(HBĐT) - Ngày 12/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ 10. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:


1. Xem xét, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn có nhiều hạn chế, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND, ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 227/KL-TTr, ngày 5/11/2021 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH chưa thật sự quyết liệt, vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo theo kế hoạch, chậm tiến độ, chưa hoàn thành; công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chưa toàn diện, nhất là KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2020 - 2025 có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; xây dựng kế hoạch để xử lý, khắc phục các khuyết điểm và báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2022.

2. Xem xét, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên: Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Quách Thị Kiều, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Bùi Thế Vi, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH giai đoạn 2006 - 2010; Nguyễn Trung Dũng, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH giai đoạn 2010 - 2019; Vũ Hồng Nghiệp, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Người có công, Sở LĐ-TB&XH, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Các đồng chí đảng viên được kiểm tra có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí: Quách Thị Kiều, Bùi Thế Vi, Nguyễn Trung Dũng, Vũ Hồng Nghiệp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

3. Xem xét, kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và BTV Thành ủy Hòa Bình: Sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, BTV Thành ủy Hòa Bình, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, BTV Thành ủy Hòa Bình còn có một số khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, BTV Thành ủy Hòa Bình phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.


P.V (TH)

Các tin khác


Tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

(HBĐT) - Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm.

Huyện Cao Phong: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

(HBĐT) - Tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện thành BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Thực hiện bãi bỏ Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là 3 trong nhiều quyết sách "đúng” và "trúng”, thể hiện quyết tâm của huyện Cao Phong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH địa phương.

Huyện Yên Thủy nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 59,1% chỉ tiêu giao. 100% đảng viên mới có trình độ văn hóa đạt và vượt chuẩn, trên 60% trong độ tuổi thanh niên… đã bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cho Đảng. Với quan điểm xuyên suốt: Phát triển Đảng phải song hành giữa chất lượng và số lượng, Đảng bộ huyện đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong 4 tháng cuối năm.

Phường Thịnh Lang tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) xác định công khai, minh bạch là "chìa khóa” để phát huy dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển KT-XH, địa phương còn thực hiện công khai trong huy động vốn xây dựng các công trình hay huy động, sử dụng các loại quỹ như: Đền ơn - đáp nghĩa, Vì người nghèo...

Triển khai quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(HBĐT) - Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 20. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xã Bình Thanh: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Bình Thanh có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ khu dân cư. Hiện, Đảng bộ có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt do già yếu, ốm đau và 6 đảng viên đi làm xa (2 trường hợp đi xuất khẩu lao động). Ngoài ra, có nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm tại TP Hòa Bình, các huyện trong tỉnh… Trước thực tế đó, vấn đề quản lý đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng, góp phần giữ gìn tư cách đạo đức đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục