(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét quyết định kỷ luật đối với đồng chí Trần Hùng Cường, đảng viên Chi bộ Chi cục Thuỷ sản thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy: Đồng chí Trần Hùng Cường bị Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình để xét xử đối với bị can Trần Hùng Cường về tội "Mua bán trái phép hoá đơn” theo quy định Điểm đ, Khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên của đồng chí Trần Hùng Cường là rất nghiêm trọng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hùng Cường - đảng viên Chi bộ Chi cục Thủy sản thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT bằng hình thức khai trừ.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét quyết định kỷ luật đối với Chi bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3; các đồng chí Vũ Hồng Loan, Bí thư Chi bộ; đồng chí Bùi Khánh Bính, Phó bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng; đồng chí Đinh Quốc Hùng, đảng viên Chi bộ Đội QLTT số 3, thuộc Đảng bộ Cục QLTT, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Chi bộ Đội QLTT số 3 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để nhiều cán bộ, đảng viên (4/8 đồng chí) vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Đồng chí Vũ Hồng Loan, Bùi Khánh Bính, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Quốc Hùng đã thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục, thời hạn quy định gây hậu quả cho cá nhân, tổ chức.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Đội QLTT số 3 và các đồng chí Vũ Hồng Loan, Bùi Khánh Bính, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Quốc Hùng bằng hình thức khiển trách.

3. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét quyết định kỷ luật đối với Chi bộ Trường Trung cấp Y tế và đồng chí Nguyễn Anh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế, thuộc Đảng bộ Sở Y tế, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy:

- Chi bộ Trường Trung cấp Y tế thực hiện không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ; buông lỏng việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, để cấp dưới vi phạm các quy định về thực hiện thu, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản; chỉ đạo, tổ chức thực hiện trái nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý thu, chi tài chính, tài sản. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật Chi bộ Trường Trung cấp Y tế thuộc Đảng bộ Sở Y tế bằng hình thức khiển trách.

- Đồng chí Nguyễn Anh Hùng làm trái một trong những quy định về quản lý, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước…” và làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên… Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Anh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế bằng hình thức khiển trách.

4. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Tổ chức - Hành chính, thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở cai nghiên ma túy số II; xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh Ngọc Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH, Bí thư Đảng uỷ bộ phận Cơ sở cai nghiện ma tuý số II và đồng chí Giang Cao Cường - đảng viên chi bộ Tổ chức - Hành chính thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở cai nghiện ma tuý số II thuộc Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Tổ chức - Hành chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. UBKT Đảng uỷ Khối yêu cầu Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

- Đồng chí Đinh Ngọc Long và đồng chí Giang Cao Cường đã thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định… của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và lập quỹ trái phép. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh Ngọc Long và đồng chí Giang Cao Cường bằng hình thức khiển trách.

5. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT; xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Quang Trung, UBKT Đảng uỷ Khối nhận thấy:

- Chi bộ có cán bộ, đảng viên là người đứng đầu vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước. Khuyết điểm vi phạm của Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, yêu cầu Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

- Đồng chí Nguyễn Quang Trung đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên, vi phạm những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối đề nghị BTV Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng theo thẩm quyền.

BTV Đảng ủy Khối đã quyết định kỷ luật đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở TN&MT bằng hình thức cách hết các chức vụ trong đảng.

Bùi Thị Thanh 
(Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)

Các tin khác


Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - "Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra" - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (21 chi bộ, 8 đảng bộ cơ sở); 82 tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc 10 Đảng bộ Công an huyện, thành phố; 151 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn với tổng số đảng viên chiếm 65% tổng quân số lực lượng Công an tỉnh.

Huyện Tân Lạc: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - "Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương" - đồng chí Bùi Văn Thượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Lạc cho biết.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBDDT) - Hỏi: Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật có 2 ý kiến: (1) Thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét kết luận và quyết định kỷ luật hay chỉ thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. (2) Đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì khai trừ ra khỏi Đảng, như vậy có phải tiến hành quy trình thi hành kỷ luật không?

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Sơn 

(HBĐT) - Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn họp xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (CDHVP) và xem xét kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng ủy xã Hòa Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục