(HBDT) – Ngă̒i 01/3 Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng dơ̭t thi duô kaw diếm kỏ chú dê̒ "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”Lẳnh da̭w Bô̭ CHQS tính kiếm tla mô hi̒nh hoo̭c kṷ kôông tác hwẩn liḙ̂n kuố LLVC tính

Chấp hă̒nh mêḙ̂nh lêḙ̂nh va̒ kể hwă̭ch hwẩn liḙ̂n chiển dẩw năm 2019, LLVC tính tâ̭p chung baw wiḙ̂c kwản chiḙ̂t, thư̭c hiḙ̂n tốt ngi̭ kwiết kuố Kwân wí tlung ương va̒ kác kấp tlênh wê̒l nơng kaw chất lươ̭g hwẩn liḙ̂n zai dwa̭n 2013 – 2020. Zi chi̒ ngiḙ̂m chể dô̭ chư̭c xă̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) ớ kác kấp, chú dôô̭ng foo̒ng chổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw hô̭ va̒ Foo̒ng chôổng chẳl rố – chẳl rư̒ng. Nơng kaw chất lươ̭ng fổi hơ̭p zươ̭ Quân dô̭i, Kôông an tloong kôông tác zư̭ zi̒n, dám báw ANCT – CTATXH, tham mưw cho Tính wí, UBND tính chiến khai thư̭c hiḙ̂n tốt Dê̒ ản Dám báw Kuốc foo̒ng thew lô̭ chi̒nh da̒ xác di̭nh. Thư̭c hiḙ̂n tốt, kỏ hiḙ̂w kwá nhiḙ̂m vṷ FTKV ớ kác kấp... Tố chức zảw zṷc, bô̒i zươ̭ng kiển thức Kuốc foo̒ng - an ninh cho kác dổi tươ̭ng thew kwi di̭nh. Nẳm vưng xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng lư̭c lươ̭ng kwân nhân zư̭ bi̭, tố chưc skiếm tla xă̭n xa̒ng cdôô̭ng viên, hwẩn liḙ̂n XXCD kwân nhân zư̭ bi̭ va̒ fương tiḙ̂n ki̭ thwâ̭t kuố nê̒n kinh tể kuốc zân, hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ chí tiêw zaw kwân.

Nhân zịp nì Bộ CHQS tính dà fát dôngqj dợt thi duô kă diếm kỏ chú dề "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất” tloong to̒n thế KBCX LLVC tính. Thew rỉ, foong tla̒w thi duô tâ̭p chung baw xâi zư̭ng 100% kơ kwan, dơn vi̭ vưng meḙnh wê̒l chỉnh tli̭, tư tướng va̒ tố chức. 100% KBCX kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ vưng va̒ng, tư tướng, dôô̭ng kơ kwiết tâm thi duô dủng dẳn, chắch nhiḙ̂m kaw nhất. Luôn xă̭n xa̒ng nhâ̭n va̒ hwa̒n thă̒nh mo̭i nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Luôn nêw kaw tinh thâ̒n XXCD kaw, ó dớ bi̭ dôô̭ng, bất ngơ̒, fổi hơ̭p ku̒ng kác lư̭c lươ̭ng báw vḙ̂ vưng chắc ANCT – TTANXH ớ diḙ̂ fương. Ó ngư̒ng nơng kaw chất lươ̭ng hwẩn liḙ̂n kết hơ̭p ku̒ng xâi zư̭ng chỉnh kwi, re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t ngiêm nhất. Thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá 3 khâw dô̭t fả, zmá dêểnh mức thấp nhất kác vṷ wiḙ̂c vi fa̭m kí lwâ̭t thôông thươ̒ng, ó dớ xăi tha kác vṷ wiḙ̂c vi fa̭m kí lwâ̭t ngiêm tloo̭ng hwă̭c vất an twa̒n zaw thôông zo lô̭i chsu kwan. Xâi zư̭ng ản nhê̒w diến hi̒nh tiên tiển wê̒l re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t, xâi zư̭ng nê̒ nếp chỉnh kwi. Thơ̒i zan thi duô tỉnh dểnh hết ngă̒i 07/5. Ngăi khâw fát dôô̭ng, kác dơn vi̭ da̒ kỉ kết zaw ước bắt thăi thi duô.

Cũng trong ngày 01/3, cùng với Bộ CHQS tỉnh, LLVT 11 huyện, thành phố cũng đã đồng loạt tổ chức Lế ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất”.

Ku̒ng ngă̒i 1/3, ki̒nh Bô̭ CHQS tính, LLVC 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ dê̒w da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức Lḙ̂ tha kwân hwẩn liḙ̂n năm 2019 va̒ fát dôô̭ng thi duô kaw diếm "Tiếp bước chiển xi̭ Diḙ̂n Biên – Thi duô ză̒nh 3 nhất”


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Dô̒ng Chum fẩn dẩw xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n “kheḙch” tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

(HBDT) – Zai dwa̭n 2015 – 2017, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc) kỏ 7 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; tḙ̂ na̭n kơ̒ bă̭c thươ̒ng xwiên xắi tha. Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m ziển biển fức ta̭p, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m nổ lư̭c xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n "kheḙch” tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kóp fâ̒n zư̭ vưng an ninh nôông thôn, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Khẩw tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hwí bó văn bă̒ng, chửng chí

Thôông tư mởi kuố Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w vươ̒ ban hă̒nh kwi di̭nh bố xung kác tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i văn bă̒ng, chửng chí. Thew rỉ 6 tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hái bó văn bă̒ng chửng chí.

Foo̒ng ngươ̒, xứ lỉ chẳl rố bớ kơ xớ

HBDT) – Khâw dơ̭t tâ̭p hwẩn kiển thức fáp lwâ̭t wê̒l foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCC) ku̒ng vởi hơn 300 hô̭ kinh zwanh kơ xớ lưw chủ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw zo Foo̒ng Kắnh xát FCCC va̒ Kửw hô̭ kửw na̭n (KHKN) – Kôông an tính tố chức tlung twâ̒n khảng 9 vươ̒ kwa. Ó chí kỏ ôông Ha̒ Kôông Tui ma̒ hâ̒w hết kác kơ xớ kinh zwanh lưw chủ ớ bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw da̒ tâ̭p chung ra̒ xwát, xứ lỉ tlang thiết bi̭ FCCC kṷ, hoóng, nơơng kấp kác thiết bi̭ diḙ̂n ta̭i kơ xớ zi̭hc vṷ lưw chủ.

Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí: Bắt 6 dổi tươ̭ng xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒

(HBDT) – Thew thôông tin ban dâ̒w bớ Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, baw khwáng 13h15’ ngă̒i 30/10/2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Ngiê̒, xa̭ Ngo̭c Lương (Yên Thwí) xắi tha môô̭ch vṷ xô xát zươ̭ 2 nhỏm mo̭l, kwả chi̒nh xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒ va̒ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ cho 3 ngươ̒i bi̭ thương, 2 xe ô tô hư hoóng, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán ước tỉnh khwáng 100 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) – Tlươ̭c xư̭ lâi lan kuố ma twỉ, môô̭hc xổ xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c dang ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ni̒. Lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n da̒ tăng kươ̒ng nhê̒w biḙ̂n fáp dẩw chănh ngăn chă̭n va̒ bắt nhê̒w vṷ buôn baảnh, vâ̭n chiến, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.