Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để tạo được nguồn thu lớn và ổn định, thời gian tới cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh (ảnh: Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam hoạt động SXKD hiệu quả và đóng góp ổn định cho NSNN trên địa bàn).

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để tạo được nguồn thu lớn và ổn định, thời gian tới cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh (ảnh: Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam hoạt động SXKD hiệu quả và đóng góp ổn định cho NSNN trên địa bàn).

(HBĐT) - UBND tỉnh đã quyết định ban hành “Đề án tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”. Theo đó, đặt mục tiêu đến năm 2020, thu NSNN trên địa bàn đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

 

Chi tiết cơ cấu các nguồn thu như sau: Thu từ Công ty Thủy điện Hòa Bình khoảng 1.405 tỷ đồng (tỷ lệ tăng bình quân giai đoạn 2015 – 2020 là 5%/năm). Thu từ các khoản thuế, phí còn lại khoảng 2.685 tỷ đồng (tăng bình quân 24%/năm). Thu tiền sử dụng đất khoảng 500 tỷ đồng (tăng bình quân 15%/năm). Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu khoảng 410 tỷ đồng (tăng bình quân 15%/năm). Thu ngoài cân đối khoảng 200 tỷ đồng (tăng bình quân 15%/năm). Như vậy, tốc độ tăng thu bình quân NSNN giai đoạn 2015 – 2020 sẽ khoảng 17%/năm, đảm bảo được khoảng 45% chi cân đối ngân sách địa phương.

 

Phấn đấu đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo 5 nhóm giải pháp đột phá tạo nguồn thu và tăng thu NSNN giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nguồn thu lớn, ổn định từ nội lực nền kinh tế của tỉnh.

 

 

                                                                                    Thu Trang

 

Các tin khác


Điều chỉnh phụ tải, giảm áp lực cho lưới điện

(HBĐT) - Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp (DN), khách hàng lớn tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Điều này không chỉ giúp DN giảm chi phí đầu tư, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, nhất là trong mùa nắng nóng.

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã rau củ quả xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Nhận thấy trên thị trường sản phẩm rau, củ, quả không đáp ứng đủ nhu cầu, anh Bùi Hùng Bạo ở xóm Cò, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã vận động 20 hộ dân chung tay thành lập mô hình hợp tác xã (HTX) rau củ quả. Hoạt động của HTX đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân địa phương.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng - Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra những chủ trương lớn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, Nghị quyết Ðại hội XIII nêu rõ: phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Ngày 8/6, Ban Kinh tế -  Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Diễn đàn về phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp 

(HBĐT) - Ngày 6/6, tại TP Hoà Bình, Sở NN&PTNT tổ chức diễn đàn "Sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, điểm nghẽn trong phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp và giải pháp khắc phục”.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục