Mỗi lần nhận báo biếu
Lòng phấn khởi vô cùng
Bài mình được tin dùng
Được in trên mặt báo
Người làm báo chuyên nghiệp
Coi là chuyện bình thường
Người viết báo không chuyên
Cho đây là "sự kiện”
Bài của thông tin viên
Nêu người tốt, việc tốt
Những công việc cần thiết
Ở thôn bản thường ngày
Bài viết chưa đủ đầy
Về văn phong, chữ nghĩa
Rất mong được góp ý
Lần sau được nâng cao
Mỗi lần được báo biếu
Lòng phấn khởi vô cùng
Bài của mình được dùng
Được đăng trên báo tỉnh.

Phạm Hồng Lân

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục