê̒n Lương

(HBDT) – Ngă̒I 18/12, Dwa̒n Thanh niên, Hô̭i Nôông zân fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ fổi hơ̭p vởi Hô̭i Dông i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha kwân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ dôông năm 2019 va̒ Xwân i̒nh ngwiḙ̂n năm 2020 ta̭i xỏm Ngu̒ (xa̭ Hiê̒n Lương) va̒ 2 xỏm Cha̒ng Ang, Zướng thuô̭c xa̭ Vâ̒i Nươ.

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l kôông tác khwiển hoo̭c

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18 – 12, Hô̭i Kwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p vởi Xớ Khwa hoo̭c & Kôông ngḙ̂, Liên hiḙ̂p kác Hô̭i Khwa hoo̭c va̒ Ki̭ thwâ̭t kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2020 - 2025”

Hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c chiến khai kác zái fáp foo̒ng bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Năm 2009, Bêḙ̂nh viḙ̂n Nhi Tlung ương thư̭c hiḙ̂n diê̒w tla, la̒ xét ngiḙ̂m gen bêḙ̂nh tan mẩw bấm xinh (TMBX) ta̭i 3 xa̭: Nam Thư̭ng, Dủ Xảng, Vi̭nh Dô̒ng thuô̭c hwiḙ̂n Kim Bôi. Kết kwá cho thẩi, 3 diḙ̂ fương tlêênh kỏ tí lḙ̂ mo̭l vắc bêḙ̂nh TMBX kaw hơn kác diḙ̂ fương khác; tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dêểnh 23% ngươ̒i zân vắc bêḙ̂nh. Tlước thư̭c tể rỉ, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n kim Bôi da̒ nổ lư̭c thi̒m ngwiên nhân va̒ dê̒ tha zái fáp fu̒ hơ̭p dớ foo̒ng bêḙ̂nh TMBX