(HBDT) – Ngă̒i 27/7, Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒iThươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVTND cho dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Zảm.

Zư̭ buối lḙ̂, khả Tlung ương kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Twỉ, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên UBTV Kuốc hô̭i, Fỏ Tlướng Ban Tố chức T.Ư, Chú ti̭ch Hô̭i hửw nghi̭ Viḙ̂t – La̒w; Fỏ dô dốc, Tlung tưởng Châ̒n Hwa̒i Chung, Bỉ thư Dáng wí, Chỉnh wí Binh chúng Hái kwân nhân zân Viḙ̂t Nam. Da̭i ziḙ̂n Bô̭ Tư lḙ̂nh Kwân khu 3. Khả tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính, kác dôô̒ng chỉ wí viên BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, lảnh da̭w UBND tính, Thươ̒ng chư̭c UBMTTTQ tính, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Tloong 2 kuô̭c khảng chiển za̒nh dô̭c lâ̭p tư zo cho dất nước, kỏ ha̒ng tliḙ̂w ngươ̒i kon ưw tủ da̒ chiển dẩw hwi xinh, kôổng hiển xương mẩw, thuối thanh xwân cho Tố kuốc. Dớ thế hiḙ̂n da̭w lỉ "Ỏong dác nhở nguô̒n”, dấi mḙnh foong tla̒w "Dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂” nhân kí niḙ̂m 71 năm "Ngă̒i Thương binh, Liḙ̂t xi̭ 27/7” Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i.

Thươ̒ wí kwiê̒n Chú ti̭ch nước, Thú tưởng Chỉnh fú, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tính wí, HĐND, UBND da̒ lâ̒n lươ̭t tlaw kác zanh hiḙ̂w: Anh hu̒ng LLVTND cho dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Zảm, ngwiên Tlung dô̭i tlướng, Da̭i dô̭i dă̭c kôông 24, Tlung dwa̒n 866, Xư dwa̒n 31, Kwân dwa̒n 3 (ka̭ ni̒ dang ớ fươ̒ng Fương Lâm, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh); tlaw tă̭ng Hwân chương dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba cho 2 za di̒nh ôông Bu̒i Văn Ă̒i va̒ ba̒ Bu̒i Thi̭ Niḙ̂w, xa̭ Di̭ch Zảw va̒ za di̒nh ôông Bu̒i Văn Thươ̒, ba̒ Bu̒i Thi̭ Thi̭nh, xa̭ Fong Fủ, wiḙ̂n Tân La̭c kỏ kon zwi nhất la̒ liḙ̂t xi̭ va̒ tlaw 30 Kí niḙ̂m chương cho 30 chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i.


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính tlaw tă̭ng Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba cho 2 za di̒nh kỏ kon zwi nhất la̒ liḙ̂t xi̭Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Thú tưởng Chỉnh fú dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kí niḙ̂m chương cho 30 chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i


Thwỉ Hăng


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.