(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.


Kản bô̭ va̒ nhân zân xa̭ Văn ngiḙ̂ (La̭c Xơn) thươ̒ng xwiên tâ̭p liḙ̂n thế thaw nơng kaw khức khwé.

Foong tla̒w TZDKXZDKVH tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n kỏ khức la twá lởn, ta̭w ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n và thu hút dông nhân zân tham za. Kwa foong tla̒w da̒ fát hwi tiê̒m năng, hwi dôô̭ng ản khức meḙnh da̭i do̒n kết to̒n zân tloong thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến KT-XH, AN-QP kuố diḙ̂ fương. Năm 2018, to̒n hwiḙ̂n kỏ 29.320 hô̭ za di̒nh van hwả, chiểm 86% tloong rỉ kỏ 11.498 hô̭ za di̒nh van hwả 3 năm liên tṷc; cỏ 291/363 khu zân khu văn hwả; 149/156 kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p da̭t chwấn van hwả; 283/363 khu zân kư kỏ nha̒ văn hwả, khu thế thaw kỏ chang thiết bi̭ dám báw fṷc vṷ tloong kác buối xinh hwa̭t kác buối xinh hwa̭t kôô̭ng dôô̒ng. 8/28 xa̭ da̭t chwấn nông thôn mởi. Ha̒ng năm tí lḙ̂ ngươ̒i tham za liḙ̂n tâ̭p thế thaw thew tiêw chấn da̭t 29%, ngươ̒i liḙ̂n tâ̭p thươ̒ng xwiên da̭t tlênh 31%, hô̭ za di̒nh thế thaw da̭t tlêênh 21%...

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kwiê̒n, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n La̭c Xơn cho mắt: Dớ kỏ ản kết kwá tlêênh, foong tla̒w TZXZDKVH luôn nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ fổi hơ̭p kuố Mă̭t tlâ̭n, kác hô̭i, dwa̒n thế, xư̭ hướng ửng nhiḙ̂t ti̒nh kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân. Dă̭c biḙ̂t kác káp ngă̒nh kỏ nhê̒w dối mởi tloong wiḙ̂c chí da̭w diê̒w hă̒nh kác nô̭i zung foong tla̒w gẳn ku̒ng kác tiêw chỉ xâi zư̭ng nông thôn mởi, dô thi̭ văn minh. Kác foong tla̒w xâi zư̭ng za di̒nh văn hwả, la̒ng văn hwả, ngươ̒i tốt, wiḙ̂c tốt, diến hi̒nh tiên tiển... ản chiến khai fu̒ hơ̭p tâm tư, ngiḙn voo̭ng kuố nhân zân cho rêênh leenh choỏn di baw kuô̭c khôổng. Thôông kwa kác foong tla̒w thi duô da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w tâ̭p thế, kả nhân diến hi̒nh tiên tiển kỏ mô hi̒nh tốt, kắch la̒ hăi zoong li̭a zả tli̭ kinh tể kaw. Tiêw biếw nhơ mô hi̒nh ruôi ốp, ta̭w ka zôổng kuố za di̒nh ôông Bu̒i Văn Hwể, xỏm Dáng 2, xa̭ Chỉ Thiḙ̂n. Mô hi̒nh chiến dối kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi kuố chi bô̭ Ré Vơng, xa̭ Fủ Lương. Ba̒ Kwắch Thi̭ Zung, xỏm Bui, Nhân Ngiḙ̂, tố tlướng la̒ng ngê̒ mâl tle daanh ta̭w wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho 150 law dôô̭ng kỏ thu nhâ̭p 30 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Ôông Bhu̒i Văn Như̭n, xỏm Kwa̒n, xa̭ Twân Da̭w tlôông bỉl dó lể hô̭t cho thu nhâ̭p 730 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, ta̭w wiḙ̂c la̒ va̒ thu nhâ̭p ốn di̭nh cho 23 law dôô̭ng...

Vởi xư̭ baw kuô̭c kuố kác wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, mă̭t tlâ̭n, kác Hô̭i, dwa̒n thế ku̒ng xư̭ dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng tích kư̭c kuố ngươ̒i zân, foong tla̒w TZDKXZDKVH da̭t ản nhê̒w kết kwá dảng mư̒ng, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả chiê̒n thôổng tốt dḙp, tinh thâ̒n do̒n kết kôô̭ng dôô̒ng, tương thân, tương ải, zúp kha̒ fát chiến kinh tể, xâi zư̭ng nếp khôổng văn minh, môi tlươ̒ng văn hwả lă̒nh ma̭nh.

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kwiê̒n, Fỏ tlươ̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n La̭c Xơn, dớ tiếp tṷc nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w TZDKXZDKVH, Ban Chí da̭w hwiḙ̂n da̒ dê̒ tha kác nhiḙ̂m vṷ va̒ zái fáp kṷ thế fẩn dẩw năm 2019, hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 86,5% za di̒nh văn hwả; 81,5% khu zân kư văn hwả; 96% kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p da̭t chwấn văn hwả.

Dô̭ Ha̒


KÁC TIN KHÁC


Kỏ tlêênh 42.500 ngươ̒i tâ̭p Thế zṷc thế thaw thươ̒ng xwiên

(WBDT) – Foong tla̒w to̒n zân re̒n liḙ̂n thế thaw thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng dấi mḙnh. Kác kơ kwan, dơn vi̭, kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức, fát dôô̭ng nhê̒w wa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) nhơ ngă̒l chă̭l Olympic vi̒ khức khwé to̒n zân, tăng kươ̒ng zaw lưw TZTT tloong va̒ wa̒i wiḙ̂n.

Kim Bôi tố chức tha̒nh kôông Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw lâ̒n thử VI năm 2017

(WBĐT) - Da̭i hô̭i TDTT wiḙ̂n Kim Bôi la̒ xư̭ kiḙ̂n chỉnh tli̭, wa̭t dôô̭ng văn wả kỏ ỉ ngiḙ̂ thiết thư̭c nhă̒m tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n, la̒ ngă̒i hô̭i biếw zương lư̭c lươ̭ng, khức mḙnh kuố Dáng bô̭ mân nhân zân kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n. Thôông kwa rỉ khắng di̭nh chất lươ̭ng kuố foong tla̒w TDTT tloong kwâ̒n chủng nhân zân, thúc dấi kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "to̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”

Wa̒ Bi̒nh za̒nh zái nhất to̒n do̒n vởi 11 wi chương wa̒ng, 9 wi chương ba̠c va̒ 5 wi chương dôô̒ng

(WBDT) – Thổl ngă̒i 9/11, ta̠i Kung văn wả tính Wa̒ Bi̒nh da̒ ziê̠n tha lê̠ tôống kết, bể ma̠c Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương; lảnh da̠w kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính.

Kaw Vong tố chức the̒nh kôông Da̱i hô̱i TDTT lâ̒n thử V, năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 25/10, ta̱i Xân vâ̱n dôô̱ng wiê̱n Kaw Vong tố chức Lê̱ khai ma̱c Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw lâ̒n thử V, năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ dôlng chỉ Ngwiển Thi̱ Oanh, UV BTV Tính wí, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính wí; Lảnh da̱w Xớ Thông tin va̒ Chwiê̒n thông; Xớ VH,TT&DL va̒ la̒nh da̱w Wiê̱n wí, UBND, Vo̒ng VH-TT kác wiê̱n, tha̒nh vổ

Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017 tha̒nh kôông thốch de̠p

(WBDT) – Ngă̒i 21/10 ta̠i dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) Bảw Wa̒ Bi̒nh vổi hơ̠p mân Xớ VH, TT&DL, Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức khai ma̠c Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017. Ni la̒ môn thử 7 tlêênh tôống xổ 14 môn nă̒m tloong chương chi̒nh Da̠i hô̠i TDTT kác kấp tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI, năm 2018. Dêểnh zư̱ kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính, ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w da̱i ziê̱n kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ kác wiê̱n, tha̒nh vổ, da̱i ziê̱n nha̒ ta̒i chơ̱ chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh.

Khai ma̠c zái Boỏng chiê̒n hơi tlung, kaw thuối tính năm 2017

(WBDT) - Ngă̒i 29/8 Xớ VH, TT&DL vổi hơ̠p mân Hô̠i ngươ̒i kaw thuối tính khai ma̠c zái Boỏng chiê̒n hơi tlung, kaw thuối tính năm 2017. Dểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính va̒ kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w da̠i ziê̠n Ban Twiên zảw Tính wí, UBNTTQ ku̒ng dông dasww hô̠i viên ngươ̒i kaw thuối tloong tính