Đại tá Đỗ Thanh Bình 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh 

 (HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, trong những năm qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã lan toả sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh, động viên cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) khắc phục khó khăn, đoàn kết, thi đua lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, nhiều gương người tốt, việc tốt, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, được các cấp khen thưởng, Nhân dân khen ngợi.


Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy và lưu hành tiền giả tháng 9/2022.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhằm rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong, lề lối làm việc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Để việc thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy đi vào thực chất, Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành chương trình hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt, học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để mỗi CB, CS thấm nhuần lời dạy của Bác, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình rèn luyện, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Để việc thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, trước hết là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị. Quán triệt phương châm "nói đi đôi với làm”, việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện trong công việc cụ thể, hằng ngày của mỗi CB, CS, tránh tình trạng hô khẩu hiệu, "phát” nhưng không "động”, không tạo được hiệu ứng lan tỏa của các phong trào. Trong công việc, đạo đức, lối sống của từng CB, CS Công an tỉnh đã có sự sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện; đoàn kết nội bộ được tăng cường; thực hiện nghiêm chế độ làm việc, kỷ luật trong công tác, chiến đấu; thực hiện chế độ thông tin báo cáo, sử dụng trang phục, tư thế, lễ tiết, tác phong nghiêm túc, chính quy; chào hỏi, xưng hô, ứng xử có văn hóa; nội vụ vệ sinh ngăn nắp, gọn gàng. Đến nay, đã có 49 mô hình, 47 điển hình được đăng ký xây dựng giai đoạn 2020 - 2026; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được ghi sổ vàng đơn vị; hơn 1 nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, "Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã góp phần quan trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm vì Nhân dânphục vụ; khích lệ, động viên CB, CS khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực, cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Lực lượng An ninh nhân dân thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, không để xảy ra "đột xuất, bất ngờ”. Tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động phức tạp của các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và các đối tượng chống đối trên địa bàn, không để đối tượng hoạt động gây rối an ninh trật tự (ANTT). CB, CS làm công tác tiếp dân thực hiện phương châm "hết việc chứ không hết giờ”, phấn đấu giải quyết hết công việc cho tổ chức, công dân tới liên hệ trong ngày. Lực lượng Cảnh sát bảo vệ, cơ động, Cảnh sát 113, các tổ công tác đảm bảo ANTT tăng cường tuần tra, canh gác trên mọi nẻo đường với tinh thần "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”. Lực lượng Cảnh sát điều tra đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, liên tục mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án, nhất là đối với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Giai đoạn 2017 - 2023 đã điều tra, khám phá 2.719/3.253 vụ phạm pháp hình sự, đạt 85,43%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%. Tập trung phối hợp điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án và chuyên án lớn, thu hồi nhiều tài sản có giá trị lớn, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thường xuyên được đổi mới, nhất là trong việc rèn luyện kỷ luật, kỷ cương và chấp hành điều lệnh Công an nhân dân (CAND). Công an tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Phát động CBCS thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác, sinh hoạt. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đội ngũ CB, CS có tư duy đổi mới, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, phong cách ứng xử của CB, CS ngày càng được nâng cao. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu được Nhân dân gửi thư khen ngợi. Các hoạt động xã hội, từ thiện được đẩy mạnh, CB, CS toàn lực lượng Công an tỉnh tích cực đóng góp, ủng hộ các quỹ "Nghĩa tình đồng đội”, vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam, đền ơn - đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách với số tiền trên 11.230 triệu đồng. Tổ chức nhiều đợt tình nguyện ủng hộ tại các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt và dịch Covid-19 ở các tỉnh miền Nam hơn 400 triệu đồng..., được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận.

Trong những năm qua, việc thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở Công an Hòa Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa mạnh mẽ trong CB, CS, qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Đã có 1.880 lượt tập thể, 4.182 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng. Trong đó, 3 Huân chương Chiến công; 52 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 12 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 290 bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh. Ngoài ra có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương khen thưởng; Nhân dân gửi hàng trăm thư khen ngợi, biểu dương CBCS Công an tỉnh.

Có thể khẳng định, ở đâu, khi nào mỗi đơn vị, mỗi CB, CS Công an tỉnh quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào "CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” thì ở đó, khi đó ANTT được đảm bảo, lực lượng Công an được Nhân dân tin yêu, hết lòng ủng hộ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.


Các tin khác


Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

(HBĐT) - Sáng 28/5 (tức ngày 10/4 Quý Mão), tại chùa Phật Quang - Hòa Bình, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch năm 2023. Dự đại lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, nguyên Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo tăng ni, phật tử.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về một số dự án luật

(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 27/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tiếng chuông vang ngân ở Vị Xuyên

(HBĐT) - Hà Giang đang là điểm hẹn của bao du khách gần xa. Miền đất văn hóa, miền đất lịch sử… với nhiều điểm đến ấn tượng, độc đáo, đặc sắc khó quên. Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên) là một trong những "địa chỉ đỏ” của du khách khi đến Hà Giang. Mới đây, được tham gia cuộc thỉnh chuông tại khu nghĩa trang trong một sáng yên lành là một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình về miền biên viễn này. Tiếng cán bộ quản lý nghĩa trang, tiếng 9 tiếng chuông ngân xa, ngân xa về miền xa thẳm khiến mỗi thành viên trong đoàn rưng rưng xúc động, chung cảm nghĩ lớn lao về những hy sinh của bao liệt sỹ đã ngã xuống nơi biên cương Tổ quốc.

Sớm tôn tạo, phục dựng di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 11/5/1947, Chi bộ Nật Sơn được thành lập tại ngôi nhà sàn của gia đình ông Bùi Văn Xe, xóm Trám, xã Nật Sơn, châu Lương Sơn (nay là xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi). Đây là Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của châu Lương Sơn lúc bấy giờ; là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với phong trào đấu tranh cách mạng của xã Nật Sơn nói riêng và của huyện nói chung.

Cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(HBĐT) - Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) có hiệu lực 01/7/2020. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13), có hiệu lực từ ngày 01/1/2015 và được sửa đổi, bổ sung bằng Luật số 51/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01-07-2020. Kể từ khi Luật có hiệu lực, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh, đồng thời góp phần quan trọng vào bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các nội dung của Luật đã quy định cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện, qua đó được mọi tổ chức, cá nhân đón nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, đến nay có một số nội dung của 2 Luật trên cần phải sửa đổi, điều chỉnh phù hợp với các quy định mới, cũng như trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới hiện nay.

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục