(HBDT) – Ngă̒i 27/7, Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒iThươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVTND cho dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Zảm.

Zư̭ buối lḙ̂, khả Tlung ương kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Văn Twỉ, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên UBTV Kuốc hô̭i, Fỏ Tlướng Ban Tố chức T.Ư, Chú ti̭ch Hô̭i hửw nghi̭ Viḙ̂t – La̒w; Fỏ dô dốc, Tlung tưởng Châ̒n Hwa̒i Chung, Bỉ thư Dáng wí, Chỉnh wí Binh chúng Hái kwân nhân zân Viḙ̂t Nam. Da̭i ziḙ̂n Bô̭ Tư lḙ̂nh Kwân khu 3. Khả tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHT.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính, kác dôô̒ng chỉ wí viên BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, lảnh da̭w UBND tính, Thươ̒ng chư̭c UBMTTTQ tính, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tính, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Tloong 2 kuô̭c khảng chiển za̒nh dô̭c lâ̭p tư zo cho dất nước, kỏ ha̒ng tliḙ̂w ngươ̒i kon ưw tủ da̒ chiển dẩw hwi xinh, kôổng hiển xương mẩw, thuối thanh xwân cho Tố kuốc. Dớ thế hiḙ̂n da̭w lỉ "Ỏong dác nhở nguô̒n”, dấi mḙnh foong tla̒w "Dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂” nhân kí niḙ̂m 71 năm "Ngă̒i Thương binh, Liḙ̂t xi̭ 27/7” Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i.

Thươ̒ wí kwiê̒n Chú ti̭ch nước, Thú tưởng Chỉnh fú, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tính wí, HĐND, UBND da̒ lâ̒n lươ̭t tlaw kác zanh hiḙ̂w: Anh hu̒ng LLVTND cho dôô̒ng chỉ Fa̭m Minh Zảm, ngwiên Tlung dô̭i tlướng, Da̭i dô̭i dă̭c kôông 24, Tlung dwa̒n 866, Xư dwa̒n 31, Kwân dwa̒n 3 (ka̭ ni̒ dang ớ fươ̒ng Fương Lâm, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh); tlaw tă̭ng Hwân chương dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba cho 2 za di̒nh ôông Bu̒i Văn Ă̒i va̒ ba̒ Bu̒i Thi̭ Niḙ̂w, xa̭ Di̭ch Zảw va̒ za di̒nh ôông Bu̒i Văn Thươ̒, ba̒ Bu̒i Thi̭ Thi̭nh, xa̭ Fong Fủ, wiḙ̂n Tân La̭c kỏ kon zwi nhất la̒ liḙ̂t xi̭ va̒ tlaw 30 Kí niḙ̂m chương cho 30 chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i.


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính tlaw tă̭ng Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba cho 2 za di̒nh kỏ kon zwi nhất la̒ liḙ̂t xi̭Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Thú tưởng Chỉnh fú dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kí niḙ̂m chương cho 30 chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i


Thwỉ Hăng


KÁC TIN KHÁC


Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.