Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an xác di̭nh ó chí tloong năm 2018, ma̒ ngăi bớ năm 2017, ôông Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn, chwiên viên Foo̒ng Kháw thỉ va̒ Kwán lỉ chất lươ̭ng zảw zṷc, Xớ GD&ĐT tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kan thiḙ̂p, xướ diếm.


Ngwiḙ̂nn Khắc Twấn va̒ Ðô̭ Ma̭nh Twẩn.

Khâw rỉ, Ma̭nh Twẩn da̒ kă̭p, tlaw dối va̒ nba̒n ba̭c vởi Khắc Twẩn dớ ku̒ng thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho môô̭ch xổ thỉ xinh thew chí da̭w kuố Vinh. Dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho Ma̭nh Twẩn, Khắc Twẩn kan thiḙ̂p, xướ chươ̭, nơng diếm thi ản thwâ̭n lơ̭i, ó bi̭ fát hiḙ̂n, Vinh chú dôô̭ng tham mưw, lươ̭ cho̭n, dê̒ xwất nhân xư̭ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂m.

Tloong rỉ Ma̭nh Thwẩn (thơ̒i diếm kỉ Kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p hô̭i dôô̒ng thi THPT kuốc za năm 2018 vấn chươ kỏ văn bán zởi thiḙ̂w tham za), chú dô̭ng bổ chỉ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂m la̒ wiḙ̂c, xinh hwa̭t ta̭i thơ̒ng 5, Nha̒ kheéch Hwa̒ Bi̒nh.

Tloong rỉ foo̒ng 503 la̒ foo̒ng ớ va̒ foo̒ng 504 la̒ foo̒ng chẩm thi chắc ngiḙ̂m. Bô̭ fân Thanh tla, Kôông an zảm xán, báw vḙ̂ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂mk ăn, ngí, la̒ wiḙ̂c ta̭i thơ̒ng 4. Thanh tla, zảm xát, báw vḙ̂ Ban la̒ fắch ăn, ngí, la̒ wiḙ̂c ta̭i foo̒ng 404. Khươ kâ̒w thang thơ̒ng 4 va̒ 5 kướ khắch ản khwả dớ kắch ly baw ban dêm.

Tố chẩm thi chắc nghiḙ̂m tâ̭p chung va̒ thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chẩm thi bớ ngă̒y 29 – 6 -2108 dêểnh ngă̒i 9 – 7 -2018. Thổl kác ngă̒i30-6-2018 dêểnh 3-7-2018, Dô̭ Ma̭nh Twẩn va̒ Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn xứ zṷng chiê̒ khwả zo Ngwiḙ̂n Kwang vinh dươ, bóc niêm foong, vớ khwả do̭t nhâ̭p baw foo̒ng 504 dớ chư̭c tếp thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chính xướ dáp ản tlêênh fiểw tlá lơ̒i kuố kác thỉ xinh thew zanh xắch da̒ ản tâ̭p hơ̭p khă̭n.

Tloong vṷ ản ni̒, thú dwa̭n kuố Dô̭ Ma̭nh Twẩn va̒ Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn rất tinh vi. Kṷ thế 2 ngươ̒i ni̒ da̒ xứ zṷng daw reḙch thew mép kấp niêm foong thủl dơ̭ng ba̒i thi xổ 2, xổ 1, lể kác ba̒i thi kâ̒n nơng diếm...

Khâw khi xướ, kác dổi tươ̭ng cho ba̒i thi baw thủl dơ̭ng ba̒i, zu̒ng gim hwă̭c fết hô̒ zản lêênh tơ̒ niêm foong ba̒i thi dớ tỏ bi̭ fát hiḙ̂n. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hơ̭p ba̒i thi dá "scan” lêênh vi tỉnh chươ ví xướ, Ma̭nh twẩn vớ mẳi vi tỉnh rơ̒i tiển hă̒nh scan la̭i to̒n bô̭ ba̒i thi va̒ copy de̒ lêênh tâ̭p ba̒i thi da̒ scan tlước rỉ.

Kăn ử kết kwá diê̒w tla, lơ̒i khai kuố bi̭ kan, Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an da̒ chưng kâ̒w Viḙ̂n khwa hoo̭c hi̒nh xư̭ Bô̭ Kôông an tiển hă̒nh zảm di̭nh 210 ba̒i thi chắc ngiḙ̂m kuố 77 thỉ xinh kỏ rẩw hiḙ̂w bi̭ kan thiḙ̂p, nơng diếm.

Kết lwâ̭n zảm di̭nh, xác di̭nh 140/210 ba̒i thi kuố 56 thỉ xinh tấi, xả, chính xướ dáp ản, kác dáp ản tlêênh ba̒i thi chắc ngiḙ̂m chăng fái zo môô̭ch ngươ̒i tô tha. Kết kwá chẩm thấm di̭nh kúo Bô̭ GD&ĐT xác di̭nh 140 ba̒i thi chắc ngiḙ̂m kuố 56 thỉ xinh ản kan thiḙ̂p nơng diếm ít nhất 0,2 diếm dêểnh kaw nhát 9,25 diếm/1 môn thi.

Tloong xổ ni̒ kỏ thỉ xinh Dô̭ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Anh la̒ thôn roo̭ch kuố Ngwiḙ̂n Kwang Vinh, môn twản nơng 4,6 diếm, môn ngwa̭i ngư̭ nơng 5,2 diếm.Tloong wiêc kan thiḙ̂p nơng diếm ba̒i thi chắc ngiḙ̂m, bi̭ kan Ma̭nh Twẩn thươ̒ nhâ̭n ản hướng lơ̭i bất chỉnh 550 tliḙ̂w dôô̒ng.

Wa̒i tha, két kwá diê̒w tla ko̒n xác di̭nh, tloong ki̒ thi THPT kuóc za năm 2017, ngwiḙ̂n Khắc Twẩn da̒ chư̭c tiếp kan thiḙ̂p, nơng diếm ba̒i thi chắc ngiḙ̂m cho thôn mêê̒nh la̒ thỉ xinh Dinh Ngo̭c Tháw.

Dổi vởi môn thi tư̭ lwâ̭n, Dô̭ Ma̭nh Twẩn khai nhâ̭n ko̒n ản Vinh chí da̭w la̒ "Xinh fắch” (ma̭ hwả xổ bảw zanh thỉ xinh bớ fâ̒n mê̒m kwán lỉ thi) chẩm thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn, mă̭c zu̒ Twẩn ó kỏ nhiḙ̂m vṷ.

Thôông kwa wiḙ̂c la̒ "Xinh fắch”, Dô̭ Ma̭nh Twẩn tâ̭p hơ̭p dươ la̭i cho Vinh zanh xắch kác thỉ xinh kâ̒n nơng diếm thi môn ngư̭ văn dớ Vinh chí da̭w, xứ lỉ. Kết kwá chẩm thấm di̭nh ba̒i thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn kuố Bô̭ GD&ĐT xác dinh kỏ 22 ba̒i thi kuố 22 thỉ xinh ản chẩm chânh lêḙ̂ch diếm bớ 1,25 dêểnh 4,75.

Kwả chi̒nh dẩw chănh, kơ kwan diê̒w tla chươ kỏ dú kăn kử kết lwâ̭n kác kả nhân liên kwan kỏ rẩw hiḙ̂w xai fa̭m tloong kan thiḙ̂p, nơng diếm môn ngư̭ văn nhơ̒ lơ̒i khai kuố Dô̭ Ma̭nh Twẩn

Kwả chi̒nh diê̒w tla, Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an da̒ tiển hă̒nh diê̒w tla vớ rôô̭ng vṷ ản, xem xét chắch nhiḙ̂m nhửng ngươ̒i kỏ kwan hḙ̂, nhơ̒ Ngwiḙ̂n kwang Vinh, Dô̭ Ma̭nh Twẩn kan thiḙ̂p, nơng diếm cho kác thỉ xinh, chách nhiḙ̂m thân nhân thỉ xinh; chắch nhiḙ̂m kuố thănh fviên Ban Chí da̭w Ki̒ thi THPT kuố tính va̒ kác thă̒nh viên ko̒n la̭i kuố Hô̭i dôô̒ng thi THPT kuốc za 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh khi̒ dớ xắi tha kan thiḙp, nơng diếm cho ba̒i thi kác thỉ xinh, twi nhiên ó kỏkăn kử dớ xứ lỉ tloong vṷ ản.

Thew Bảw CAND

 


KÁC TIN KHÁC


Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.