(HBĐT) - Tính đến tháng 9/2023, trên địa bàn tỉnh có 4.997 doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (viết tắt là DN tư nhân) với tổng số 81.874 lao động. Có 65 tổ chức Đảng (TCĐ) trong DN tư nhân (6 đảng bộ cơ sở, 33 chi bộ cơ sở, 26 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn); tập trung chủ yếu ở Đảng bộ TP Hòa Bình với 34/65 TCĐ, còn lại ở 10 Đảng bộ huyện và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Toàn tỉnh có 1.194 đảng viên trong DN tư nhân (878 đảng viên sinh hoạt trong DN có TCĐ, 316 đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú). Tổ chức đoàn thể có 237 công đoàn cơ sở với 28.406 công đoàn viên, 28 tổ chức đoàn thanh niên cơ sở với 602 đoàn viên thanh niên, 1 tổ chức hội cựu chiến binh cơ sở với 10 hội viên. Công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các DN tư nhân trên địa bàn tỉnh những năm qua thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Bài 1 - Kết quả tích cực phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Kim Bôi trao quyết định thành lập Chi bộ Công TNHH TM Tuổi trẻ.

Các DN trên địa bàn tỉnh giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế. Doanh thu của DN đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định KT-XH, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 50% vào GRDP của tỉnh. Hàng năm, các DN, hợp tác xã đóng góp trên 70% tổng thu ngân sách của tỉnh. Các DN vừa và nhỏ thành lập ngày càng nhiều, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, phát huy được các ngành nghề truyền thống, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần giảm nghèo, ổn định đời sống.

Ngay sau khi ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đảng, đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước. BTV Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch về việc giám sát thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU; chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát đối với các TCĐ, đoàn thể trong DN tư nhân vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 10/10 Huyện ủy, Thành ủy thành lập BCĐ công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DN tư nhân. BCĐ các Huyện uỷ, Thành ủy tiến hành khảo sát, rà soát, nắm số lượng, thực trạng tổ chức và hoạt động của các TCĐ, đoàn thể trong DN; khảo sát tình hình hoạt động của các DN để tuyên truyền, vận động, tiến tới thành lập TCĐ, đoàn thể trong DN khi đủ điều kiện; tổ chức việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, cách làm có hiệu quả trong các loại hình DN. Cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh tới cấp xã đã vào cuộc tích cực trong công tác xây dựng TCĐ và phát triển đảng viên.

Kết quả trong 9 năm (từ 2014 - 30/6/2023), toàn tỉnh đã thành lập được 25 chi, đảng bộ, trong đó có 2 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp huyện và 15 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn. Cụ thể, Đảng bộ huyện Yên Thủy thành lập mới 7 TCĐ, Lạc Thủy 5, TP Hòa Bình 4; các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi mỗi huyện thành lập mới 2 TCĐ; các huyện: Lương Sơn, Mai Châu, Đà Bắc mỗi huyện thành lập mới 1 TCĐ. Có 2 đảng bộ chưa thành lập mới được TCĐ là Cao Phong và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 65 DN có TCĐ, gồm 6 đảng bộ cơ sở, 33 chi bộ cơ sở, 26 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn. Trong đó, TP Hòa Bình 34 TCĐ, huyện Yên Thủy 9, Lương Sơn 6, Lạc Thủy 5; các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Cao Phong mỗi huyện 2 TCĐ; các huyện Mai Châu, Đà Bắc mỗi huyện 1 TCĐ, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh 1 TCĐ.

Để có nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho các cấp ủy, TCĐ xem xét giáo dục, bồi dưỡng giúp đỡ vào Đảng, công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú được các cấp ủy, đoàn thể chính trị quan tâm, kịp thời phát hiện, đề xuất những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, qua đó đề nghị chi bộ xem xét đưa vào danh sách cảm tình Đảng, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trên cơ sở đó, chi bộ kịp thời phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Công tác kết nạp đảng viên được chi bộ, các cấp ủy thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Trong 9 năm, toàn tỉnh kết nạp được 241 đảng viên trong các DN tư nhân (208 ĐV được kết nạp trong DN có TCĐ, 33 đảng viên trong DN chưa có TCĐ được kết nạp tại chi bộ nơi cư trú). Trong đó, TP Hòa Bình kết nạp được 140 đảng viên, huyện Yên Thủy 26, Lạc Thủy 15, Lương Sơn 13, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh 13, Tân Lạc 11, Lạc Sơn 10, Cao Phong 9, Kim Bôi 3, Mai Châu 1. Đảng bộ huyện Đà Bắc chưa kết nạp được đảng viên mới. Hiện, số lượng đảng viên trong DN tư nhân ở các Đảng bộ như sau: TP Hòa Bình 545, Lương Sơn 218, Yên Thủy 122, Lạc Thủy 84, Lạc Sơn 60, Tân Lạc 57, Cao Phong 41, Kim Bôi 36, Mai Châu 18, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 8, Đà Bắc 5.

Các tổ chức cơ sở Đảng trong DN tư nhân hoạt động theo các quy định của Ban Bí thư; các chi bộ DN, hợp tác xã trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn thực hiện theo Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 26/11/2014 của BTV Tỉnh ủy. Qua quá trình hoạt động, nhìn chung các cấp ủy, TCĐ ở các loại hình DN đã xác định được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TCĐ. Trong tổ chức thực hiện tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động chủ DN, các thành viên hội đồng quản trị và ban giám đốc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thực hiện tốt việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, giám đốc và các đoàn thể nhân dân ở DN, tạo môi trường hợp tác, đoàn kết, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong DN tư nhân giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp vì sự phát triển của DN.

Kết quả xếp loại chất lượng TCĐ, đảng viên trong DN tư nhân từ năm 2014 đến nay, TCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 96% trở lên (đảng bộ cơ sở đạt 100%, chi bộ cơ sở đạt 96,31%, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt 93,38%), không có TCĐ yếu kém (hoặc không hoàn thành nhiệm vụ); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,23%, trong 9 năm chỉ có 10 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Một số cấp ủy địa phương, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện đã quan tâm đầu tư về thời gian, kinh phí để tổ chức các buổi gặp mặt giữa lãnh đạo, cán bộ chủ chốt với các chủ DN để phổ biến, quán triệt, vận động, thuyết phục các chủ DN quan tâm, tạo điều kiện làm tốt công tác phát triển Đảng như: BTV Thành ủy Hòa Bình (năm 2016, 2018), Huyện ủy Yên Thủy (năm 2018, 2021), Huyện ủy Lạc Thủy (hàng năm đều tổ chức hội nghị gặp mặt chủ DN vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10), Huyện ủy Kim Bôi (năm 2021), Liên đoàn Lao động tỉnh (năm 2020) và một số Liên đoàn Lao động cấp huyện... Qua đó, công tác phát triển đảng viên, thành lập TCĐ đạt được kết quả nhất định, ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động.

(Còn nữa)

Nguyễn Văn Duấn

Các tin khác


Phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH (*)

( HBĐT)- Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (ngày 29/9/2023) của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn: Tích cực tham mưu công tác cán bộ

(HBĐT) - Xác định vai trò, chức năng của đơn vị, từ đầu năm đến nay, Phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn tích cực tham mưu UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; cải cách hành chính; cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC)..., đảm bảo phát huy các mặt công tác chuyên môn của huyện.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra cho hơn 100 học viên

(HBĐT) - Từ ngày 28 - 30/9, Thanh tra tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2023 cho hơn 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức thanh tra các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Giao ban trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III

(HBĐT) - Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2023. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, cơ quan liên quan.

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Nghị quyết (NQ) số 15-NQ/TU tổ chức hội nghị đánh giá kết quả bước đầu công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện NQ số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì.

Thông tin kỳ họp thứ 23, UBKT Tỉnh ủy khoá XVII

(HBĐT) - Ngày 26/9/2023, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 23, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận thi hành kỷ luật đối với Chi ủy, Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đồng chí Bí thư Chi bộ. 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi ủy chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục