(HBDT) – Thơ̒I zan khânh ni, boỏng ba̒n la̒ môô̭ch tloong nhửng môn thế thaw ản nhê̒w ngươ̒i ươ thích va̒ fát chiến meḙnh ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw. Nhê̒w zái dẩw ản tố chức da̒ thu hút ngă̒i ka̭ng dôông mo̭l tham za tâ̭p liḙ̂nKác VDV tham za thi dẩw ta̭i Zái Boỏng ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw năm 2020. 

Eenh Ha̒ Kôông Úi, Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm VH-TT hwiḙ̂n Mai Châw cho mắt: Xo với kác môn thế thaw khác nhơ kâ̒w lôông, boỏng chiê̒n… thi̒ môn boỏng ba̒n khânh ni da̒ kỏ bước fát chiến dảng kế. Xổ Kâw la̭c bô̭ (KLB) mo̭l than za liḙ̂n tâ̭p môn boỏng ba̒n ta̭ikác diḙ̂ fương ngă̒i ka̭ng tăng. Ka̭ ni̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ 3 KLB boỏng ba̒n da̒ kỏ kwiết di̭nh thă̒nh lâ̭p, hwa̭t dôô̭ng thew hi̒nh thức xa̭ hô̭i hwả, xâi zư̭ng diê̒w lḙ̂, kwi chể chă̭t chḙ, thu hút nhê̒w ngươ̒i tham za liḙ̂n tâ̭p thươ̒ng xwiên. Wa̒i tha môô̭ch xổ diḙ̂ fương kỏ foong tla̒w boỏng ba̒n nhơ kác xa̭: Chiềng Châw, Mai Ha̭, Tha̒nh Xơn, thi̭ chẩn Mai Châw…

Boỏng ba̒n la̒ môn thế thaw ó do̒i hói kwả nhê̒w chang thiết bi̭, zṷng kṷ nhơ nhê̒w môn thế thaw khác, chí kâ̒n khôông zan vươ̒ dú kê kẳi ba̒n ku̒ng kâl vơ̭t va̒ tlải boỏng la̒ kỏ thế chơi môn thế thaw ni̒. Zo rỉ, wa̒i kác KLB ản kwiết di̭nh thă̒nh lâ̭p kỏ xân tâ̭p rôô̭ng ra̭i, chang thiết bi̭ dâ̒i dú wê̒l kơ xớ vâ̭t chất, chang thiết bi̭ liḙ̂n tâ̭p, da fâ̒n ko̒n la̭i kác diḙ̂ fương chí kỏ 1 – 2 ba̒n. Nhửng fát deẻnh kỏ dô̭ xwẳi va̒ tôốc dô̭ leenh ku̒ng nhửng thiểng dôô̭ng "loo̭c koo̭c” khi̒ tlải boỏng nắi tlêênh mă̭t ba̒n la̒ cho môn thế thaw ni̒ tlớ lêênh hấp zâ̭n, thủ vi̭, thu hút ản nhê̒w ngươ̒i tham za liḙ̂n tâ̭p. Baw kác buối khuô̭ng, khâw kác zơ̒ la̒ wiḙ̂c, hoo̭c tâ̭p, nhửng ngươ̒i ươ môn ni̒ de̒ tâ̭p chung liḙ̂n tâ̭p.

Ha̒ng năm, wa̒i zái boỏng ba̒n zo hwiḙ̂n tố chức, bớ kác nguô̒n xa̭ hô̭i hwả, kác KLB boỏng ba̒n tlêênh diḙ̂ ba̒n ko̒n tố chức kác zái thi dẩw zaw hư̭w zươ̭ kác KLB dớ kác VDV kỏ kơ hô̭i zaw lưw, thi dẩw hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m, kwa rỉ khích lḙ̂ kác VDV hăng hải thi duô liḙ̂n tâ̭p. Ta̭i zái Bỏng ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw năm 2020 tố chức kuổi khảng 7 vươ̒ kwa da̒ thu hút khânh 40 VDV kuố 8 xa̭, thi̭ chẩn va̒ KLB tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n tham za thi dẩw ớ nô̭i zung dơn nam. Wa̒i kác thăi vơ̭t la̭w liḙ̂n kỏ xư̭ kóp mă̭t kuố nhê̒w VDV tlé, ảnh deẻnh zả kaw wê̒l chwiên môn, năng khiểw va̒ ki̭ thwâ̭t deẻnh boỏng. Diến hi̒nh nhơ VDV Zwa̭n Tha̒nh Zương, Ngwiḙ̂n Thanh Bi̒nh (thi̭ chẩn Mai Châw), Ngwiḙ̂n Fủ Kươ̒ng (KLB 30/4), Ngwiḙ̂n Thanh Cha̒ (KLB Chiê̒ng Mai)…

Eenh Ha̒ Kôông Úi cho mắt thêm: Dớ foong tla̒wliḙ̂n tâ̭p boỏng ba̒n ngă̒i ka̭ng fát chiến, thơ̒i zan dêểnh, hwiḙ̂n tiếp tṷc dấi meḙnh kôông tác xa̭ hô̭i hwả thế zṷc -–thế thaw, tố chức thêm kác zái boỏng ba̒n, thi dẩw zaw lưw zươ̭ kác KLB diḙ̂ fương dớ tiến cho̭n kác ha̭t nhân tiêw biếw, ta̭w nguô̒n VDV boỏng ba̒n cho hwiḙ̂n. Kwa rỉ dấi meḙnh va̒ dươ kuô̭c vâ̭n dôô̭ng ""o̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vi̭ da̭i"”ngă̒i ka̭ng fát chiến rôô̭ng khắp.


Dô̭ Ha̒


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Iên Bôô̒ng xôi nối foong tla̒w thế thaw kwâ̒n chủng

(HBDT) – Kứ mối bân khuông, kác nha̒ văn hwả ta̭i kác xỏm ướ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) de̒ kha̒w di thiểng rew, ho̒, kố vṷ ngươ̒i zân tham za liḙ̂n tâ̭p, thi dẩw thế thaw. Nhửng môn thế thaw ản ngươ̒i zân ơứ ni ươ thích la̒ boỏng chiê̒n mê̒m, kâ̒w lôông, khiêw vṷ thế thaw… Re̒nn liḙ̂n thế thaw da̒ tlớ thee̒nh môô̭ch fâ̒n ó thế thiểw tloong dơ̒i khôổng, xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i zan.

Xa̭ Ngo̭c Lâw fát chiến kác môn thế thaw kwâ̒n chủng

(HBDT) – Khâw thơ̒i zan thư̭c hiên za̭n kắch xa̭ hô̭i, nhă̒m tăng kươ̒ng kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19, foong tkla̒w liḙ̂n tâ̭p thế zṷc, thế thaw (TZTT) ớ xa̭ vu̒ng kaw Ngo̭c Lâw (La̭c Xơn) de̒ xôi nối, rô̭n ra̒ng khắp kác xân chơi nha̒ văn hwả.