Đất Tiên Rồng, bốn nghìn năm dựng nước

Từ thuở Văn Lang trang sử đã rực hồng

Khi có giặc xâm lăng người người cùng xông trận

Đuổi giặc xong lại cày cấy trên đồng

Thời Bắc thuộc nghìn năm, dân lầm than đói khổ

Rồi đế quốc đè đầu, người sống kiếp ngựa trâu

Suốt đời đói cơm, không manh áo mặc

Biển bạc, rừng vàng giặc chiếm hết, chia nhau!

Sử nước khắc ghi - hai triệu người chết đói

Lúa ta cấy trên đồng, giặc bắt nhổ trồng đay

Xác người chết đầy đường,

không còn người chôn nữa

Gần tám chục năm rồi còn đau đến hôm nay

Đất nước các Vua Hùng vươn mình khi có Đảng

Cả dân tộc vùng lên quyết đập nát gông xiềng

Tháng - tám - mùa - thu ngời mốc son lịch sử

Tổ quốc độc lập rồi, nước vững bước đi lên...

Tết đến, xuân về ôn sử vàng đất nước

Ơn liệt sĩ, anh hùng vì Tổ quốc hy sinh

Ơn Đảng quang vinh, ơn Bác Hồ vĩ đại

Đem hạnh phúc ấm no cho dân Việt Nam mình

Xuân mới về rồi đất nước mãi phồn vinh...


 

Nguyễn Tường Thuật


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục