(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉTa̭i fiên twa̒ fúc thấm khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung, HDXX TNNZ tính da̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw, zám ,ưc shi̒nh fa̭t cho bi̭ kảw bớ 6 năm tu̒ ko̒n 5 năm 6 khảng.

Thew hô̒ xơ vṷ ản, baw khwáng 18h30 ngă̒i 8/6/2019, Bu̒i Văn Án ản Bu̒i Văn Chiê̒n la̒ ngươ̒i chung xỏm rú lêênh Xơn La zôô̭ng dớ thi̒m muô foong lan. Khi ká hal lêênh dêểnh khu vư̭c ngá ba xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) da̒ ngébaw môô̭ch za di̒nh ngươ̒i Mông (kỏ 1 ngươ̒i ông dưở va̒ môô̭ch ngươ̒i môô̭ng za̭) kỏ tlew foong lan dớ hói muô. Khi̒ dang ngô̒i chiê̒n tlo̒ thi̒ Chiển va̒ Án thẩi ngươ̒i môô̭ng za̭ zoong ma twỉ hôô̒ng fiển tha dớ xứ zṷng. Khâw khi zu̒ng xoong, ngươ̒i fṷ nư̭ mơ̒i ká 2 ku̒ng xứ zṷng. Zo ngiḙ̂n ma twỉ cho rêênh Chiển da̒ hói muô ản 160 viên kỏ zả 2 tliḙ̂w dôô̒ng. Tlêênh ảng khả wê̒l, Chiển dươ kủo ma twỉ cho Ản kâ̒m.

Ká 2 di dêểnh km 102+150 kwuốc lô̭ 6 thuô̭ diḙ̂ fâ̭n xa̭ Kwi Hâ̭w (Tân la̭c) thi̒ bi̭ tố kôông tác kuố Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c iêw kâ̒w dṷm xe dớ kiếm tla. Khi̒ thẩi kôông an, Chiển báw Án chéw kỏi ma twỉ di. Twi nhiên hă̒nh vi ni̒ da̒ bi̭ tố kôông tác fát hi̭en, bắt kwá tang.

Ta̭i biên bán zảm di̭nh kúo Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ - Kôông an tính da̒ kết lwâ̭nxổ ma twỉ thu zư̭ kwá tang kuốBu̒i Văn Chiển va̒ Bu̒i Văn Án la̒ Methaphetamine kỏ tôống lươ̭c 16,91gr. Vởi hă̒nh vi fa̭m thô̭i tlêênh, ta̭i fien twa̒ xơ thấm, TANZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xứ fa̭t Bu̒i Văn Chiển 7 năm tu̒, Bu̒i Văn Án 6 năm tu̒.

Cho ră̒ng mức ản kwá nă̭ng, Bu̒i Văn Án da̒ la̒ dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t. Ta̭i fiên twa̒ fúc thấm, khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung vṷ ản, HDXX da̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw kuố Bu̒i Văn Án thew hưởng zám hi̒nh fa̭t. Thew rỉ, HDXX fiê̒n fúc thấm da̒ twiên fa̭t bi̭ kảw mức ản 5 năm 6 khảng tu̒, zmá 6 khảng xo mức hi̒nh fa̭t nhơ bán ản xơ thấm da̒ twiên.


Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


Bắt zư̭ dổi tươ̭ng tloong vṷ kướp ngân ha̒ng ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Thew thôông tin bớ lư̭c lươ̭ng chức năng, baw khwáng 20h20’ ngă̒i 2/11, Kṷc Kắnh xát Hi̒nh xư̭ - Bô̭ Kôông an fổi hơ̭p Kôông an tính bắt zư̭ dổi tươ̭ng Fa̭m Văn Xi̭ (KN 1977) chủ ớ thôn Liên Hôô̒ng, xa̭ Khwan Zṷ (La̭c Thwí), la̒ dổi tươ̭ng thư̭c hiḙ̂n vṷ kướp thiê̒n ta̭i Chi nhẳnh Ngân ha̒ng Nôông ngiḙ̂p va̒ fát chiến nôông thôn (Agribank) hwiḙ̂n La̭c Xơn

Chiển xi̭ kắnh xát zaw thôông “khẻw la̒, khẻw vâ̭n dôô̭ng”

(HBDT) – La̒ kản bô̭ Dô̭i tham mưw, Foo̒ng kắnh xát zaw thông (Kôông an tính), Thươ̭ng wỉ Bu̒i Ngo̭c Tiển luôn kương mâ̭w tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ma̒ lẳnh da̭w dơn vi̭ va̒ chí hwi dô̭i zaw, ản deẻnh zả la̒ mô̭ch tloong nhửng chiển xi̭ tlé tiêw biếw kuố dơn vi̭, nhất la̒ tloong thư̭c hiḙ̂n kác foong tla̒w thi duô tlêênh tinh thâ̒n ""Khẻw la̒, khẻw vâ̭n dôô̭ng”...