(WBDT) – Ngă̒i 25/10, ta̱i Xân vâ̱n dôô̱ng wiê̱n Kaw Vong tố chức Lê̱ khai ma̱c Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw lâ̒n thử V, năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ dôlng chỉ Ngwiển Thi̱ Oanh, UV BTV Tính wí, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính wí; Lảnh da̱w Xớ Thông tin va̒ Chwiê̒n thông; Xớ VH,TT&DL va̒ la̒nh da̱w Wiê̱n wí, UBND, Vo̒ng VH-TT kác wiê̱n, tha̒nh vổ


Khổi ziê̱u binh ziê̱u ha̒nh biếw zương lư̱c lươ̱ng.

 

Dô̒ng ch Ngwiển Th Oanh, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính tă̱ng wa chúc mư̒ng da̱i hôi.


Ma̒n ziê̱n Xắc Buô̒ kuố 200 ngê̱ nhân ti da̱i hô̱i.

Da̱i hô̱i TDTT wiê̱n Kaw Vong lâ̒n thử V, năm 2017 da̒ thu hút tlêênh 1.000 vâ̱n dôô̱ng viên tham za ản cho̱n bớ kác xa̱, thi̱ chẩn kỏ 8 môn thi dẩw: Boỏng chiê̒n, boỏng dả, kẻw ko, dúi kâ̱i, bảnh nả, kâ̒w lôông, boỏng ba̒n, kơ̒ tưởng. 100% kác xa̱, thi̱ chẩn dê̒w tố chức Da̱i hô̱i TDTT da̒ thu hút tlêênh 1.000 vâ̱n dôô̱ng viên tham za thi dẩw ớ kác môn. Da̱i hô̱i TDTT wiê̱n Kaw Vong la̒ ngaw̒i hô̱i thế thaw kuố nhân zân kác zân tô̱c tloong wiê̱n, kóp vâ̒n vâ̱n dôô̱ng kác thơ̒ng lớp nhân zân thươ̒ng xiên liê̱n tâ̱p thế zu̱c, thế thaw dớ tăng kươ̒ng khức khwé, vu̱c vu̱ law dôô̱ng, ho̱c tâ̱p, vát chiến kinh tể - xa̱ hô̱i; dấi me̱nh kuô̱c vâ̱n dôô̱ng "To̒n zân re̒n liê̱n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̱i” zai dwa̱n 2012 – 2020; dôô̒ng thơ̒i zư̱ zi̒n, vát chiến kác môn thế thaw zân tô̱c chiê̒n thôổng; tăng kươ̒ng hô̱i nhâ̱p kác môn thế thaw dương da̱i. Ni ku̒ng la̒ zi̱p dớ tiến cho̱n vâ̱n dô̱ng viên tiêw biếw, xwất xắc tham zư̱ Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI năm 2018

Ngăi khâw lê̱ khai ma̱c la̒ thi dẩw chung kết kác môn boỏng chiê̒n nam – nư̱, boỏng dả kuố kác dô̱i Tâi Vong, Xwân Vong, Nam Vong, Thu Vong, thi̱ chẩn Kaw Vong

Kết thúc Da̱i hô̱i, BTC dal tlaw zái nhất to̒n do̒n cho xa̱ Nam Vong ản 11 wi chương wa̒ng, 3 wi chương ba̱c, 1 wi chương dôô̒ng; xa̱ Zủng Vong da̱t zái nhi̒ to̒n do̒n ản 5 wi chương wa̒ng, 3 wi chương bạc, 5 wi chương dôô̒ng; xa̱ Xwân Vong da̱t zái ba to̒n do̒n ản 5 wi chương wa̒ng , 7 wi chương ba̱c, 1 wi chương dô̒ng


                                                                                           P.V

KÁC TIN KHÁC


Tlêênh 200 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 19-21/7, Xớ VH,TT&DL da̒ tố chức thee̒nh kông zái zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

Khânh 300 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái kâ̒w lôông – boỏng ba̒n kông nhân viên chức law dôô̭ng(KNVCLD) wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018

(WBDT) - Ngă̒i 13-15/3 wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức tha̒nh kôông zái Kâ̒w lôông – Boỏng ba̒n KNVCLD wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018

Kỏ tlêênh 42.500 ngươ̒i tâ̭p Thế zṷc thế thaw thươ̒ng xwiên

(WBDT) – Foong tla̒w to̒n zân re̒n liḙ̂n thế thaw thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng dấi mḙnh. Kác kơ kwan, dơn vi̭, kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức, fát dôô̭ng nhê̒w wa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) nhơ ngă̒l chă̭l Olympic vi̒ khức khwé to̒n zân, tăng kươ̒ng zaw lưw TZTT tloong va̒ wa̒i wiḙ̂n.

Kim Bôi tố chức tha̒nh kôông Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw lâ̒n thử VI năm 2017

(WBĐT) - Da̭i hô̭i TDTT wiḙ̂n Kim Bôi la̒ xư̭ kiḙ̂n chỉnh tli̭, wa̭t dôô̭ng văn wả kỏ ỉ ngiḙ̂ thiết thư̭c nhă̒m tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n, la̒ ngă̒i hô̭i biếw zương lư̭c lươ̭ng, khức mḙnh kuố Dáng bô̭ mân nhân zân kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n. Thôông kwa rỉ khắng di̭nh chất lươ̭ng kuố foong tla̒w TDTT tloong kwâ̒n chủng nhân zân, thúc dấi kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "to̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”

Wa̒ Bi̒nh za̒nh zái nhất to̒n do̒n vởi 11 wi chương wa̒ng, 9 wi chương ba̠c va̒ 5 wi chương dôô̒ng

(WBDT) – Thổl ngă̒i 9/11, ta̠i Kung văn wả tính Wa̒ Bi̒nh da̒ ziê̠n tha lê̠ tôống kết, bể ma̠c Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương; lảnh da̠w kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính.

Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017 tha̒nh kôông thốch de̠p

(WBDT) – Ngă̒i 21/10 ta̠i dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) Bảw Wa̒ Bi̒nh vổi hơ̠p mân Xớ VH, TT&DL, Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức khai ma̠c Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017. Ni la̒ môn thử 7 tlêênh tôống xổ 14 môn nă̒m tloong chương chi̒nh Da̠i hô̠i TDTT kác kấp tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI, năm 2018. Dêểnh zư̱ kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính, ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w da̱i ziê̱n kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ kác wiê̱n, tha̒nh vổ, da̱i ziê̱n nha̒ ta̒i chơ̱ chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh.