(HBDT) – Ka̭ ni̒ tính ha la̒ môô̭ch tloong 13 tính tlêênh to̒n kuốc xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF). Tlước ri, khởm 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển chiến kai kấp bắch khôổng chể ZTKCF ớ kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.


 

Iêw kâ̒w kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương tiếp tṷc tăng kươ̒ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Kể hwă̭ch tăng kươ̒ng ửng fỏ khấn kấp pơ̭i ZTKCF. Dă̭c biḙ̂t, dổi vởi vu̒ng ngwi kơ kaw kâ̒n tăng kươ̒ng lư̭c lươ̭ng va̒ hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt kiếm zi̭ch ta̭m thơ̒i, kiếm xwát ngiêm ngă̭t kác fương tiḙ̂n vâ̭n chiến, mo̭l kwa la̭i. Kác diḙ̂ fương tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p liên ngă̒nh, chú dôô̭ng lâ̭p thêm chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t ta̭m thơ̒i nểw kâ̒n thiết...

Chí da̭w kuố UBND tính cho thẩi, wiḙ̂c zwi chi̒ ngiêm túc hwa̭t dôô̭ng kuố kác chố kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t kỏ vai tlo̒ hết khcứ kwan tloo̭ng dớ ửng fỏ pơ̭i zi̭ch bêḙ̂nh ngwi hiếm ni̒. Twi nhiên tloong thư̭c tể ta̭i kác chốt kiếm zi̭ch vẩn ziḙ̂n tha ti̒nh tla̭ng thiểw xư̭ fổi hơ̭p liên ngă̒nh dớ kấp rút chiến khai fương ản foo̒ng ngươ̒ xư̭ lâi lan kuố bi̭ zi̭ch.

13H30 ngă̒i 8/3, ta̭i chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t dă̭ch ta̭i xa̭ Iên Mông (TF Hwa̒ Bi̒nh), dâ̒n tôi chửng kiển xư̭ kỏ mă̭t, tinh thâ̒n la̒ wiḙ̂c ngiêm túc kuố lư̭c lươ̭ng liên ngă̒nh. Twi nhiên, thew tố tlướng Ngwiḙ̂n Tiển Kông , wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, lải xe kwa vâ̭n chiến ha̒ng hwả kwa chốt da̒ fớt lơ̒ hiḙ̂w lêḙ̂nh kuố lư̭c lươ̭ng chức năng, cho rêênh xót, lo̭t fương tiḙ̂n chớ za xúc, za kâ̒m, la̒ cho wiê̒coo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh za xúc, za kâ̒m chươ da̭t hiḙ̂w kwá như moong muổn. Dang tloong kaw diếm foo̒ng chổng ZTKCF, dê̒ ngi̭ Kôông an tính xem xét diê̒w chính thấm kwiê̒n dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kánh xát zaw thông (KXZT) kấp hwiḙ̂n dớ wiḙ̂c kiếm xwát za xúc, za kâ̒m kwa chốt dám báw chiḙ̂t dế hơn.

15h ngă̒i 8/3, dân tôi kỏ mă̭t ta̭i chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t ta̭i xa̭ Hơ̭p Thi̭nh (Ki̒ Xơn). Ta̭i ni chí kỏ 2 kản bô̭ thủ i hwiḙ̂n va̒ xa̭ chư̭c, chăng kỏ lư̭c lươ̭ng kôông an va̒ Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KLTT). Thew tố tlướng Ngwiḙ̂n Thi̭ Da̒w, chốt ản thă̒nh lâ̭p năm 2009 khi̒ xắi tha zi̭ch bêḙ̂nh H5N1. Ngă̒i 9/1/2019, Chú ti̭ch UBND Ki̒ Xơn da̒ ban hă̒nh kwiết di̭nh kiḙ̂n to̒n. Thew rỉ, tha̒nh fâ̒n chốt kỏ 6 kản bô̭ ản điê̒ dôô̭ng bớ Tla̭m Thủ i hwiḙ̂n, UBND xa̭ Hơ̭p Thi̭nh, Kôông an hwiḙ̂n va̒ Đô̭i KLTT xổ 2 lwân fiên túc chư̭c ta̭i chốt fổi hơ̭p chư̭c 24/24 zơ̒/ngă̒i. Mă̭c zu̒ fân kôông kṷ thế bă̒ng văn bán, bớ ngă̒i 1/3/2019 dêểnh ka̭ ni̒, nhửng kản bô̭ Kôông an hwiḙ̂n va̒ Đô̭i KLTT xổ 2 dê̒w vẳng mă̭t. Mă̭c zu̒ tloong kaw diếm foo̒ng, chôổng ZTKCF kản bô̭ thủ i bất lư̭c khi̒ kác fương tiḙ̂n vâ̭n chiến za xúc, za kâ̒m di kwa, tloong khi dươ̒ng tính 445 la̒ hwiết meḙch zaw thôông kwan tloo̭ng nỏl liê̒n hwiḙ̂ Ba Vi̒ (Ha̒ Nô̭i) pơ̭i kuốc lô̭ 6 di kwa diḙ̂ ba̒n kác xa̭: Hơ̭p Thi̭nh, Hơ̭p Tha̒nh, Zân Ha̭, thi̭ chẩn Ki̒ Xơn, la̒ nhửng diḙ̂ fương kỏ nhê̒w tlang tla̭i, hô̭ chăn ruôi kuố hwiḙ̂n.

9h30 ngă̒i 9/3, dâ̒n tôi kỏ mă̭t ta̭i chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t tlêênh kuốc lô̭ 6 dăch ta̭i tiếw khu 14, thi̭ chẩn Lương Xơn. Twi nhiên ká 3 lư̭c lươ̭ng liên ngă̒nh dê̒w ó kỏ mă̭t. Kwa thi̒m hiếw ản mắt, to̒n bô̭ kản bô̭ Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n da̒ ản hwi dôô̭ng thuổng xa̭ Thanh Lương dớ fổi hơ̭p ku̒ng chỉnh kwiê̒n xa̭ tiêw hwí 25 kon kủi mởi fát hiḙ̂n vắc ZTKCF. Kuốc lô̭ 6 la̒ hwiết meḙch zaw thôông kwan tloo̭ng, mâ̭t dô̭ fương tiḙ̂n tham za zaw thôông tha, baw tính ha va̒ vu̒ng Tâi Bắc rất nhê̒w. Tloong ri hal tính dâ̒w kuổi kuốc lô̭ 6 la̒ Ha̒ Nô̭i va̒ Diḙ̂n Biên dê̒w xắi tha ZTKCF. Dớ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc, hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch hă̒nh dôô̭ng ửng fỏ khấn kấp pơ̭i ZTKCF, kác ngă̒nh chức năng kâ̒n fổi hơ̭p chă̭t chḙ, dám báw hwa̭t dôô̭ng 24/24 zơ̒ ta̭i kác chốt kiếm zi̭ch dớ kiếm xwátngiêm ngă̭t kác fương tiḙ̂n vâ̭n chiến, mo̭l kwa la̭i chốt la̒ hết khức kâ̒n thiết.

Ta̭i hal xa̭ Thanh Lương va̒ Hơ̭p Thanh da̒ kỏ 4 hô̭ kỏ tôống xổ 40 kon kủi bi̭ tiêw hwí zo vắc ZTKCF, 2 xa̭ ni̒ dê̒w nă̒m tlêênh da̒ng Hô̒ Chỉ Minh, záp ranh pơ̭i kác xa̭ kuố hwiḙ̂n Kim Bôi va̒ La̭ thwí. Ka̭ ni̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n 2 xa̭ da̒ thă̒nh lâ̭p 9 chốt kiếm zi̭ch ta̭m htơ̒i zo UBND xa̭ bổ chỉ kác lư̭c lươ̭ng thủ i, Kư̭w chiển binh, fṷ nư̭, kôông an, zân kwân tham za, dám báw thươ̒ng chư̭c 24/24 zơ̒. Twi nhiên da̒ng Hô̒ Chỉ Minh la̒ hwiết ma̭ch zaw thôông kwan tloong, wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p va̒ zwi chi̒ kác chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t la̒ rất kâ̒n thiết.

Thư̭c tể cho thẩi, ku̒ng vởi wiḙ̂c bổ chỉ ki̭p thơ̒i kácnguô̒n lcư̭, kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương kâ̒n fổi hơ̭p chă̭t chḙ dớ chú dôô̭ng chú dôô̭ng hưởng zẩn wiḙ̂c báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, kiếm xwát chă̭t wiḙ̂c vâ̭n chiến va̒ thi̭ tlươ̒ng dươ̭c kỏ zi̭ch. Dôông thơ̒i la̒ tốt kôông tác thôông tin, chiê̒n thôông fu̒ hơ̭p vởi ti̒nh hi̒nh dớơ̒ chôổng zi̭ch bêḙ̂nh hiḙ̂w kwá.

Dức Fươ̭ng 

  

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Dô̒ng Chum fẩn dẩw xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n “kheḙch” tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

(HBDT) – Zai dwa̭n 2015 – 2017, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc) kỏ 7 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; tḙ̂ na̭n kơ̒ bă̭c thươ̒ng xwiên xắi tha. Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m ziển biển fức ta̭p, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m nổ lư̭c xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n "kheḙch” tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kóp fâ̒n zư̭ vưng an ninh nôông thôn, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Khẩw tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hwí bó văn bă̒ng, chửng chí

Thôông tư mởi kuố Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w vươ̒ ban hă̒nh kwi di̭nh bố xung kác tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i văn bă̒ng, chửng chí. Thew rỉ 6 tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hái bó văn bă̒ng chửng chí.

Foo̒ng ngươ̒, xứ lỉ chẳl rố bớ kơ xớ

HBDT) – Khâw dơ̭t tâ̭p hwẩn kiển thức fáp lwâ̭t wê̒l foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCC) ku̒ng vởi hơn 300 hô̭ kinh zwanh kơ xớ lưw chủ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw zo Foo̒ng Kắnh xát FCCC va̒ Kửw hô̭ kửw na̭n (KHKN) – Kôông an tính tố chức tlung twâ̒n khảng 9 vươ̒ kwa. Ó chí kỏ ôông Ha̒ Kôông Tui ma̒ hâ̒w hết kác kơ xớ kinh zwanh lưw chủ ớ bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw da̒ tâ̭p chung ra̒ xwát, xứ lỉ tlang thiết bi̭ FCCC kṷ, hoóng, nơơng kấp kác thiết bi̭ diḙ̂n ta̭i kơ xớ zi̭hc vṷ lưw chủ.

Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí: Bắt 6 dổi tươ̭ng xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒

(HBDT) – Thew thôông tin ban dâ̒w bớ Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, baw khwáng 13h15’ ngă̒i 30/10/2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Ngiê̒, xa̭ Ngo̭c Lương (Yên Thwí) xắi tha môô̭ch vṷ xô xát zươ̭ 2 nhỏm mo̭l, kwả chi̒nh xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒ va̒ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ cho 3 ngươ̒i bi̭ thương, 2 xe ô tô hư hoóng, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán ước tỉnh khwáng 100 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) – Tlươ̭c xư̭ lâi lan kuố ma twỉ, môô̭hc xổ xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c dang ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ni̒. Lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n da̒ tăng kươ̒ng nhê̒w biḙ̂n fáp dẩw chănh ngăn chă̭n va̒ bắt nhê̒w vṷ buôn baảnh, vâ̭n chiến, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.