Ngày vui dọc Việt Nam
Cờ tung bay phấp phới
Đất nước đang đổi mới
Bừng sáng cả giang san.
Tự hào một Việt Nam
Đổi thay công, nông nghiệp
Sản phẩm ra thế giới
Được bạn bè ngợi ca.
Cầu, cảng mở rộng ra
Nhiều đường đôi, cao tốc
Trải dài trên đất nước
Một niềm vui bao la.
Ngày nay đất nước ta
Nhiều khu đô thị mới
Nhiều công trình to đẹp
Bên cạnh những vườn hoa.
Du lịch đang mở ra
Một tương lai sáng láng
Ở đâu đâu cũng có
Khách gần, xa đến thăm.
Ngày 19 tháng Năm
Báo công dâng lên Bác
Tổ quốc như kiệt tác
Có tư tưởng của Người.

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục