(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét quyết định kỷ luật đối với đồng chí Trần Hùng Cường, đảng viên Chi bộ Chi cục Thuỷ sản thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy: Đồng chí Trần Hùng Cường bị Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình để xét xử đối với bị can Trần Hùng Cường về tội "Mua bán trái phép hoá đơn” theo quy định Điểm đ, Khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên của đồng chí Trần Hùng Cường là rất nghiêm trọng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hùng Cường - đảng viên Chi bộ Chi cục Thủy sản thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT bằng hình thức khai trừ.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét quyết định kỷ luật đối với Chi bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3; các đồng chí Vũ Hồng Loan, Bí thư Chi bộ; đồng chí Bùi Khánh Bính, Phó bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng; đồng chí Đinh Quốc Hùng, đảng viên Chi bộ Đội QLTT số 3, thuộc Đảng bộ Cục QLTT, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Chi bộ Đội QLTT số 3 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để nhiều cán bộ, đảng viên (4/8 đồng chí) vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Đồng chí Vũ Hồng Loan, Bùi Khánh Bính, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Quốc Hùng đã thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục, thời hạn quy định gây hậu quả cho cá nhân, tổ chức.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Đội QLTT số 3 và các đồng chí Vũ Hồng Loan, Bùi Khánh Bính, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Quốc Hùng bằng hình thức khiển trách.

3. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét quyết định kỷ luật đối với Chi bộ Trường Trung cấp Y tế và đồng chí Nguyễn Anh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế, thuộc Đảng bộ Sở Y tế, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy:

- Chi bộ Trường Trung cấp Y tế thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ; buông lỏng việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, để cấp dưới vi phạm các quy định về thực hiện thu, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản; chỉ đạo, tổ chức thực hiện trái nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý thu, chi tài chính, tài sản. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật Chi bộ Trường Trung cấp Y tế thuộc Đảng bộ Sở Y tế bằng hình thức khiển trách.

- Đồng chí Nguyễn Anh Hùng làm trái một trong những quy định về quản lý, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước…” và làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên… Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Anh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế bằng hình thức khiển trách.

4. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Tổ chức - Hành chính, thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở cai nghiên ma túy số II; xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh Ngọc Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH, Bí thư Đảng uỷ bộ phận Cơ sở cai nghiện ma tuý số II và đồng chí Giang Cao Cường - đảng viên chi bộ Tổ chức - Hành chính thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở cai nghiện ma tuý số II thuộc Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Tổ chức - Hành chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. UBKT Đảng uỷ Khối yêu cầu Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

- Đồng chí Đinh Ngọc Long và đồng chí Giang Cao Cường đã thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định… của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và lập quỹ trái phép. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh Ngọc Long và đồng chí Giang Cao Cường bằng hình thức khiển trách.

5. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT; xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Quang Trung, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Chi bộ có cán bộ, đảng viên là người đứng đầu vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước. Khuyết điểm vi phạm của Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, yêu cầu Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

- Đồng chí Nguyễn Quang Trung đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên, vi phạm những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối đề nghị BTV Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng theo thẩm quyền.

BTV Đảng ủy Khối đã quyết định kỷ luật đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT bằng hình thức cách hết các chức vụ trong đảng.

Bùi Thị Thanh 
(Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Trường hợp sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì việc xem xét, xử lý kỷ luật được thực hiện như thế nào?

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn

(HBĐT) - Đảng ta luôn khẳng định: Chi bộ vừa là tế bào, hạt nhân lãnh đạo chính trị, vừa là đơn vị chiến đấu của Đảng ở cơ sở. Để xây dựng được chi bộ trong sạch, vững mạnh thì phải có đảng viên tiên phong, gương mẫu, bởi chi bộ là nơi gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của mọi đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chính là một trong những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy hiệu quả công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Cao Phong: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Thanh tra huyện A kết luận đồng chí Bùi Văn H, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã C có sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn H. Vậy, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Huyện ủy A đối với đồng chí Bùi Văn H đúng hay sai?

Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục