(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, từng bước giải quyết những vấn đề của thực tiễn, nhất là trong quản lý quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, bảo đảm ANTT, xây dựng huyện Lương Sơn cơ bản đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2025, là hạt nhân vùng động lực phía Đông Bắc của tỉnh.Huyện Lương Sơn đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để đấu giá đất tăng thu ngân sách Nhà nước.

Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy với trên 5.800 đảng viên. Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết đối với công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng… Trên cơ sở phân công các đồng chí trong Thường trực, BTV Huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể cho từng tháng, từng quý để tổ chức triển khai, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị. Theo đó, các mặt công tác, nhiệm vụ trọng tâm có chuyển biến tích cực. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá do UBND tỉnh giao năm 2022 đã có 2/18 chỉ tiêu hoàn thành, 1 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, 6 chỉ tiêu và 1 chỉ số được đánh giá hoàn thành bằng và trên 50%, có chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch…

Huyện đang tập trung huy động các nguồn lực xây dựng đạt tiêu chí thị xã theo Nghị quyết của số 10 của BTV Tỉnh ủy. Theo đó, đã ban hành 7 đề án để triển khai, chỉ đạo lập quy hoạch đô thị, trình Sở Xây dựng thẩm định chương trình phát triển đô thị Lương Sơn; xây dựng giải pháp huy động động nguồn lực thực hiện các tiêu chí nâng cấp các xã lên phường, tiêu chí đô thị loại IV và tiêu chí thị xã Lương Sơn trong tương lai. 8 tháng năm 2022, huyện đạt được những kết quả khả quan. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.809 tỷ đồng, đạt 66,1% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước  478,9 tỷ đồng, đạt 69% dự toán tỉnh giao. Tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 54,9%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển. Huyện tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 11 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đã xử lý 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, 2 đảng viên nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng tự ý cải tạo mặt bằng, khai thác đất trái phép trên địa bàn; kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND xã Cư Yên và xã Cao Sơn trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, xử lý kỷ luật 2 tập thể, 9 cá nhân vi phạm. UBND huyện cũng ban hành 9 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền 400 triệu đồng…

Đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu đến hết quý III giải ngân đạt 70% kế hoạch. Xây dựng, triển khai các đề án quy hoạch đô thị, đề án huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí thị xã; triển khai đề án huy động nguồn lực xây dựng các xã mở rộng vùng thị trấn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền…


Lê Chung

Các tin khác


Tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

(HBĐT) - Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm.

Huyện Cao Phong: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

(HBĐT) - Tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện thành BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Thực hiện bãi bỏ Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là 3 trong nhiều quyết sách "đúng” và "trúng”, thể hiện quyết tâm của huyện Cao Phong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH địa phương.

Huyện Yên Thủy nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 59,1% chỉ tiêu giao. 100% đảng viên mới có trình độ văn hóa đạt và vượt chuẩn, trên 60% trong độ tuổi thanh niên… đã bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cho Đảng. Với quan điểm xuyên suốt: Phát triển Đảng phải song hành giữa chất lượng và số lượng, Đảng bộ huyện đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong 4 tháng cuối năm.

Phường Thịnh Lang tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) xác định công khai, minh bạch là "chìa khóa” để phát huy dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển KT-XH, địa phương còn thực hiện công khai trong huy động vốn xây dựng các công trình hay huy động, sử dụng các loại quỹ như: Đền ơn - đáp nghĩa, Vì người nghèo...

Triển khai quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(HBĐT) - Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 20. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xã Bình Thanh: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Bình Thanh có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ khu dân cư. Hiện, Đảng bộ có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt do già yếu, ốm đau và 6 đảng viên đi làm xa (2 trường hợp đi xuất khẩu lao động). Ngoài ra, có nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm tại TP Hòa Bình, các huyện trong tỉnh… Trước thực tế đó, vấn đề quản lý đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng, góp phần giữ gìn tư cách đạo đức đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục