(HBDT) – Ngă̒i 2/8, UBND wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức Ziḙ̂n tâ̭p KVFT va̒ foo̒ng chôổng khúng bổ (FCKB) năm 2018. Zư̭ va̒ chí da̭w ziển tâ̭p kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Ban chí da̭w ziển tâ̭p tính, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 ku̒ng kác dôô̒ng chỉ tloong Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, Thươ̒ng chư̭c UBND tính, lảnh da̭w kác ban, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Kuô̭c ziển tâ̭p KVFT va̒ FCKB wiḙ̂n Mai Châw năm 2018 ản tố chức zưở dê̒ mṷc "Chiến LLVT baw tla̭ng thải SSCĐ, chiến diḙ̂ fương baw kác tla̭ng thải Kuốc foo̒ng, tố chức chấn bi̭ thư̭c ha̒nh tác chiển foo̒ng thú” ản chiê thee̒nh 2 fâ̒n ziḙ̂n tâ̭p kơ chể va̒ ziḙ̂n tâ̭p thư̭c binh vởi 3 zai dwa̭n, 5 vẩn dê̒ hwẩn liḙ̂n. Khung ziḙ̂n tâ̭p da̒ vâ̭n ha̒nh dủng kơ chể, dủngngwiên tắc lảnh da̭w, chí hwi, diê̒w ha̒nh, xứ chỉ tốt kác ti̒nh huổng dă̭ch tha. Tố chức thư̭c binh chôổng khúng bổ thew kác ti̒nh huổng xát thư̭c tể, dám báw chiến diḙ̂ fương baw ti̒nh tla̭ng chiển chanh, thư̭c ha̒nh tác chiển foo̒ng thú, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha. Tố chức thư̭c binh deẻnh di̭ch dố bô̭ dươ̒ng khôông vâ̭n zṷng dủng ngwiên tắc chiển thwâ̭t, kác i̒nh huổng, kác vẩn dê̒ hwẩn liḙ̂n ziḙ̂n tha dủng kwi chi̒n, ỉ di̭nh da̒ ản Ban chí da̭w Ziển tâ̭p deẻnh zả kaw.


 

Khung ziḙ̂n tâ̭p Hwiḙ̂n wí Mai Châw thư̭c ha̒nh ziḙ̂n tâ̭p tha Ngi̭ kwiết chiến diḙ̂ fương baw tla̭ng thải khấn kấp wê̒l Kuốc foo̒ng.


Kác lư̭c lươ̭ng tham za ziḙ̂n tâ̭p thư̭c binh kửw hô̭ kửw na̭n.



Lư̭c lươ̭ng ziển tâ̭p wiḙ̂n Mai Châw thư̭c ha̒nh ziḙ̂n tâ̭p tố chức fương ản deẻnh bắt khúng bổ zái kửw kon tin.


Lư̭c lươ̭ng ziển tâ̭p thư̭c ha̒nh deẻnh bắt khúng bổ.

 

Tloong kwả chi̒nh ziḙ̂n tâ̭p, wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức hwi dôô̭ng 3.720 ngă̒i k kuố kác lư̭c lươ̭ng va̒ nhân zân diḙ̂ fương, tloong rỉ LLVT tham za 1.600 ngă̒i kôông tố chức tu xướ, fát kwang tlêênh 30 km khả zaw thôông, da̒w, na̭w wét khânh 10 km khoóng thwát dác ta̭i kác tlṷc dươ̒ng, xan lấp 100m2 ố ka, kửng hwả bă̒ng bê tôông khânh 400m ảng khả zaw thôông, tu xướ 1,2 km dươ̒ng kấp fổi tống zả tli̭ ước da̭t khwáng 4,5 tí dôô̒ng.

Thôông kwa ziḙ̂n tâ̭p, da̒ nơng kaw môô̭ch bước nhâ̭n thức chỉnh tli̭, năng lư̭c lảnh da̭w, chi̒nh dô̭ kwán lỉ, diê̒w ha̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ k tác tham mưw kuố kác ban nga̒nh, dwa̒n thế khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha. Tư̒ng bước nơng kaw chi̒nh dô̭ SSCĐ kuố LLVT, dám báw cho LLVT wiḙ̂n xứ chỉ nhanh, kỏ hiḙ̂w kwá kác ti̒nh huổng. Dôô̒ng thơ̒i nơng kaw kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, dôô̭ng viên to̒n zân tham za kúng kổ kác kôông chi̒nh tloong KVFT, kết hơ̭p chă̭t zươ̭ fát chiến KTCH pơ̭i xâi zư̭ng va̒ kúng kổ QPAN, KVFT wiḙ̂n ngă̒i vưng chắc

Ma̭nh Hu̒ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Tâ̭p chung zái kwiết kác diếm noỏng vi fa̭m hă̒nh lang zaw thôông

(HBDT) – Kỏ 2 diếm noỏng thươ̒ng xwiên vi fa̭m hă̒nh lang an twa̒n zaw thôông (ZTZT) dang ản thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển (Tân La̭c) tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp xứ lỉ, nhă̒m thiết lâ̭p châ̭t tư̭ hă̒nh lang ATZT la̒ diếm chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn tlêênh tlṷc kwuốc lô̭ 12B va̒ diếm chơ̭ khu 6 nă̒m tlêênh kwuốc lô̭ 6.

Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT