(HBĐT) - LTS: Ngày 4/1/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 07/HĐBT thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trực thuộc Bộ Tài chính, với chức năng quan trọng là giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/1990. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với hệ thống KBNN trong cả nước, KBNN Hòa Bình đã có sự phát triển vững mạnh, ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Lê Hoài Thanh, Giám đốc KBNN Hòa Bình về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách.Đồng chí Lê Hoài Thanh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòa Bình triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tới lãnh đạo đơn vị và các phòng chuyên môn. Ảnh: H.T

P.V: Thưa đồng chí, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, những năm qua, KBNN Hòa Bình luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về kết quả này?

Đồng chí Lê Hoài Thanh: Từ khi thành lập đến nay, KBNN Hòa Bình luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và KBNN T.Ư để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, một trong những chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý quỹ NSNN trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, lịch sự trong giao tiếp, giải quyết công việc công tâm, đúng pháp luật, từ đó thực hiện quản lý quỹ NSNN hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Bám sát dự toán thu NSNN được giao, các đơn vị KBNN trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của KBNN T.Ư và địa phương trong tổ chức thu, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hoạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Đồng thời, phối hợp với cơ quan thu, các ngân hàng thương mại đẩy mạnh công tác hiện đại hóa thu; khai thác có hiệu quả chương trình thu ngân sách tập trung; đôn đốc, xử lý các khoản tạm thu, tạm giữ kịp thời vào NSNN.

Ngoài ra, hàng năm, KBNN Hòa Bình phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, ban quản lý tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện dự toán NSNN; thực hiện giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định các khoản chi NSNN.

Đặc biệt, thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống là kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên và chi đầu tư. Trong những năm gần đây, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, hệ thống Kho bạc đã thực hiện kiểm soát thanh toán cho khách hàng nhanh chóng, thuận lợi, giảm thời gian thanh toán đầu tư xuống còn 1 - 3 ngày tùy theo từng loại hồ sơ, thanh toán chi thường xuyên từ 1 - 2 ngày. So với quy định của Chính phủ thì KBNN Hòa Bình đã giảm được hơn một nửa thời gian thanh toán.


Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Để tiến tới hình thành Kho bạc điện tử, KBNN Hòa Bình đã tích cực triển khai dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Nhờ sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đến nay đã triển khai được trên 95% đơn vị dự toán sử dụng ngân sách tham gia hệ thống DVC của Kho bạc. Phấn đấu đến ngày 30/6/2020, đơn vị sẽ hoàn thành kế hoạch triển khai DVC trực tuyến đối với tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách trong tỉnh, sớm hơn 6 tháng so với quy định của Chính phủ. Đây là nỗ lực lớn của toàn ngành, góp phần tích cực vào chương trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

P.V: Để thực hiện mục tiêu dài hạn của ngành là: "Duy trì ổn định, hoàn thiện chức năng, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực”, trong giai đoạn tới, nhiệm vụ đặt ra đối với KBNN Hòa Bình là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hoài Thanh: Với phương châm hành động "Ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, tập trung trí lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành”, trong thời gian tới, KBNN Hòa Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản được giao trực tiếp quản lý; tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó cùng với hệ thống KBNN thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức điều hành, quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Tổ chức tốt việc vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) với chế độ kế toán Nhà nước mới; khai thác, vận hành, duy trì tốt các chương trình ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ KBNN được thông suốt, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục chú trọng triển khai phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN T.Ư, hướng tới mô hình tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra...

Nhân dịp này, KBNN Hòa Bình xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, KBNN T.Ư, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, đơn vị quân đội và doanh nghiệp của tỉnh Hòa Bình, các đơn vị trong hệ thống KBNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đơn vị. Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành, các đơn vị để KBNN Hoà Bình không ngừng phát triển và hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Những thành tích nổi bật giai đoạn 2015 – 2019 

Những năm qua, từ phong trào thi đua yêu nước, KBNN tỉnh đã bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhiều tập thể, cá nhân của KBNN tỉnh đã được tôn vinh, khen thưởng. Cụ thể: 

- Có 1 tập thể, 2 cá nhân vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì; năm 2019 đề nghị 1 tập thể.

- 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng ba; năm 2019 đề nghị 1 cá nhân.

- 6 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2019 đề nghị 4 cá nhân.

- 12 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Tài chính và cấp tỉnh.

- 29 cá nhân nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam; năm 2019 đề nghị 1 cá nhân.

- 3 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính; 6 tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của tỉnh.

- 24 tập thể, 89 cá nhân nhận bằng khen của Bộ Tài chính; 18 tập thể, 30 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh.

- 63 lượt tập thể lao động xuất sắc; 5 tập thể, 208 lượt cá nhân được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc KBNN.

- 125 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

Ngoài ra, có nhiều tập thể, cá nhân đạt lao động giỏi, lao động tiên tiến và nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương tặng thưởng bằng khen, giấy khen và các hình thức khen thưởng khác.

   

H.N (thực hiện)

 


Các tin khác


Vùng cao Đà Bắc nuôi lợn bản địa, cải thiện thu nhập

(HBĐT) - Những năm trở lại đây, chăn nuôi lợn bản địa được nhiều hộ dân trên địa bàn huyện vùng cao Đà Bắc chú trọng. Điều này không chỉ phù hợp với điều kiện của địa phương, mà còn đem lại hiệu quả kinh tế khá.

Huyện Cao Phong: Xây dựng sản phẩm OCOP gắn với phát triển vùng nguyên liệu

(HBĐT) - "Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2023, huyện Cao Phong đã đăng ký thực hiện 3 sản phẩm OCOP là cao nghệ đen của HTX Ngọc Sáng, xã Bắc Phong; rượu mía Thạch Yên và rượu nếp râu Thạch Yên. Rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các sản phẩm OCOP, năm nay, huyện Cao Phong chú trọng vào những sản phẩm có tính ổn định về vùng nguyên liệu, các sản phẩm chế biến và đảm bảo sản lượng để cung cấp ra thị trường", đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết.

Thịt chua Lâm Tin - hương vị đậm đà khó quên

(HBĐT) - Vị béo ngậy, chua thanh nhẹ của thịt lợn được lên men, vị bùi của thính ngô, hương thơm của hạt dổi tạo nên hương vị đậm đà, thơm ngon khó có thể nhầm lẫn khi thưởng thức thịt chua Lâm Tin. Điều này cũng lý giải tại sao sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, sản phẩm thịt chua Lâm Tin của hộ kinh doanh Bùi Thị Tin, phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) ngày càng mở rộng thị trường và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Thành phố Hòa Bình: Hỗ trợ nông dân xây dựng sản phẩm OCOP

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân TP Hoà Bình đã đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân (HVND) xây dựng sản phẩm OCOP từ những nông sản thế mạnh của địa phương.

Người lao động xã Phú Thành chủ động việc làm tại chỗ

(HBĐT) - Với vị trí đường giao thông thuận tiện, người dân cần cù, tư duy nhạy bén trong khai thác, tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế, làm giàu, xã Phú Thành (Lạc Thủy) triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Trên địa bàn xuất hiện nhiều doanh nghiệp, mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, tạo nhiều việc làm tại chỗ thu hút lao động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để bứt tốc

Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng xuất nhập khẩu, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm trên địa bàn 9 tháng năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục