(HBDT) – Ngă̒i 2/8, UBND wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức Ziḙ̂n tâ̭p KVFT va̒ foo̒ng chôổng khúng bổ (FCKB) năm 2018. Zư̭ va̒ chí da̭w ziển tâ̭p kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Ban chí da̭w ziển tâ̭p tính, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 ku̒ng kác dôô̒ng chỉ tloong Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, Thươ̒ng chư̭c UBND tính, lảnh da̭w kác ban, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Kuô̭c ziển tâ̭p KVFT va̒ FCKB wiḙ̂n Mai Châw năm 2018 ản tố chức zưở dê̒ mṷc "Chiến LLVT baw tla̭ng thải SSCĐ, chiến diḙ̂ fương baw kác tla̭ng thải Kuốc foo̒ng, tố chức chấn bi̭ thư̭c ha̒nh tác chiển foo̒ng thú” ản chiê thee̒nh 2 fâ̒n ziḙ̂n tâ̭p kơ chể va̒ ziḙ̂n tâ̭p thư̭c binh vởi 3 zai dwa̭n, 5 vẩn dê̒ hwẩn liḙ̂n. Khung ziḙ̂n tâ̭p da̒ vâ̭n ha̒nh dủng kơ chể, dủngngwiên tắc lảnh da̭w, chí hwi, diê̒w ha̒nh, xứ chỉ tốt kác ti̒nh huổng dă̭ch tha. Tố chức thư̭c binh chôổng khúng bổ thew kác ti̒nh huổng xát thư̭c tể, dám báw chiến diḙ̂ fương baw ti̒nh tla̭ng chiển chanh, thư̭c ha̒nh tác chiển foo̒ng thú, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha. Tố chức thư̭c binh deẻnh di̭ch dố bô̭ dươ̒ng khôông vâ̭n zṷng dủng ngwiên tắc chiển thwâ̭t, kác i̒nh huổng, kác vẩn dê̒ hwẩn liḙ̂n ziḙ̂n tha dủng kwi chi̒n, ỉ di̭nh da̒ ản Ban chí da̭w Ziển tâ̭p deẻnh zả kaw.


 

Khung ziḙ̂n tâ̭p Hwiḙ̂n wí Mai Châw thư̭c ha̒nh ziḙ̂n tâ̭p tha Ngi̭ kwiết chiến diḙ̂ fương baw tla̭ng thải khấn kấp wê̒l Kuốc foo̒ng.


Kác lư̭c lươ̭ng tham za ziḙ̂n tâ̭p thư̭c binh kửw hô̭ kửw na̭n.Lư̭c lươ̭ng ziển tâ̭p wiḙ̂n Mai Châw thư̭c ha̒nh ziḙ̂n tâ̭p tố chức fương ản deẻnh bắt khúng bổ zái kửw kon tin.


Lư̭c lươ̭ng ziển tâ̭p thư̭c ha̒nh deẻnh bắt khúng bổ.

 

Tloong kwả chi̒nh ziḙ̂n tâ̭p, wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức hwi dôô̭ng 3.720 ngă̒i k kuố kác lư̭c lươ̭ng va̒ nhân zân diḙ̂ fương, tloong rỉ LLVT tham za 1.600 ngă̒i kôông tố chức tu xướ, fát kwang tlêênh 30 km khả zaw thôông, da̒w, na̭w wét khânh 10 km khoóng thwát dác ta̭i kác tlṷc dươ̒ng, xan lấp 100m2 ố ka, kửng hwả bă̒ng bê tôông khânh 400m ảng khả zaw thôông, tu xướ 1,2 km dươ̒ng kấp fổi tống zả tli̭ ước da̭t khwáng 4,5 tí dôô̒ng.

Thôông kwa ziḙ̂n tâ̭p, da̒ nơng kaw môô̭ch bước nhâ̭n thức chỉnh tli̭, năng lư̭c lảnh da̭w, chi̒nh dô̭ kwán lỉ, diê̒w ha̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ k tác tham mưw kuố kác ban nga̒nh, dwa̒n thế khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha. Tư̒ng bước nơng kaw chi̒nh dô̭ SSCĐ kuố LLVT, dám báw cho LLVT wiḙ̂n xứ chỉ nhanh, kỏ hiḙ̂w kwá kác ti̒nh huổng. Dôô̒ng thơ̒i nơng kaw kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, dôô̭ng viên to̒n zân tham za kúng kổ kác kôông chi̒nh tloong KVFT, kết hơ̭p chă̭t zươ̭ fát chiến KTCH pơ̭i xâi zư̭ng va̒ kúng kổ QPAN, KVFT wiḙ̂n ngă̒i vưng chắc

Ma̭nh Hu̒ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.