(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Kwa 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07 kuố Bô̭ Kôông an, Kôông an tính va̒ Kôông an kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p ku̒ng kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c zwi chi̒ va̒ xâi zư̭ng 59 mô hi̒nh wê̒l foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, TNXH, như Mô hi̒nh "Kơ kwan tư̭ kwán wê̒l ANCT”, "Nha̒ tlươ̒ng tư̭ kwán wê̒l ANCT” "Nha̒ tlươ̒ng an twa̒n chang ma twỉ” "Kṷm an ninh záp ranh”, "Kṷm dwa̒n kết kwân zân”... Nhơ̒ thể, kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c da̒ fổi hơ̭p vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an va̒ kác xớ, nga̒nh, UBND kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ zái kwiết tốt kác dơn, thư, khiểw na̭i, tổ kảw, tâ̭p tâ̭p dôông mo̭l tlêênh diḙ̂ ba̒n. Vởi nhửng tha̒nh tích da̒ da̭t ản, 5 năm kwa da̒ kở 5 kơ kwan, 4 zwanh ngiḙ̂p nhâ̭n ản Kơ̒ thi duôi; 10 dơn vi̭ vi̭ nhâ̭n ản bă̒ng khen kuố Bô̭ Kôông an; 39 dơn vi̭ nhâ̭n bă̒ng khen kuố UBND tính; 268 dơn vi̭ ản nhâ̭n zẩi khen kuố Zảm dôốc Kôông an tính.

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhển meḙnh: Foong tla̒w BVANTK kỏ ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng dổi vởi nhiḙ̂m vṷ zư vưng ốn di̭nh ANCT – CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Zo rỉ, dớ tiếp tṷc fát hwi nhửng kết kwá da̭t ản, tloong thơ̒i zan dêểnh, lư̭c lươ̭ng Kôông an kâ̒n tiếp tṷ tăng kươ̒ng kôông tác kôông tác nẳm va̒ zư̭ bảw ti̒nh hi̒nh, chú dôô̭ng hửng zâ̭n, kiếm tla, tố chức deẻnh zả, fân lo̭i foong tla̒w ta̭i kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c; tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Kết lwâ̭n xổ 86/KL-TW ngă̒i 5/11/2010 kuố Bô̭ chỉnh tli̭ wê̒l "Tăng kươ̒ng xư̭ lảnh da̭w kuố Dáng wê̒l kôông tác fo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m tloong ti̒nh hi̒nh mởi ”. Koi tloo̭ng kôông tác zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng, nơng kaw nhâ̭n thức cho kản bô̭, dáng viên, kôông nhân viên, hoo̭c xinh, xinh viên, nơng kaw kánh zác, foo̒ng ả âm mưw thú dwa̭n "ziḙ̂n biển hwa̒ bi̒nh”, tâ̭p hơ̭p khức meḙnh kuố to̒n zân tham za zư̭ zi̒n ANCT ớ kơ xớ....

 


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tlaw bă̒ng khen kuố UBND tín cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc

 

Nhân zi̭p ni̒, UBND tính da̒ tă̭ng bă̒ng khen cho 5 tâ̭p thế, 8 kả nhân; Zảm dôốc Kôông an tính tă̭ng zẩi khen cho 9 tâ̭p thế, 14 kả nhân vi̒ da̒ kỏ ha̒nh tích xwất xắc tloong 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”

MH

 


KÁC TIN KHÁC


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.

Chẩn chính hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t – do̒i hói bức thiết khi zi̭ch tá kủi châw Fi bu̒ng fát.

(HBDT) – Ka̭ ni̒ tính ha la̒ môô̭ch tloong 13 tính tlêênh to̒n kuốc xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF). Tlước ri, khởm 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển chiến kai kấp bắch khôổng chể ZTKCF ớ kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.