(HBDT) - Mông Hwả la̒ xa̭ tlung tâm kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, kỏ kuốc lô̭ 6, tính lô̭ 446 va̒ dươ̒ng Hwa̒ La̭c – TF Hwa̒ Bi̒nh chă̭l kwa, xa̭ ản kwi hwă̭ch la̒ khu kôông ngiḙ̂p kuố tính. Ni la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ Môông Hwả fát chiến KT-XH, twi nhiên kẻw thew rỉ la̒ xư̭ fức ta̭p tloong báw dám an ninh châ̭t tư̭ (ANCT) tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, fát hwi vai tlo̒ noo̒ng kốt, lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ da̒ tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n xâi zư̭ng nhê̒w mô hi̒nh, nhă̒m dâ̒w chănh hiḙ̂w kwá pơ̭i kác lo̭i thô̭i fa̭m.


Kôông an xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) zi chi̒ chể dô̭ chư̭c 24/24 ki̭p thơ̒i tiếp nhâ̭n nguô̒n tin bảw pớ kwâ̒n chủng nhân zân, kwa rỉ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác dâwt chănh foo̒ng – chôổng kác lo̭i thô̭i fa̭m

Tiêw biếw tloong rỉ la̒ mô hi̒nh camera an ninh vươ̒ ản chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n bớ khảng 6/2108. Dôô̒ng chỉ Tlướng Kôông an xa̭ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒ cho mắt: Mông Hwả la̒ diḙ̂ ba̒n tương dổi rôô̭ng, 5 kơ kwan, dơn vi̭, 21 zwanh ngiḙ̂p dửng chân, wiḙ̂c xâi zư̭ng mô hi̒nh nhă̒m nơng kaw hiḙ̂w kwá dẩw chănh, ngăn chă̭n kác lo̭i thô̭i fa̭m la̒ kâ̒n thiết. Mô hi̒nh ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ deẻnh zả kaw va̒ nhâ̭n di̭nh kâ̒n khởm chiến khai tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Kwả chỉnh thư̭c hiḙ̂n kă̭p khỏ khăn vi̒ chăng kỏ kinh fỉ. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n kung lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ vâ̭n dôô̭ng nhân zân lắp dă̭ch camera an ninh, tloong rỉ tâ̭p chung paw kác hô̭ kinh zwanh, nhửng diếm fức ta̭p ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Khâw 4 khảng chiến khai, da̒ kỏ 13 hô̭ zân thuô̭c 6 xỏm hướng ửng mô hi̒nh, dôô̒ng thơ̒i tham za kỉ kết kwi chể fổi hơ̭p dẩw chănh foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m pơ̭i Kôông an xa̭. Thôông kwa rỉ zúp lư̭c lươ̭ng chức năng leenh choỏng xác di̭nh thú fa̭m, fát hiḙ̂n nhê̒w vṷ vi fa̭m wê̒l môi tlươ̒ng va̒ châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông. Kṷ thế, baw hô̒i 6h30 ngă̒i 31/8, kôông an xa̭ da̒ nhâ̭n ản tin bảw kuố eenh Ngwiḙ̂n Hư̭w Kwân ớ fổ Ba̭i Nai bi̭ dươt tlô̭m dô̭t nhâ̭p lể di 2 kẳi diḙ̂n thwa̭i zi dôô̒ng va̒ 5 tliḙ̂w dôô̒ng. Chích xwất camera zảm xát, Kôông an xa̭ fát hiḙ̂ thú fa̭m la̒ Ngwiḙ̂n Hô̒ng Fúc, dé năm 1992, ớ ta̭i Ba̭i Nai. Ta̭i kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla dổi tươ̭ng Fúc khai nhâ̭n da̒ tiển ha̒nh 6 vṷ lô̭m kắp tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, tloong rỉ riêng xa̭ Mông Hwả 2 vṷ.

Dôô̒ng chỉ Tlướng Kôông an xa̭ Ngwiḙ̂n Văn Kư̒ cho mắt thêm: Tloong nhê̒w năm Mông Hwả la̒ diḙ̂ ba̒n thươ̒ng xwiên bi̭ kác dổi tươ̭ng lô̭ zṷng lô̭m kắp ta̒i xán, vâ̭n chiến, tiêw thṷ ta̒i xán lô̭m. Vi̒ thiể Kôông an xa̭ chiến khai, nhân rôô̭ng mô hi̒nh camera an ninh. Tăng kươ̒ng twâ̒n tla, zwi chi̒ chư̭c 24/24, di̭nh ki̒ 2 lâ̒n / twâ̒n tiên chiê̒n wê̒l thú dwa̭n kuố kác lo̭i thô̭i fa̭m tlêênh lwa fát thanh kuố xa̭ dớ nhân zân kánh zác. Dấi meḙn fổi hơ̭p ku̒ng kác hô̭i dwa̒n thế, Tlung tâm ho̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng xa̭ fố biển fáp lwâ̭t dêểnh nhân zân. Chú dôô̭ng nẳm ti̒nh hi̒nh kơ xớ, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá kuố 16 tố hwa̒ zái, kâw la̭c bô̭ foo̒ng – chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh, foo̒ng – chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i tloong xa̭. Chănh thú xư̭ hổ chơ̭ zúp dơ̭ kuố Kôông an hwiḙ̂n dớ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác ngiḙ̂p vṷ va̒ chi̒nh dô̭ kuố kôông an viên.

Nă̒ng nhê̒w zái fáp hiḙ̂w kwá, ti̒nh hi̒nh ANCT, châ̭t tư̭ ATXH tlêênh diḙ̂ ba̭n xa̭ Môông Hwả luôn dám báw. Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ xắi tha 24 vṷ, tloong rỉ chú iểw la̒ va cha̭m zaw thông, lô̭m kắp ta̒i xán. Tloong thơ̒i zan dêểnh, xa̭ tiếp tṷc kúng kổ va̒ nhân rôô̭ng kác nhân tổ, mô hi̒nh diến hi̒nh tiên tiển tloong foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Tlước mă̭t xḙ ra̒ xwát diḙ̂ ba̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân lắp că̭ch camera an ninh ớ môô̭ch xổ diḙ̂ diếm fức ta̭p wê̒l ANCT, nơng kaw chất lươ̭ng foo̒ng – chôổng kác lo̭i thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i.

      Xem bản dịch

                                                                                     Hái Iển


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.