HBDT – Hướng ửng lơ̒i kêw go̭i kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c kác nước chung thăi hă̒nh dôô̭ng zái kwiết vẩ dê̒ rác thái nhươ̭, Hô̭i Nôông zân tính tích kư̭c tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l xư̭ ngwi hiếm va̒ tác ha̭i ngiêm tloo̭ng kuố rác thái nhươ̭; tham za thư̭c hiḙ̂n zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭ vởi nhê̒w hi̒nh thức foong fủ, fud hơ̭p vởi diê̒w ki̭en thư̭c tể kuố mối diḙ̂ fương.


Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p vởi hwiḙ̂n Iên Thwí tă̭ng bô̒ dơơ̭ng rác cho hô̭i viên nôông zân.

Hô̭i da̒ chiê̒n thôông dêểnh kản bô̭, hô̭i viên nôông zân thôông kwa kác hi̒nh thức: Xâi zư̭ng chwiên chang, ba̒i viết, chwiên mṷc, foỏng xư̭ ta̒i liḙ̂w liên kwan vê̒ tác ha̭i kuố chất thái nhươ̭, thủl ni lon vởi môi tlương, khức khwé kon ngươ̒i tlêênh Bán tin Hô̭i Nôông zân, dăng tái tlêênh chaang web kuố Hô̭i... Dôô̒ng thơ̒i, fát dôô̭ng mối kản bô̭, kôông chức, viên chức, hô̭i viên nôông zân va̒ vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i thân ku̒ng thư̭c hiḙ̂n "Chăng zu̒ng xán fấm nhươ̭ xứ zṷng môô̭ch bâ̭n”, nhơ vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên, nôông zân xeéch la̒n, hô̭p, kă̭p lôô̒ng dớ dơ̭ng thức ăn chể biển khă̭n...

Di dôi vởi wiḙ̂c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, kác kấp Hô̭i Nôông zân tloong tích kư̭c tố chức kác hwa̭t dôô̭ng hướng ửng vởi nhê̒w hi̒nh thức nhơ: fổi hơ̭p vởi Foo̒ng TN&MT hwiḙ̂n, kác ngă̒nh liên kwan, tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng foong tla̒w "Chôổng rác thái nhươ̭”, hướng ửng khaảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môit lươ̒ng thể zởi vỉ chú dê̒ "Zái kwiết ô nhiḙ̂m nhươ̭ va̒ thủl ni lon” thu hút tlêênh 2.200 hô̭i viên tham za ta̭i kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ. Fát 230 kẳi la̒n nhươ̭ va̒ 30 bô̒ dơ̭ng rác cho hô̭i viên nôông zân hwiḙ̂n Iên Thwí, La̭c Thwí, xâi zư̭ng 11 mô hi̒nh diếm thư̭c hiḙ̂n tlôông hwa ven ảng khả, khu vư̭c nha̒ văn hwả thôn, xỏm, khu fổ; 245 mô hi̒nh báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, thươ̒ng xwiên tố chức tha kwân ro̭n vḙ̂ xinh dươ̒ng la̒ng, ngo̭ xỏm, thu gom, xứ lỉ baw bi̒ thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t.

Dôô̒ng thơ̒i hai dôô̭ng xư̭ tham za kuố kôô̭ng dôô̒ng tloong thu gom, fân lo̭i kác xán fấm da̒ kwa xứ zṷng baw bi̒ nhươ̭, thủl ni lon, chiến dêểnh dươ̭c tải chể, dủng kwi di̭nh. Xâi zư̭ng mô hi̒nh chi hô̭i Nôông zân nỏi khôông kôô̒ng rác thái nhươ̭ ta̭i kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tố chức kỉ kam kết foo̒ng, chôổng rác thái nhươ̭. Xâi zư̭ng 22 mô hi̒nh thu gom, fân lo̭i, xứ lỉ rác thái nhươ̭ ta̭i kác hwiḙ̂n: La̭c Thwí, kaw Fong, Da̒ Bắc, TF Hwa̒ Bi̒nh, lo̒ doóch rác, 7 bế thu gom rác thái ta̭i hwiḙ̂n Kaw Fong; tố chức 2 lớp tâ̭p hwẩn tiên chiê̒n, fố biển kiển thức wê̒l báw vḙ̂ môi tlươ̒ng cho 80 hô̭i viên nôông zân ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi. Hô̭i Nôông zân hwiḙ̂n Iên Thwí, Kim Bôi fổi hơ̭p kác dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p, HTX Bi̒nh Minh xeenh, Kôông ti Môi tlươ̒ng Xơn Ha̒, kỉ thu gom va̒ xứ lỉ rác thái cho kác hô̭ zân tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Hô̭i Nôông zân tính tố chức 2 hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w cho 240 kản bô̭, chi, tố hô̭i va̒ hô̭i viên nông zân ta̭i hwiḙ̂n Iên Thwí va̒ La̭c Xơn. Fổi hơ̭p Tlung ương Hô̭i Nôông zân Viḙ̂t Nam tố chức 2 lớp tâ̭p hwẩn cho 200 kản bô̭, hô̭i viên nơng kaw kiển thức, ki̭ năng chiê̒n thôông wê̒l thu gom rác thái, chăng xứ zṷng xán fấm nhươ̭ zu̒ng môô̭ch lâ̒n tloong kác hwa̭t dôô̭ng tiếp kheéch, lḙ̂ tân.

Tloong thơ̒i zan dêểnh, kác kấp Hô̭i tloong tính tiếp tṷc kỏ nhửng hă̒nh dôô̭ng chuung thăi foo̒ng chôổng rác thái nhươ̭, ta̭w môi tlươ̒ng thân thiḙ̂n, thăi dối thỏi kwen xứ zṷng nhươ̭, fân lo̭i, tải xứ zṷng, tải chể rác thái nhươ̭. Tăng kươ̒ng xứ zṷng kác lo̭i xán fấm thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng; vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, hô̭i viên nôông zân tích kư̭c tham za kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c hướng ửng foong tla̒w "Chôổng rác thái nhươ̭” ta̭i za di̒nh va̒ kơ kwan.

Lê Thi̭ Bích Hwḙ̂ 

(Hô̭i Nôông zân tính)


KÁC TIN KHÁC


24433 tlươ̒ng hơ̭p khai bảw i tể tư̭ ngwiḙ̂n foo̒ng, chôổng Covid-19

(HBDT) – Thew thôông tin bớ BCD foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19 tính, tỉnh dêểnh hết 15h ngă̒i 30/7, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gi nhâ̭n 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôô̒ng virus SARS-CoV-2, dê̒w tlớ wê̒l bớ Liên bang Nga, ản kắch li ta̭p chung ớ Tlung dwa̒n 814. Ká 4 tlươ̒ng dang ản diê̒w tli̭ ớ bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính, ka̭ ni̒ khức khwé ốn di̭nh, xét ngiḙ̂m da̒ cho kết kwá âm tỉnh lâ̒n 2.