Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an xác di̭nh ó chí tloong năm 2018, ma̒ ngăi bớ năm 2017, ôông Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn, chwiên viên Foo̒ng Kháw thỉ va̒ Kwán lỉ chất lươ̭ng zảw zṷc, Xớ GD&ĐT tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kan thiḙ̂p, xướ diếm.


Ngwiḙ̂nn Khắc Twấn va̒ Ðô̭ Ma̭nh Twẩn.

Khâw rỉ, Ma̭nh Twẩn da̒ kă̭p, tlaw dối va̒ nba̒n ba̭c vởi Khắc Twẩn dớ ku̒ng thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho môô̭ch xổ thỉ xinh thew chí da̭w kuố Vinh. Dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho Ma̭nh Twẩn, Khắc Twẩn kan thiḙ̂p, xướ chươ̭, nơng diếm thi ản thwâ̭n lơ̭i, ó bi̭ fát hiḙ̂n, Vinh chú dôô̭ng tham mưw, lươ̭ cho̭n, dê̒ xwất nhân xư̭ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂m.

Tloong rỉ Ma̭nh Thwẩn (thơ̒i diếm kỉ Kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p hô̭i dôô̒ng thi THPT kuốc za năm 2018 vấn chươ kỏ văn bán zởi thiḙ̂w tham za), chú dô̭ng bổ chỉ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂m la̒ wiḙ̂c, xinh hwa̭t ta̭i thơ̒ng 5, Nha̒ kheéch Hwa̒ Bi̒nh.

Tloong rỉ foo̒ng 503 la̒ foo̒ng ớ va̒ foo̒ng 504 la̒ foo̒ng chẩm thi chắc ngiḙ̂m. Bô̭ fân Thanh tla, Kôông an zảm xán, báw vḙ̂ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂mk ăn, ngí, la̒ wiḙ̂c ta̭i thơ̒ng 4. Thanh tla, zảm xát, báw vḙ̂ Ban la̒ fắch ăn, ngí, la̒ wiḙ̂c ta̭i foo̒ng 404. Khươ kâ̒w thang thơ̒ng 4 va̒ 5 kướ khắch ản khwả dớ kắch ly baw ban dêm.

Tố chẩm thi chắc nghiḙ̂m tâ̭p chung va̒ thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chẩm thi bớ ngă̒y 29 – 6 -2108 dêểnh ngă̒i 9 – 7 -2018. Thổl kác ngă̒i30-6-2018 dêểnh 3-7-2018, Dô̭ Ma̭nh Twẩn va̒ Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn xứ zṷng chiê̒ khwả zo Ngwiḙ̂n Kwang vinh dươ, bóc niêm foong, vớ khwả do̭t nhâ̭p baw foo̒ng 504 dớ chư̭c tếp thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chính xướ dáp ản tlêênh fiểw tlá lơ̒i kuố kác thỉ xinh thew zanh xắch da̒ ản tâ̭p hơ̭p khă̭n.

Tloong vṷ ản ni̒, thú dwa̭n kuố Dô̭ Ma̭nh Twẩn va̒ Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn rất tinh vi. Kṷ thế 2 ngươ̒i ni̒ da̒ xứ zṷng daw reḙch thew mép kấp niêm foong thủl dơ̭ng ba̒i thi xổ 2, xổ 1, lể kác ba̒i thi kâ̒n nơng diếm...

Khâw khi xướ, kác dổi tươ̭ng cho ba̒i thi baw thủl dơ̭ng ba̒i, zu̒ng gim hwă̭c fết hô̒ zản lêênh tơ̒ niêm foong ba̒i thi dớ tỏ bi̭ fát hiḙ̂n. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hơ̭p ba̒i thi dá "scan” lêênh vi tỉnh chươ ví xướ, Ma̭nh twẩn vớ mẳi vi tỉnh rơ̒i tiển hă̒nh scan la̭i to̒n bô̭ ba̒i thi va̒ copy de̒ lêênh tâ̭p ba̒i thi da̒ scan tlước rỉ.

Kăn ử kết kwá diê̒w tla, lơ̒i khai kuố bi̭ kan, Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an da̒ chưng kâ̒w Viḙ̂n khwa hoo̭c hi̒nh xư̭ Bô̭ Kôông an tiển hă̒nh zảm di̭nh 210 ba̒i thi chắc ngiḙ̂m kuố 77 thỉ xinh kỏ rẩw hiḙ̂w bi̭ kan thiḙ̂p, nơng diếm.

Kết lwâ̭n zảm di̭nh, xác di̭nh 140/210 ba̒i thi kuố 56 thỉ xinh tấi, xả, chính xướ dáp ản, kác dáp ản tlêênh ba̒i thi chắc ngiḙ̂m chăng fái zo môô̭ch ngươ̒i tô tha. Kết kwá chẩm thấm di̭nh kúo Bô̭ GD&ĐT xác di̭nh 140 ba̒i thi chắc ngiḙ̂m kuố 56 thỉ xinh ản kan thiḙ̂p nơng diếm ít nhất 0,2 diếm dêểnh kaw nhát 9,25 diếm/1 môn thi.

Tloong xổ ni̒ kỏ thỉ xinh Dô̭ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Anh la̒ thôn roo̭ch kuố Ngwiḙ̂n Kwang Vinh, môn twản nơng 4,6 diếm, môn ngwa̭i ngư̭ nơng 5,2 diếm.Tloong wiêc kan thiḙ̂p nơng diếm ba̒i thi chắc ngiḙ̂m, bi̭ kan Ma̭nh Twẩn thươ̒ nhâ̭n ản hướng lơ̭i bất chỉnh 550 tliḙ̂w dôô̒ng.

