(HBĐT) - Ngày mồng một tháng Sáu

Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Trẻ em trên thế giới

Mong ước những điều gì

Dân chủ và bình đẳng

Không phân biệt màu da

Không phân biệt giọng nói

Không bạo lực xảy ra

Điều chúng em mong ước

Sống bên nhau thanh bình

Vui tươi và đùm bọc

Hạnh phúc bên gia đình

Điều chúng em mong ước

Được cắp sách tới trường

Được vui chơi múa hát

Đất nước luôn thanh bình

Điều chúng em mong ước

Đất nước phát triển nhanh

Dân giàu và nước mạnh

Môi trường sống trong lành.


Lưu Đăng Hồng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục