(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.
Chú "bướng” Ba̭ch Xwân Hưng bi̭ TANZ tính twiên fa̭t 12 khảng tu̒ wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 1, Diê̒w 227, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015

Thew hô̒ xơ vṷ ản năm 2016, Ba̭ch Xwân Hưng nhâ̭n thâ̒w la̭i dất tlôông lo̭ dác kuố 19 hô̭ zân thôn Lô̭ng, xa̭ Thanh Nông dớ kái ta̭w la̭i thee̒nh aw ruôi thwí xán. Twi nhiên  wiḙ̂c chiến dối mṷc dích xứ zṷng dất kuố Hưng chăng dủng kwi di̭nh. Ngă̒i 22/12/2017, UBND hwiḙ̂n La̭c Thwí tha kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m ha̒nh chỉnh dổi vởi Ba̭ch Xwân Hưng xổ thiê̒n 20 tliḙ̂w dôô̒ng va̒ buô̭c fái xan lấp tlá la̭i mă̭t bă̒ng nhơ ku. Tloong kwả chi̒nh xan lấp dát, Hưng mắt tloong khu vư̭c hang Kô̭t Kơ̒ thuô̭c thôn Lô̭ng, xa̭ Thanh Nông kỏ wa̒ng xa khwảng. Khwáng kuổi khảng 10/ 2018, Hưng liên la̭c, thwá thwâ̭n va̒ thê Kwách Kông Twa̭, Ba̭ch Ngo̭c Kwiê̒n, Fu̒ng Xwân Hu̒ng, Chương Kông Chảnh, Bu̒i Văn Thú khai thác wa̒ng ta̭i khu vư̭c hang Kô̭t Kơ̒, thiê̒n kôông la̒ 200.000 dôô̒ng/ ngươ̒i/ ngă̒i.
Khwáng 22h  ngă̒i 3/11/2018, khâw khi hết zơ̒ khai thác, Ba̭ch Xwân Hưng ku̒ng mo̭i ngươ̒i tha khói hang wê̒l nha̒. Dêểnh khwáng 2h30 ngă̒i 4/11/2018, Ba̭ch Xwân Hưng nhâ̭n ản tin bảw bế meḙch hô̒ dác tloong hang Kô̭t Kơ̒ ngâ̭p kỉn kướ hang la̒ cho Chương Kông Chảnh va̒ Bu̒i Văn Thủ vất tích. Ngăi khâw khi nhâ̭n ản tin bảw, Ba̭ch Xwân Hưng da̒ dêểnh hang Kô̭t Kơ̒ hwi dôô̭ng ngươ̒i thân, za di̒nh tố chức hút dác dớ thi̒m kiểm, kửw Chảnh,Thủ. Twi nhiên zo lươ̭ng dác va̒ bu̒n tloong hang kwả nhê̒w cho rêênh Hưng da̒ bảw dêểnh chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương dớ zúp dơ̭, kửw hô̭, kửw na̭n. Khâw khi nhâ̭n ản tin bảw, UBND hwiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w dớ kửw hô̭ kửw na̭n khấn kấp. Khâw nhê̒w ngă̒i thi̒m kiểm, lư̭c lươ̭ng kửw hô̭ da̒ thi̒m ản thi thế , Chương Kông Chảnh, Bu̒i Văn Thú ớ tloong hang.
Ngă̒i 5/11/2018, Ba̭ch Xwân Hưng dêểnh kơ kwan Kôông an dâ̒w thủ va̒ khai bảw wê̒l ha̒nh vi kuố mêê̒nh. Vởi ha̒nh vi fa̭m thô̭i nêw tlêênh, Ba̭c Xwân Hưng da̒ bi̭ Viḙ̂n KXNZ tính chwi tổ wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán  2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.
Ta̭i fiên twa̒, khâw khi xem xét to̒n ziḙ̂n nô̭i zung vṷ ản ku̒ng nhơ xem xét dơn xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố da̭i ziḙ̂n kác na̭n nhân. Hô̭i dôô̒ng xét xứ da̒ twiên fa̭t Ba̭ch Xwân Hưng 12 khảng tu̒. Wê̒l chắch nhiḙ̂m zân xư̭, da̭i ziḙ̂n za di̒nh ngươ̒i bi̭ ha̭i va̒ bi̭ kảw da̒ tư̭ ngwiḙ̂n thwá thwâ̭n bô̒i thươ̒ng, Hô̭i dôô̒ng xét xứ chăng xem xét.

PV

KÁC TIN KHÁC


15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.