(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tinEenh Ngwiḙ̂n Văn Lanh,, tô 9 fươ̒ng Thi̭nh Lang (TF Hwa̒ Bi̒nh) chứ la̭i: "Khi̒ tlâ̭n mươ lṷ li̭ch xứ năm 2017, tin ức wê̒l mươ lṷ xwất hiḙ̂n dă̭c tlêênh kác chang MXH, chú iểw la̒ kác za̭ng tin kâ̭p nhâ̭t ti̒nh hi̒nh, thế hiḙ̂n kwa kác zoo̒ng tla̭ng thải hwang mang, lo rưới, bất an... Nối bâ̭t ha̒ng dâ̒w la̒ thôông tin dâ̭p thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh... khắp bế. Nhê̒w ngươ̒i zân TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ dươ ká nha̒ di xơ tản! Mă̭c zu̒ chăng xác di̭nh ản thôông tin ni̒ xwất fát bớ no, ngăi khi xwất hiḙ̂n nỏ da̒ lan twá thew kấp xỏ nhân, thu hút ha̒ng tlăm ngi̒n lươ̭t mo̭l thew ro̭i, chiê xé, bi̒nh lwâ̭n. Za di̒nh tôi rất lo lẳng vi̒ nha̒ kắch kh Da̒ tâ̒n 100 mét, cho rêênh tôi liê̒n dươ za di̒nh di xơ tản”

Nhê̒w ngươ̒i i fái rớ nha̭m, rớ kươ̒i nhơ za di̒nh eenh Ngwiḙ̂n Văn Lanh khi wáng tin iểng thew ma̒ chăng kiếm chửng nhửng kiếw tin tức bi̭ thối fôô̒ng, bóp mẻw. Xwiên ta̭c tlêênh MXH. Fố biển nhất nhửng thôông tin zởi thiḙ̂w xán fấm ản baảnh online, nhửng thôông tin zâ̭t gân nhă̒m mṷc dích "kâw like” tăng lươ̭t thew ro̭i. Môô̭ch za̭ng thôông tin ản la̒ zá tlêênh MXH dôông mo̭l xứ zṷng nhơ facebook, youtube, twiter... la̒ nhửng vẩn dê̒ iên kwan dr kơ kwan nha̒ nước, kác kả nhân kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Dáng, Nha̒ nước da̒ ngí va̒ dương nhiḙ̂m. Thew kách khả chwiên ngiḙ̂p, nhửng chang MXH zá ma̭w ản lâ̭p tha, dăng tái hwă̭c ka̒i kẳm nhửng thôông tin biḙ̂ dă̭ch la̒ cho mo̭l doo̭c hwang mang, nhen nhỏm ngwi kơ zâi bất ốn xa̭ hô̭i khi kổ ti̒nh dươ tin xai xư̭ thâ̭t liên kwan dêểnh ti̒nh hi̒nh kinh tể, chỉnh tli̭ kuố dất nước.Ngươ̒i zân xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) ản tiên chiê̒n, hưởng zâ̭n kắch tiếp kâ̭n thôông tin chỉnh thôổng, xác thư̭c khi tham za kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i facebook, youtube, zalo...

La̒ môô̭ch nha̒ bảw kỏ nhê̒w kinh ngiḙ̂m wê̒l vẩn dê̒ tin tức zá va̒ an twa̒n thôông tin tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i, eenh Bu̒i Thanh Tâm, Fỏ tlươ̒ng Ban Thơ̒i xư̭ - Cỉnh tli̭ Bảw Fáp lwâ̭t tha̒nh fổ Hô̒ Chỉ Minh  kánh bảw: Ka̭ ni̒ tin tức zá kỏ nhê̒w lo̭i, tla̒n ngâ̭p tlênh MXH. Kỏ nhê̒w nô̭i zung ban dâ̒w tướng nhơ vô thưởng, vô fa̭t, vởi khá năng fát tản meḙnh kuố kôông dôô̒ng ma̭ng, nỏ râ̒n bi̭ "biểntưởng”, tớ thee̒nh mổi de zwa thư̭c xư̭, tác dôô̭ng tiêw kư̭c dêểnh zư lwâ̭n xa̭ hô̭i bới tỉnh chất mẻw mỏ, xai lâ̭ch, thi chỉ vi fa̭m fáp lwâ̭t. Wiḙ̂c ni̒ do̒i hói ngươ̒i xứ zṷng MXH fái nơng kaw nhâ̭n thức, chang bi̭ cho mêê̒nh khá năng fân biḙ̂t, xác thư̭c thôông tin.
Thew gi nhâ̭n kuố Xớ TT&CT: Ta̭i tính ha, kác MXH ản xứ zṷng nhê̒w nhất la̒ facebook, youtube, youtube. Thôổng kê chươ dâ̒i dú, to̒n tính kỏ tlêênh 50.000 ta̒i khwán MXH, tloong rỉ kỏ 17.000 ta̒i khwán la̒ kuố kản bô̭, kôông chức. Thơ̒ zan khânh ni mă̭c zu̒ tính da̒ chủ tloo̭ng kôông tác dẩw chanh, ngăn chă̭n, xứ lỉ, gơ̭ dá, chiḙ̂t fả tin zá, tin xẩw dô̭c tlêênh MXH, nưng hiḙ̂w kwá chươ kaw. Dêểnh ka̭ ni̒, wiḙ̂c thew ro̭i va̒ xác nhâ̭n thông tin xẩw, dôô̭c dê̒w bă̒ng biḙ̂n fáp thú kôông, chứ chươ kỏ kôônng kṷ hiḙ̂w kwá dớ fát hiḙ̂n, thew ro̭i, xứ lỉ thôông tin. Lư̭c lươ̭ng chức năng chươ thảw, dá ản tin xẩw vi̒ mẳi chú ớ nước wa̒i. Bớ thư̭c tla̭n tlêênh, Xớ TT&CT da̒ dê̒ xwất xâi zư̭ng fâ̒n mê̒m kuố tính dớ kwán lỉ, xwả dá thôông tin zá, nơng kaw năng lư̭c foo̒ng, chôổng fâ̒n mê̒n dôô̭c ha̭i tlêênh MXH. Dôô̒ng thơ̒i kiển ngi̭ xâi zư̭ng ha̒nh lang fáp lỉ va̒ chể ta̒i kwiết liḙ̂t dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá thôông tin, chể ta̒i kwiết liḙ̂ dớ nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác dẩw chanh, ngăn chă̭n tin tức zá tlêênh môi tlươ̒ng ma̭ng. Tlước rỉ, Xớ da̒ tham mưw cho UBNZ tính ban ha̒nh Dê̒ ản "Tăng kươ̒ng hiḙ̂w kwá kôông tác chôổng vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ thô̭i fa̭m tlêênh mang internet”

Xoong xoong ku̒ng wiḙ̂c nơng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ dổi vởi thôông tin tlêênh MXH, Xớ TT&CT dang di̭nh hưởng cho kác kơ kwan bảw chỉ nhơ Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Da̒i CT-CH tính, Tlung tâm VH-TT kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tăng kươ̒ng tiên chiê̒n wê̒l kác nô̭ zung liên kwan wê̒l vẩn dê̒ tin zá va̒ an twa̒n thôông tin tlêênh MXH. Kwa rỉ nơng kaw nhâ̭n thức, nhắc báw ngươ̒i zu̒ng MXH kâ̒n dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin, tư̭ chang bi̭ cho mêê̒nh kiển thức kâ̒n thiết dớ mối ngươ̒i tư̭ xa̒ng loo̭c thông tin, tiếp kâ̭n thôông tin kỏ ích, chỉnh thôổng, khai thác nhửng ưw diếm kuố MXH.TT


KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