Wa̒i tha, két kwá diê̒w tla ko̒n xác di̭nh, tloong ki̒ thi THPT kuóc za năm 2017, ngwiḙ̂n Khắc Twẩn da̒ chư̭c tiếp kan thiḙ̂p, nơng diếm ba̒i thi chắc ngiḙ̂m cho thôn mêê̒nh la̒ thỉ xinh Dinh Ngo̭c Tháw.

Dổi vởi môn thi tư̭ lwâ̭n, Dô̭ Ma̭nh Twẩn khai nhâ̭n ko̒n ản Vinh chí da̭w la̒ "Xinh fắch” (ma̭ hwả xổ bảw zanh thỉ xinh bớ fâ̒n mê̒m kwán lỉ thi) chẩm thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn, mă̭c zu̒ Twẩn ó kỏ nhiḙ̂m vṷ.

Thôông kwa wiḙ̂c la̒ "Xinh fắch”, Dô̭ Ma̭nh Twẩn tâ̭p hơ̭p dươ la̭i cho Vinh zanh xắch kác thỉ xinh kâ̒n nơng diếm thi môn ngư̭ văn dớ Vinh chí da̭w, xứ lỉ. Kết kwá chẩm thấm di̭nh ba̒i thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn kuố Bô̭ GD&ĐT xác dinh kỏ 22 ba̒i thi kuố 22 thỉ xinh ản chẩm chânh lêḙ̂ch diếm bớ 1,25 dêểnh 4,75.

Kwả chi̒nh dẩw chănh, kơ kwan diê̒w tla chươ kỏ dú kăn kử kết lwâ̭n kác kả nhân liên kwan kỏ rẩw hiḙ̂w xai fa̭m tloong kan thiḙ̂p, nơng diếm môn ngư̭ văn nhơ̒ lơ̒i khai kuố Dô̭ Ma̭nh Twẩn

Kwả chi̒nh diê̒w tla, Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an da̒ tiển hă̒nh diê̒w tla vớ rôô̭ng vṷ ản, xem xét chắch nhiḙ̂m nhửng ngươ̒i kỏ kwan hḙ̂, nhơ̒ Ngwiḙ̂n kwang Vinh, Dô̭ Ma̭nh Twẩn kan thiḙ̂p, nơng diếm cho kác thỉ xinh, chách nhiḙ̂m thân nhân thỉ xinh; chắch nhiḙ̂m kuố thănh fviên Ban Chí da̭w Ki̒ thi THPT kuố tính va̒ kác thă̒nh viên ko̒n la̭i kuố Hô̭i dôô̒ng thi THPT kuốc za 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh khi̒ dớ xắi tha kan thiḙp, nơng diếm cho ba̒i thi kác thỉ xinh, twi nhiên ó kỏkăn kử dớ xứ lỉ tloong vṷ ản.

Thew Bảw CAND

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Dô̒ng Chum fẩn dẩw xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n “kheḙch” tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

(HBDT) – Zai dwa̭n 2015 – 2017, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc) kỏ 7 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; tḙ̂ na̭n kơ̒ bă̭c thươ̒ng xwiên xắi tha. Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m ziển biển fức ta̭p, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m nổ lư̭c xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n "kheḙch” tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kóp fâ̒n zư̭ vưng an ninh nôông thôn, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Khẩw tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hwí bó văn bă̒ng, chửng chí

Thôông tư mởi kuố Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w vươ̒ ban hă̒nh kwi di̭nh bố xung kác tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i văn bă̒ng, chửng chí. Thew rỉ 6 tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hái bó văn bă̒ng chửng chí.

Foo̒ng ngươ̒, xứ lỉ chẳl rố bớ kơ xớ

HBDT) – Khâw dơ̭t tâ̭p hwẩn kiển thức fáp lwâ̭t wê̒l foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCC) ku̒ng vởi hơn 300 hô̭ kinh zwanh kơ xớ lưw chủ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw zo Foo̒ng Kắnh xát FCCC va̒ Kửw hô̭ kửw na̭n (KHKN) – Kôông an tính tố chức tlung twâ̒n khảng 9 vươ̒ kwa. Ó chí kỏ ôông Ha̒ Kôông Tui ma̒ hâ̒w hết kác kơ xớ kinh zwanh lưw chủ ớ bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw da̒ tâ̭p chung ra̒ xwát, xứ lỉ tlang thiết bi̭ FCCC kṷ, hoóng, nơơng kấp kác thiết bi̭ diḙ̂n ta̭i kơ xớ zi̭hc vṷ lưw chủ.

Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí: Bắt 6 dổi tươ̭ng xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒

(HBDT) – Thew thôông tin ban dâ̒w bớ Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, baw khwáng 13h15’ ngă̒i 30/10/2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Ngiê̒, xa̭ Ngo̭c Lương (Yên Thwí) xắi tha môô̭ch vṷ xô xát zươ̭ 2 nhỏm mo̭l, kwả chi̒nh xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒ va̒ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ cho 3 ngươ̒i bi̭ thương, 2 xe ô tô hư hoóng, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán ước tỉnh khwáng 100 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) – Tlươ̭c xư̭ lâi lan kuố ma twỉ, môô̭hc xổ xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c dang ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ni̒. Lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n da̒ tăng kươ̒ng nhê̒w biḙ̂n fáp dẩw chănh ngăn chă̭n va̒ bắt nhê̒w vṷ buôn baảnh, vâ̭n chiến, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.