(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.


Kác dổi tươ̭ng bi̭ bắt wê̒l hă̒nh vi deẻnh ba̭c ăn thiê̒n zơ̒i hi̒nh thức dả ka

Baw khwáng 11h40 tlươ ngă̒i 22/6/2019, Kôông an TF Hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p vởi lư̭c lươ̭ng kơ dôô̭ng(PK20) Kôông an tính, Kôông an Fươ̒ng Zân Chú, TF Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ bắt nhỏm deẻnh ba̭c kwi mô lởn va̒ fương thức, thú dwa̭n mởi ta̭i ngôi nha̒ chăng kỏ ngươ̒i ớ va̒ Ngân ha̒ng dang foong twá thuô̭c xỏm Dâ̒m, xa̭ Zân Chú, TF Hwa̒ Bi̒nh. Lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ bắt va̒ ta̭m zư̭ 66 dỏi tươ̭ng, 22 kon ka, 13 xe ô tô, 57 xe mô tô ku̒ng nhê̒w tang vâ̭t liên kwan

Ni la̒ xởi ba̭c kỏ fương thức, thú dwa̭n mởi chăng tls thiê̒n mă̭t ngăi khi̒ chơi ma̒ tích kê khâw buối mơit tlá, tỉnh thiê̒n. Nhỏm dổi tươ̭ng tlêênh gô̒m kác i̒nh Fủ Tho̭, Ha̒ Nô̭i, Ha̒ Zang, hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung va̒ hwa̭t dôô̭ng kỏ tố chức, chí chơi baw 1 ngă̒i thử bắi ha̒ng twâ̒n bớ khwáng 10h dêểnh 15 h. Bo̭n chủng lơ̭i zṷng ngôi nha̒ hwang, khânh ngiḙ̂ diḙ̂ va̒ xa khu zân kư dớ hwat dôô̭ng.

Vṷ wiḙ̂c xắi tha, lư̭c lươ̭ng kôông an da hwi dôô̭ng khânh 100 KBCX tham za tloong rỉ Kánh xát kơ dôô̭ng khwáng 50 ngươ̒i. Tloong kwả chỉnh vâi bắt, môô̭ch dôô̒ng chỉ Tlung xi̭ kản bô̭ kắnh xát kơ dôô̭ng bi̭ thươn.

Ka̭ ni̒ kỏ khwáng 30 dổi tươ̭ng tlổn chă̭l, vṷ wiḙ̂c dang ản tiếp tṷc diê̒w tla la̒ ro̭.

Ngô Thwí (Kôông an tính)

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.