(HBĐT) - "Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tỉnh Hòa Bình đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH, ngày 17/12/2019 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, theo đó, các đô thị được mở rộng, dân số tăng thêm, bên cạnh đó, đô thị Lương Sơn đã được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại IV, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, chỉ tiêu đô thị hóa (ĐTH) tỉnh Hòa Bình đã đạt 28,69%, vượt chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2020" - đồng chí Trần Hải Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.


Hạ tầng TP Hòa Bình được quan tâm đầu tư phấn đấu nâng cấp đô thị đạt tiêu chí loại II.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành chức năng tham mưu triển khai các nhóm giải pháp phát triển đô thị. Theo đó, giao việc cụ thể, sát sao đôn đốc, lấy việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị theo nghị quyết đại hội (NQĐH) để đánh giá năng lực, trách nhiệm người đứng đầu, đánh giá xếp loại các đơn vị, địa phương.

Các ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, triển khai hoàn thành nhiều dự án, công trình trọng điểm, có sức lan tỏa thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để hoàn thành chỉ tiêu ĐTH, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thành công sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7, Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, đã giảm được 59 xã, 1 huyện. Đặc biệt, TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn là 2 địa phương có tỷ lệ đô thị cao, đã tập trung chỉ đạo hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng, cụ thể hóa quy hoạch phát triển đô thị, góp phần nâng cao tỷ lệ ĐTH toàn tỉnh. Đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ ĐTH của tỉnh đạt 14,53%, đến tháng 6/2020 đã đạt 28,69%, tăng thêm so với đầu nhiệm kỳ 14,16%, hoàn thành và vượt 114,76% chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi NQĐH lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, chỉ tiêu ĐTH toàn tỉnh đạt 38%. Sở Xây dựng đề xuất một số nội dung về thực hiện chỉ tiêu ĐTH tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 như sau: Lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2035 trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2050 được phê duyệt; tiếp tục đầu tư các đô thị, phấn đấu nâng cấp đô thị TP Hòa Bình đạt tiêu chí loại II, huyện Lương Sơn đạt các tiêu chí cấp hành chính thị xã Lương Sơn, thị trấn Mai Châu và các xã phụ cận đạt tiêu chí đô thị loại IV, thị trấn Mãn Đức đạt tiêu chí đô thị loại IV, thành lập thị trấn Phong Phú đô thị loại V, các thị trấn được mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại V. Theo đó, cần thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp như: Hoàn thành Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2050; triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng các huyện. Triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các đô thị đã được điều chỉnh mở rộng theo Nghị quyết số 830 làm cơ sở lập chương trình, kế hoạch phát triển đô thị: TP Hòa Bình; Lương Sơn; Đà Bắc; Bo; Ba Hàng Đồi; Chi Nê; Vụ Bản; thị trấn Mãn Đức; Phong Phú; Hàng Trạm. TP Hòa Bình triển khai quy hoạch phân khu các phường thành lập mới (Quỳnh Lâm, Trung Minh, Mông Hóa) và phường hiện hữu để triển đầu tư các dự án đô thị. Rà soát để đầu tư có trọng điểm, đảm bảo tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, huy động các nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách để phấn đấu đến năm 2025, nâng cấp đô thị TP Hòa Bình đạt tiêu chí loại II, huyện Lương Sơn đạt các tiêu chí cấp hành chính thị xã Lương Sơn, thị trấn Mai Châu và các xã phụ cận đạt tiêu chí đô thị loại IV, thị trấn Mãn Đức đạt tiêu chí đô thị loại IV, thành lập thị trấn Phong Phú đô thị loại V, các thị trấn được mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại V. Tiếp tục quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã có tiềm năng phát triển KT-XH thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh, để đề xuất thành lập đô thị loại V.

Bên cạnh đó, thực hiện các nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị (lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, thực hiện việc thiết kế các đồ án quy hoạch đạt chất lượng tốt, có tầm nhìn, đảm bảo việc phát triển đô thị bền vững); nhóm giải pháp về xúc tiến đầu tư; nhóm giải pháp về phát triển thị trường bất động sản; nhóm giải pháp phát triển đô thị bằng dự án lớn, chương trình lớn chịu ảnh hưởng của vùng Thủ đô Hà Nội; nhóm giải pháp về nguồn vốn; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, khuyến khích đầu tư xây dựng công trình hạ tầng, khuyến khích thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP… Đồng thời ưu tiên, khuyến khích các nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị; tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng các khu đất có lợi thế về thương mại, bất động sản, để có kinh phí đầu tư hạ tầng đô thị; chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông, lâm nghiệp sang thương mại, dịch vụ du lịch.

Hiện, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, thực hiện việc thiết kế đồ án quy hoạch có chất lượng tốt, tầm nhìn đảm bảo việc phát triển đô thị bền vững. Từ đó tạo cơ sở khoa học để thu hút đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, phát triển thị trường bất động sản; phát triển đô thị bằng dự án, chương trình lớn chịu ảnh hưởng của vùng Thủ đô Hà Nội, phát triển đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh...


Lê Chung


Các tin khác


Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ vừa ban hành Kết luận số 928-KL/TU, ngày 21/9/2023 về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 33/CTr-TU, ngày 10/7/2020 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Chương trình hành động số 33).

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy gương mẫu trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trong thời gian qua, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) ở huyện Lạc Thủy đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, trở thành những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.

Xã An Bình dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

(HBĐT) - Năm 2019, xã An Bình (Lạc Thủy) về đích nông thôn mới (NTM). Hiện nay, xã tiếp tục duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí; tăng cường nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch. Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2, khóa XI

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.                            

Hội Nông dân huyện Đà Bắc: Đa dạng hình thức tư vấn, hỗ trợ nông dân

(HBĐT) - Với mục tiêu nâng cao đời sống hội viên nông dân (HVND), thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp. Qua đó hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc

Tối 21/9, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục