(HBDT) - Thết Ngwiên dản Kí Hơ̭i dang dêểnh. Ni la̒ thơ̒i diếm khức muô kuố nhân zân tăng meḙnh. Thew zư̭ bảw kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát Kinh tể (Kôông an tính), kác dổi tươ̭ng buôn lâ̭w, kinh zwanh, vâ̭n chiến, buôn baảnh ha̒ng kẩm, ha̒ng zá za tăng hwa̭t dôô̭ng, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nhỏm ha̒ng thư̭c fấm, ha̒ng tiêw zu̒ng, diḙ̂n tứ, mi̭ fấm... Hwa̭t dôô̭ng khai thác vâ̭n chiến khwảng xán, lâm xán ziḙ̂n tha fức ta̭p, khỏ lươ̒ng. 


Kản bô̭ Foo̒ng Kánh xát Kinh tể (Kôông an tính) kiếm tla ha̒ng hwả fṷc vṷ nhu kâ̒w thết ta̭i kướ ha̒ng kinh zwanh ta̭p hwả fươ̒ng Thi̭nh Lang (TF Hwa̒ Bi̒nh)

 

Thư̭c tể da̒ kỏ rẩw hiḙ̂w "noỏng” lêênh kuố thi̭ tlươ̒ng. Kác kướ ha̒ng, xiêw thi̭ dang nhâ̭p wê̒l ha̒ng hwả xổ lươ̭ng lởn. Xwất hiḙ̂n ti̒nh tlang ngi la̒ thiê̒n zá ản lưw thôông. Chi̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ Nông, chú kướ ha̒ng ta̭p hwả Trang Nông ớ tố 12, fươ̒ng Thi̭nh Lang (TF Hwa̒ Bi̒nh) cho mắt: Tôi da̒ nhâ̭p wê̒l ha̒ng tlăm kỏi mứt va̒ nhê̒w beẻnh kḙw wê̒l fṷc vṷ nhu kâ̒w muô khẳm Thết kuố nhân zân. Twi nhiên tloong buối khởm 8/1/2019, kỏ kheéch dêểnh muô ha̒ng dươ tôi tơ̒ 500.000 dôô̒ng. Kwa kiếm la bă̒ng mă̭t thươ̒ng da̒ thẩi kỏ rẩw hiḙ̂w la̒ thiê̒n zá, tôi ó nhâ̭n, da̒ tlá la̭i.

Dớ foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh pơ̭i kác hă̒nh vi buôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i, ha̒ng zá, Foo̒ng Kánh xát Kinh tể da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông chẩn áp thô̭i fa̭m, báw vḙ̂ an twa̒n Thết Ngwiên dản kuố Kôông an tính. Dô̭i tlướng Ngwiḙ̂n Minh Tha̭ch cho mắt: Do̭i xác di̭nh nêw kaw vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m kuố tư̒ng kản bô̭, dáng viên vởi kôông wiḙ̂c ản zaw. Chủ tloo̭ng kôông tác diê̒w tla kơ bán twiển, diḙ̂ ba̒n, lỉnh vư̭c tloo̭ng diếm va̒ fát hwi hiḙ̂w kwá biḙ̂n fáp chinh xát dớ fát hiḙ̂n thô̭i fa̭m. Dấi meḙnh kôông tác nẳm ti̒nh hi̒nh nhất la̒ tlêênh twiển tloo̭ng diếm da̒ ản xác di̭nh nhơ: Kuốc lô̭ 6, ha̒ng lâm xán, zan lâ̭n thương ma̭i.vv... Tăng kươ̒ng fổi hơ̭p pơ̭i kác lư̭c lươ̭ng tloong va̒ wa̒i ngă̒nh nhơ: Kánh xát Zaw thôông, kắnh xát 113, lư̭c lươ̒ng kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng, Chi kṷc Vḙ̂ xinh ATTF...

Khâw 3 twâ̒n thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm, tỉnh pớ ngă̒i 15/12/2018 – 7/1/2019, Foo̒ng Kánh xát kinh tể da̒ fát hiḙ̂n, bắt 27 vṷ buôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i, ha̒ng kẩm, khai thác khwảng xán tlải fép. Chiển kơ kwan chức năng xứ fát tlêênh 126 tliḙ̂w dôô̒ng. Nối bâ̭t ngă̒i 17/12/2018 lư̭c lươ̭ng da̒ bắt ta̒w khắch biến xổ HB-0603 khai thác kaách tlải fép ta̭i ha̭ lưw khôông Da̒ thuô̭c xa̭ Tlung Minh (TF Hwa̒ Bi̒nh) kỏ 35 m3 kaách, xứ fa̭t 25 tliḙ̂w dôô̒ng. Ku̒ng ngă̒i fát hiḙ̂n Kôông ti TNHH thương ma̭i Mikyto ta̭i tố 13, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển vi fa̭m nha̭n ha̒ng hwả, xứ fát 10 tliḙ̂w dôô̒ng. Ngă̒i 4/1/2019, ta̭i xa̭ Hơ̭p Kim, hwiḙ̂n Kim Bôi, Foo̒ng fổihơ̭p ku̒ng Kôông an hwiḙ̂n Kim Bôi bắt zư̭ vṷ vâ̭n chến 2,38kg thuốc rố...

Chươ fát hiḙ̂n kác dươ̒ng râi buôn lâ̭w lởn kỏ tỉnh chất chwiên ngiḙ̂p, liên tính. Kac vṷ vi fa̭m chất lươ̭ng ha̒ng hwả kẻm chất lươ̭ng, xâm fa̭m xớ hư̭w chỉ twḙ̂ fát hiḙ̂n thươ̒ng xwiên, nhưng fát hiḙ̂n ớ vu̒ng xâw, vu̒ng xa va̒ nhỏm ha̒ng thư̭c fấm, ha̒ng tiêw zu̒ng fố thôông nhơ kwâ̒n ảw, zṷng kṷ xinh hwa̭t za di̒nh... Xwất hiḙ̂n tính tla̭ng vâ̭n chiến ha̒ng hwả muô baảnh online kwa ma̭ng zo kác tố chức vâ̭n chiến chwiên biḙ̂t nhơ zi̭ch vṷ chiến fát leenh kuố Viettel, VNPT... Hwa̭t dôông buôn baảnh, kinh zwanh mă̭t ha̒ng khỉhwả loóng kỏ ti̒nh tla̭ng dâ̒w kơ, ka̭nh chănh ó la̒nh ma̭nh, ánh hướng dêểnh kwiê̒n lơ̭i ngươ̒i tiêw zu̒ng.

Tloong khi̒ rỉ kôông tác chôổng buôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i kă̭p môô̭ch xổ khăn. Dỏ la̒ chể ta̒i xứ lỉ vi fa̭m chươ dú khức răn de, chú iểw vấn la̒ xứ lỉ vi fa̭m ha̒nh chỉnh va̒ ko̒n nhê̒w lỉnh vư̭c chươ ản ră̒ng dêểnh. Ha̒nh vi kác dổi tươ̭ng ngă̒i ka̭ng tinh vi, kỏ xư̭ tiếp tăi, tư vẩn, kan thiḙ̂n kuố môô̭ch xổ ngươ̒i hiếw mắt fáp lwâ̭t. Hḙ̂ thôổng chỉnh xắch fáp lwâ̭t chươ dôô̒ng bô̭, môô̭ch xổ bất kâ̭p chươ ản chính xướ, bố xung ki̭p thơ̒i. Chang thiết bi̭ fṷc vṷ cho kôông tác thiểw.

Thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông chẩn áp thô̭i fa̭m, Foo̒ng xḙ tiếp tṷc tâ̭p chung dẩw chanh pơ̭i kác ha̒nh vi buôn lâ̭w, zan lâ̭n thương ma̭i, ha̒ng zá, ha̒ng kẻm chất lươ̭ng, ti̒nh tla̭ng khai thác khwảng xán tlải fép vu̒ng ha̭ lưw khôông Da̒. Kản bo̭ chú dôô̭ng, xảng ta̭w tloong kôông wiḙ̂c, chăng tiếp tăi, ó kỏ kác biếw hiḙ̂n xắch nhiḙ̂w, tiêw kư̭c tloong kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ.

                                                                                               Kấm Lḙ̂


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.