(HBĐT) - Ngày 16/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Hoà Bình, có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.


                                                    Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá, năm 2018 là một năm thành công của cả nền kinh tế, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Bộ KH&ĐT đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức nằn, nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ được vai trò là Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Các đề án, báo cáo, kiến nghị của Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, bám sát chủ đề hành động của Chính phủ năm 2018 là "Kỷ cương - Liêm chính- Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả", luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển KT-XH của đất nước.

Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu. Trong đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì được ổn định với kết quả nội bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục, đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua và cao hơn mức dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước, chỉ số lạm phát (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%, mô hình tăng trưởng được nâng lên, có sự chuyển biến rõ rệt, thực chất hơn trong thực hiện đột phá 3 chiến lược; các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đổi mới sáng tạo, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới và giảp pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện xuyên suốt trong các lĩnh vực do Bộ quản lý. Công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể tiếp tục đạt được kết quả nổi bật.

Bên cạnh việc tổng kết công tác năm 2018, hoan nghênh, biểu dương những thành tích, sự cố gắng của Bộ trong sự phát triển chung của Chính phủ, đất nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lắng nghe, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, cũng như thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm chuẩn bị hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và bước sang thập niên mới. Đòi hỏi nền kinh tế phải tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra. Yêu cầu các đơn vị chú trọng những mục tiêu ngắn vài dài hạn như: cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các đơn vị, tổ chức rà soát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước để có những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển KT - XH đề ra năm 2019. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tăng cường bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, chế xuất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hồ sơ công việc trên mạng máy tính của Bộ. Chú trọng mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường, triển khai mạnh mẽ luật quy hoạch trong thời gian tới. Có những thể chế, chính sách phù hợp đối với nhân lực, con người (dinh dưỡng, giáo dục, đào tạo, dạy nghề). Chú ý đến việc giải quyết nhiệm vụ kép, đó là tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và giải quyết nguồn nhân lực dư thừa, kém hiệu quả.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2019, trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2018 vừa qua. Trong năm 2019, Bộ KH&ĐT tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó, Bộ đưa ra 23 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Bao gồm: Bám sát phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", coi đây là trọng tâm hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết. Triển khai quyết liệt công tác phân bổ, giao kế hoạch, vốn đầu tư công của Bộ, điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao. Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu lại đầu tư công. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu. Theo dõi bộ chỉ số Môi trường kinh doanh của WB và Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của WEF, theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh.

Thu Hằng

Các tin khác


Sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 6,14 nghìn tấn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Trong đó, nuôi cá lồng bè trên hồ sông Đà diễn ra thuận lợi, cá phát triển tốt, các chỉ số môi trường tương đối ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra. Hiện, tổng diện tích nuôi cá ao, hồ toàn tỉnh đạt 2.698 ha với 4.900 lồng nuôi cá, tăng 200 lồng so với cùng kỳ.

Tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.028,4 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.028,4 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 3,19%, so với cùng kỳ năm trước tăng 33,5%.

Nhận diện rào cản trong hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện chỉ số PCI

(HBĐT) - Khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp (DN) thời gian qua rất rõ ràng, điều này trực tiếp phản ánh qua tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh trong quý I/2023 ước đạt 3,88%. Đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hòa Bình. Nhận diện sớm và kịp thời đưa ra các giải pháp đồng bộ, thiết thực là nhiệm vụ cấp bách của tỉnh. 

Nâng cao trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

Để chấn chỉnh tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn. Thực tế cho thấy, nơi nào lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vào cuộc thì việc triển khai các dự án vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực.

Xe ô tô không kinh doanh vận tải chính thức được giãn chu kỳ kiểm định

Ngày 3/6, Thông tư 08/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự, thủ tục rút gọn chính thức có hiệu lực.

Cần giải pháp tổng thể, mở rộng đối tượng, tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Theo bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước - NHNN), 4 ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước đã sẵn sàng giải ngân gói 120.000 tỷ đồng để cho vay nhà ở xã hội (NOXH) nhưng đến nay chưa phát sinh dư nợ. Các chuyên gia cho rằng: Cần phải có giải pháp tổng thể để gỡ nút, khơi thông gói vay này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục