(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kôông tác dẩw chanh, foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, kác xớ, ban, nga̒nh, UBND kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ xâi zư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch, chú dôô̭ng chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng – chôổng, foo̒ng ngươ̒. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, dáng viên, hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân ản dấi meḙnh, nhất la̒ ớ kác diḙ̂ ba̒n fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i


Xa̭ Twa̒n Xơn (Da̒ Bắc) da za̭ng hi̒nh thức foo̒ng – chôổng tḙ̂ nan kơ̒ ba̭c, ra̭w che̒, lô dê̒ bă̒ng hi̒nh thức xân khẩw hwả

Bă̒ng kác hi̒nh thức: tiê̒n chiê̒n tlư̭c tiếp, lôô̒ng kép nô̭i zung dẩw chanh foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒ gẳn pơ̭i hwa̭t dôô̭ng tỉn zung den, bớ khảng 4/2017 – 4/2018 kác kấp, nga̒nh da̒ tố chức 1.200 buối tiên chiê̒n thu hút 106.800 lươ̭t mo̭l tham zư̭, thư̭c hiḙ̂n 137 tin, 54 ba̒i, 60 foỏng xư̭ dăng tái tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng ku̒ng nhê̒w pa nô, áp fích tiên chiê̒n. Mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l AN – CT tiếp tṷc ản zwi chi̒, xâi zư̭ng, kúng kổ lư̭c lươ̭ng noo̒ng kốt ớ kơ xớ nha̒m fát hwi khức meḙnh kwâ̒n chủng nhân zân tích kư̭c tham za tổ zác thô̭i fa̭m, vi fa̭m liên kwan dêểnh kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, tỉn zṷng den, hwa̭t dôô̭ng zi̭ch vṷ kâ̒m dô̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

La̒ kơ kwan chức năng, Kôông an tính da̒ tâ̭p chung dấi meḙnh kác biênh fáp ngiḙ̂p vṷ, xâi zư̭ng kác kể hwa̭ch, fương ản, kwa kôông tácdawr chanh chiḙ̂t fả va̒ xứ lỉ thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 292 vṷ, 980 dổi tươ̭ng deẻnh ba̭c tloong dỏ kỏ 11 kản bô̭, dáng viên, thu zư̭ hơn 425 tliḙ̂w dôô̒ng. Hwa̭t dôô̭ng deẻnh ba̭c ziḙ̂n tha zưở nhê̒w hi̒nh thức nhơ gi lô dê̒ 154 vṷ, chơi ba̒i tâi (tủ lơ khơ, liêng, deẻnh ba̒i) 114 vṷ, xóc diḙ̂ 17 vṷ, chơi deẻnh chẳn 6 vṷ, tlo̒ chơi diḙ̂n tứ 1 vṷ. Da̒ khới tổ 27 vṷ, 120 dổi tươ̭ng, xứ lỉ ha̒nh chỉnh 265 vṷ, 860 dổi tươ̭ng, xứ fa̭t tlêênh 998 tliḙ̂w dôô̒ng; dươ tha xét xứ 24 vṷ, 102 bi̭ kảw, hiḙ̂n ko̒n 3 vṷ, 18 bi̭ kan dang tiếp tṷc diê̒w tla. Riêng tloong 3 khảng chiến khai dơ̭t kaw diếm dẩw chanh pơ̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, ma twỉ, ma̭i zâm va̒ hwa̭t dôô̭ng kâ̒m dô̒ cho wâl nă̭ng la̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh bớ khảng 12/2017 – 2/2018 da̒ bắt zư̭ 33 vṷ, 80 dổi tươ̭ng deẻnh ba̭c, thu zư̭ 26 tich kê, 7 bô̭ ba̒i, hơn 32 tliḙ̂w dôô̒ng. Tloong dỏ, khới tổ diê̒w tla 2 vṷ, 2 dổi tươ̭ng, xứ lỉ ha̒nh chỉnh 31 vṷ, 88 dổi tươ̭ng kỏ xổ thiê̒n 36 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông tác dẩw chanh pơ̭i hwa̭t dôô̭ng tỉn zung den, zi̭ch vṷ do̒i nơ̭ ản tăng kươ̒ng. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hiḙ̂n kỏ 155 kơ xớ kinh zwanh zi̭ch vṷ kâ̒m dô̒ kỏ 296 ngươ̒i la̒ ngê̒, khwáng 50 kướ ha̒ng dăng kỉ kinh zwanh cho thê xe ô tô, mô tô, tư vẩn hổ chư̭ ta̒i chỉnh, tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất AN – CT, vi fa̭m fáp lwâ̭t. Kác nga̒nh liên kwan da̒ fổi hơ̭p kiếm tla 294 lươ̭t/155 kơ xớ kinh zwanh zi̭ch vṷ kâ̒m dô̒, fát hiḙ̂n 35 kơ xớ vi fa̭m kác diê̒w kiḙ̂n wê̒l AN-CT, lâ̭p biên bán, tha kwiết di̭nh xứ fa̭t ha̒nh chỉnh 35 vṷ, 45 tlươ̒ng hơ̭p. Di̒nh chí hwa̭t dôô̭ng, tước zẩi chửng nhâ̭n dú diê̒w kiḙ̂n AN – CT tloong thơ̒i zan 3 khảng kuố 1 kơ xớ. Bă̒ng biḙ̂n fáp ngiḙ̂p vṷ, thơ̒i zan kwa da̒ fả bắt 2 ố nhỏm kỏ 10 dổi tươ̭ng tham za ha̒nh vi bắt, zam zư̭ mo̭l tlải fáp lwâ̭t dớ xiết nơ̭ thew kiếw xa̭ hô̭i den.

Kwiết liḙ̂t tloong dẩw chanh foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, nhất la̒ khâw khi Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí ban ha̒nh Chí thi̭ xổ 03-CT/TU ngă̒i 21/4/2017 wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lảnh da̭w kuố kác kấp wí Dáng dẩw chanh foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ da̭t kết kwá tích kư̭c. Kác lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ tăng kươ̒ng fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh chiến khai nhă̒m ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n, dẩw chanh kỏ hiḙ̂w kwá chiḙ̂ fả nhê̒w tṷ diếm kơ̒ ba̭c, ỉ thức, nhâ̭n thức chấp ha̒nh fáp lwâ̭t kuố kản bô̭, dáng viên va̒ nhân zân ản nơng lêênh, tích kư̭c tham za foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Twi thiể, ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒ vẩn tiê̒m án nhê̒w fức ta̭p, nhất la̒ khu vư̭c záp ranh, chươ bắt ản kác vṷ hwa̭t dôô̭ng kơ̒ ba̭c to mang tỉnh xoo̒ng ba̭c, xởi ba̭c, deẻnh ba̭c kwa internet... nhất la̒ kản bô̭, dáng viên vẩn tham za deẻnh ba̭c. Thơ̒i zan dểnh kôông tác dẩw chanh, foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒ tiếp tṷc ản tăng kươ̒ng, kwán lỉ tốt kác nga̒nh ngê̒ kinh zwanh kỏ diê̒w kiḙ̂n, kóp fâ̒n dám báw AN-CT, fṷc vṷ fát chiến KT – XH ớ diḙ̂ fương.

Thu Ha̒


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.